Kalkulačka dědičnosti krevní skupiny pro dítě

Kalkulačka dědičnosti krevní skupiny pro dítě

Pokud má například matka krevní skupinu 0 a otec krevní skupinu A, není možné, aby dítě mělo krevní skupinu B nebo AB.

Krevní skupina, resp. krevní typ určuje, jaké jsou vlastnosti červených krvinek konkrétního člověka. Aktuálně známe 4 základní krevní skupiny – tedy krevní skupina A, krevní skupina B, krevní skupina AB a krevní skupina 0. Dále se ještě obvykle rozlišuje RH faktor (Rh plus nebo Rh mínus). Kromě toho ale existuje dalších 50 systémů krevních typů. Ty jsou ale obvykle velmi vzácné a běžně se s nimi ani lékaři nesetkávají.

Dědičnost krevní skupiny

To, jakou bude mít vaše dítě krevní skupinu, je dáno geneticky. Podle toho, jaká je krevní skupina otce a matky dítěte, je pak i krevní skupina samotného dítěte. Tyto pravidla, podle kterých se řídí dědičnost krevní skupiny, jsou pevně daná a nejsou z nich žádné výjimky. Toho se pak často používá třeba ve sporech o určení otcovství.

Pokud má například matka krevní skupinu 0 a otec krevní skupinu A, není možné, aby dítě mělo krevní skupinu B nebo AB. Pokud ji ve skutečnosti má, pak „otec“ dítěte není otcem (vyjdeme-li z předpokladu, že matka dítěte je vždy jistá, a pomineme případy záměny dětí v porodnici apod.)

Kalkulačka dědičnosti krevní skupiny

V této kalkulačce si můžete při znalosti krevní skupiny matky a otce spočítat, jaká může být krevní skupina dítěte.

Krevní skupina dítěte
Krevní skupina matky
Krevní skupina otce
Výpočet

Jak se dědí krevní skupina?

Pro určení krevní skupiny dítěte platí tato základní pravidla

 • Matka dítěte má krevní skupinu 0
  • Otec dítěte má 0 = dítě může mít pouze krevní skupinu 0
  • Otec dítěte má A = dítě může mít krevní skupinu 0 nebo A
  • Otec dítěte má B = dítě může mít krevní skupinu 0 nebo B
  • Otec dítěte má AB, dítě může mít krevní skupinu A nebo B
 • Matka dítěte má krevní skupinu A
  • Otec dítěte má 0 = dítě může mít kraví skupinu 0 nebo A
  • Otec dítěte má A = dítě může mít krevní skupinu 0 nebo A
  • Otec dítěte má B = dítě může mít krevní skupinu 0, A, B nebo AB
  • Otec dítěte má AB, dítě může mít krevní skupinu A, B nebo AB
 • Matka dítěte má krevní skupinu B
  • Otec dítěte má 0 = dítě může mít krevní skupinu 0 nebo B
  • Otec dítěte má A = dítě může mít krevní skupinu 0, A, B nebo AB
  • Otec dítěte má B = dítě může mít krevní skupinu 0 nebo B
  • Otec dítěte má AB, dítě může mít krevní skupinu A, B nebo AB
 • Matka dítěte má krevní skupinu AB
  • Otec dítěte má 0 = dítě může mít krevní skupinu A nebo B
  • Otec dítěte má A = dítě může mít krevní skupinu A, B nebo AB
  • Otec dítěte má B = dítě může mít krevní skupinu A, B nebo AB
  • Otec dítěte má AB, dítě může mít krevní skupinu A, B nebo AB

Těhotenství a RH faktor

Zatímco to, jakou krevní skupinu má krev matky a jakou má dítě, až tak důležité není, u RH faktoru je to jiné.

Pokud totiž dojde k tomu, že matka má negativní RH faktor (RH faktor mínus) a dítě má RH faktor pozitivní (RH faktor plus), pak to může znamenat poměrně velký problém. A to dokonce až tak velký, že následky mohou být fatální (úplné odumření plodu nebo jeho vážné poškození).

Tělo matky, která má RH faktor minus totiž v případě, že má dítě RH faktor plus, na něj reaguje jako na cizorodý materiál a začne vytvářet protilátky. Ty pak rozkládají červené krvinky plodu. A to pak vede k vážným následkům.

Platí ale, že i když otec a matka dítěte mají odlišný RH faktor, při prvním těhotenství zpravidla nebývají žádné významné komplikace. Rizikové je pak až druhé (a všechna další) těhotenství. V současné době si již ale lékaři jsou velmi dobře vědomi hrozícího rizika a existují metody, jak zabránit tvorbě dalších protilátek v příštím těhotenství. Ihned po porodu je matce podána injekce imunoglobulinu, která blokuje tvorbu dalších protilátek.

Ostatní čtenáři si prohlédli: