Poradna: Jak se provádí výpočet mateřské dovolené na druhé dítě?

Poradna: Jak se provádí výpočet mateřské dovolené na druhé dítě?

Nárok na PPM máte ve chvíle, kdy v době jejího zahájení (stejně jako u MD je to v době 6 – 8 týdnů před porodem), jste zaměstnána (účastník nemocenského pojištění) nebo v ochranné lhůtě 180 dní, od skončení v posledním zaměstnání.

Dobrý den, jsem momentálně na rodičovské dovolené a přivydělávám si u svého zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti, cca 20 000 Kč měsíčně.

Chci se zeptat, jestli tato dohoda by nějak vstupovala do výpočtu na mateřskou dovolenou pro druhé dítě nebo by se počítala z výdělku, který jsem měla před nástupem na první mateřskou dovolenou.

A ještě jeden dotaz. Do jakého termínu musím mít druhé dítě, abych měla na mateřskou opět nárok?

Děkuju.


Odpověď na dotaz: Jak se provádí výpočet mateřské na druhé dítě?

Pokud nyní v zaměstnání, které máte na hlavní pracovní poměr, čerpáte rodičovskou dovolenou, a současně pro stejného zaměstnavatele pracujete na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), pak se ve vztahu k případnému nároku na „mateřskou“ bude jednat o dvě samostatné věci.

Budu mít nárok na mateřskou dovolenou na druhé dítě?

Obecně platí, že nárok na mateřskou dovolenou máte už jen tím, že jste zaměstnaná. Mateřská dovolená, jak vyplývá z jejího názvu, je pouze a jenom „dovolená“, kterou vám dle příslušného zákonu (Zákoník práce), musí zaměstnavatel poskytnout v době před porodem, a po něm (celkem 28 týdnů při narození jednoho dítěte). Pokud v době 6 – 8 týdnů před porodem budete zaměstnaná, pak vám zaměstnavatelka musí tuto dovolenou poskytnout. U ní se nic nepočítá, ani není žádný termín, do kdy byste musela mít druhé dítě

Jaké jsou podmínky nároku na PPM na druhé dítě

Máme ale za to, že vás dotaz směřuje spíše na výpočet a podmínky nároku na PPM (peněžitá pomoc v mateřství), což je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění v době, kdy je žena zpravidla i na mateřské dovolené (není to ale nezbytná podmínka, mateřská dovolená a PPM jsou dvě nezávislé věci).

Nárok na PPM máte ve chvíle, kdy v době jejího zahájení (stejně jako u MD je to v době 6 – 8 týdnů před porodem), jste zaměstnána (účastník nemocenského pojištění) nebo v ochranné lhůtě 180 dní, od skončení v posledním zaměstnání. A současně musí být splněna podmínka 270 dní nemocenského pojištění.

Tím, že máte pracovní poměr na dobu neurčitou, pak podmínky pro nárok na PPM splňujete „nepřetržitě“, po celou dobu, co jste na mateřské a rodičovské dovolené. A budete je splňovat i poté.

Nárok na mateřskou při práci na DPČ

Co se týká zmíněné práce na DPČ – ta by „hrála roli“ pouze v případě, že byste i na základě tohoto zaměstnání splňovala podmínky pro PPM. Pokud máte více různých zaměstnavatelů/zaměstnání, pak se nárok na PPM posuzuje pro každou z těchto činností samostatně. Viz paragraf 14, zákon o nemocenském pojištění:

(2) V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.

Píšete, že máte u DPČ příjem okolo 20000 Kč. V tom případě jste v době výkonu této práce nemocensky pojištěna. Při splnění příslušných podmínek (výše), by vám tak mohl vznikat nárok na „mateřskou“ (PPM) i z tohoto zaměstnání. V takovém případě by se pak prováděl výpočet jak z práce na HPP, tak i z práce na DPČ a vy byste dostávala výsledný součet.

Viz také paragraf 32:

(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

Z čeho se počítá „mateřská“ na druhé dítě?

Další věcí je pak to, že pokud máte pracovní poměr na dobu neurčitou, a druhé dítě by se vám mělo narodit do 4 roků toho prvního, pak se při výpočtu „mateřské“ může vycházet z příjmů před první mateřskou dovolenou (resp. ze stejného vyměřovacího základu). Viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 19:

(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

Ostatní čtenáři si prohlédli: