Poradna: Na co mám nárok po porodu?

Pokud jste těhotná po skončení studia, tak se za určitých podmínek do doby minimální účasti na nemocenském pojištění započítává i poměrná část doby studia. Pokud jste těhotná po skončení studia, tak se za určitých podmínek do doby minimální účasti na nemocenském pojištění započítává i poměrná část doby studia.

Dobrý den, mám více otázek najednou. V červnu jsem ukončila studium na vysoké škole a v říjnu jsem začala pracovat. Bohužel začátkem prosince jsem musela jít na neschopenku. Jsem těhotná a objevily se nějaké problémy, které mi nedovolili být v práci déle. Mám tedy odpracované tři měsíce.

Má první otázka je, zda je možné, že bych mohla mít nárok na mateřskou? Mám sociální školu, ale přeci jen se v tom všem tak neorientuji. Vím, že jsme se učili, že pokud jsem pracovala a bohužel nedokázala jsem odpracovat 270 dnů je možnost to dopočítat ze studia, pokud na mateřskou nastoupím do 270 dnů ode dne úspěšného studia. Což bych +/- stíhala kdybych šla 8 týdnů před porodem. Termín porodu mám 24. 8. 2018

Další má otázka by směřovala k tomu, že bych ráda nechala rodičovský příspěvek vypočítat od přítele, to vím, že je možné. Jedná se o to, zda bych pak mohla mít nárok na porodné, příspěvek na dítě a jiné. Vím je to mnoho otázek, ale porod se mi blíží a já bych ráda věděla co a jak.

Moc děkuji


Odpověď: Na co mám nárok po porodu?

Pokud jste těhotná po skončení studia, tak máte pravdu, že se vám do doby minimální účasti na nemocenském pojištění započítává i poměrná část doby studia (ta která bude spadat do posledních dvou roků před zahájením mateřské, resp. před zahájením čerpání peněžité pomoci v mateřství).

Budu mít nárok na mateřskou?

Hlavní dvě podmínky, abyste měla nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství) je to že:

  • V posledních dvou letech před zahájením čerpání PPM máte účast na nemocenském pojištění v minimální délce 270 kalendářních dní (u OSVČ to musí být ještě nejméně 180 dní z 270 v posledním roce)
  • V době zahájení mateřské dovolené a/nebo čerpání PPM jste stále zaměstnána (účastník nemocenského pojištění), nebo jste alespoň v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení posledního pracovního poměru.

Co se týká zmiňované minimální doby účasti na nemocenském pojištění v délce 270 kalendářních dní, tak zde platí, že za studenty platí stát jenom zdravotní pojištění. Během studia za vás tedy nikdo neplatí nemocenské pojištění – v zákoně je ale pro těhotné studentky jedna výjimka – viz dále.

Nárok na „mateřskou“ po ukončení studia

U studentek, které otěhotní během studia, nebo krátce po jeho dokončení je to tak, že pokud je dané studium úspěšně ukončeno ještě před zahájením mateřské (čerpání PPM), tak se poměrná část doby studia započítá, jako doba účasti na nemocenském pojištění – viz zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 32:

(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též 

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

Rizikové těhotenství a nárok na mateřskou

U vás tedy bude platit, že do doby minimální účasti na nemocenském pojištění se vám bude započítávat celá doba v zaměstnání. Účast na nemocenském pojištění vzniká ke dni zahájení pracovního poměru a končí k jeho ukončení. Započítávají se vám všechny kalendářní dni, včetně víkendů, státních svátků, doba kdy jste byla na řádné dovolené, nebo i doba kdy jste v pracovní neschopnosti. Kromě toho se vám pak může započítat i příslušná doba studia.

Vzhledem k tomu, že jste nyní zaměstnána (to, že jste v pracovní neschopnosti, ničemu nevadí) byste měla mít nárok na PPM (peněžitou pomoc v mateřství). Její zahájení je v době 6 – 8 týdnů před porodem (konkrétní termín si volíte sama – po konzultaci se svým lékařem, který vám bude vyplňovat příslušné formuláře).

Rodičovský příspěvek na základě příjmu otce dítěte

U rodičovského příspěvku je to aktuálně tak (podmínky se měnily od 1. 1. 2018), že pokud máte nárok na PPM („mateřskou“), můžete si volit délku/výši rodičovského příspěvku. Obecně ale u rodičovského příspěvku stačí, pokud je doložen příjem (a jsou splněny příslušné podmínky) alespoň u jednoho z rodičů. Je tedy v zásadě jedno jestli budete dokládat příjem vy nebo přítel. Pokud plánujete čerpat rodičovský příspěvek rychleji (vyšší měsíční částka), pak je určitě lepší, když příjem doloží ten z rodičů, který ho má vyšší.

Nárok a porodné

U sociální dávky porodné rozhoduje výše příjmu. Posuzuje se průměrný měsíční příjem (čistý) za oba rodiče (vy i otec dítěte), v posledním ukončeném čtvrtletí před narozením dítěte. Pokud se vám dítě narodí v srpnu 2018, pak se dokládají příjmy za duben, květen a červen 2018.

Mezi příjmy se započítává jednak čistá výplata ze zaměstnání, nemocenské dávky, mateřská, podpora v nezaměstnanosti apod.

Nárok na porodné je v případě, že průměrný měsíční příjem rodiny (vy a otec dítěte) nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Životní minimum se v tomto případě spočítá tak, že za vás (první dospělá osoba) je to 3140 Kč měsíčně, za otce dítěte je to 2830 Kč (druhá dospělá osoba) a za dítě (do 6 roků) je to 1740 Kč. Dohromady tedy 7710 Kč.

Nárok na porodné tedy máte, pokud průměrný měsíční příjem (vás i otce dítěte nebude v rozhodném období (kalendářní čtvrtletí) přesahovat částku 20 817 Kč. Pokud se zároveň jedná o vaše první dítě, pak by porodné bylo 13000 Kč.

Nárok přídavky na dítě

Podobné je to i u příspěvku na dítě. I zde se posuzují příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (opět, podmínky se měnili od 1. 1. 2018). Příjmy se tedy musí dokládat 4x za rok. Pokud je průměrný měsíční příjem nižší než 2,7 násobek životního minima (stejné, jako u porodného), tak je nárok na příspěvek na dítě.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Poradna: Na co mám nárok po porodu?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna