Poradna: Nárok na mateřskou pokud nemám odpracováno, ale studovala jsem?

Poradna: Nárok na mateřskou pokud nemám odpracováno, ale studovala jsem?

Do doby účasti na nemocenském pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) se započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mám nebo nemám nárok na mateřskou.

Studovala jsem vysokou školu, kterou jsem v červnu 2017 zdárně dokončila. Ještě před dokončením školy (únor 2017) jsem si našla práci v oboru na HPP, smlouvu mám do února 2017.

Nyní jsem na nemocenské a termín porodu mám 14. 9. 2017. Byla jsem se již na mateřskou ptát na dvou úřadech.

V místě trvalého bydliště, kde mi řekli, že nárok nemám a potom v Brně, kde mi zase řekli, že nárok mám, protože se doba studia započítává jako odpracovaná, protože za mě škola platí pojištění a školu stihnu před porodem dokončit.

Děkuji za odpověď.


Odpověď na dotaz: Nárok na mateřskou pokud nemám odpracováno, ale studovala jsem?

Abyste měla nárok na „mateřskou“ musí být splněny dvě hlavní podmínky. Tou první podmínkou je to, že v době zahájení „mateřské“ (resp. peněžité pomoci v mateřství, PPM), jste zaměstnána (nebo přesněji účastníkem nemocenského pojištění). Účast na nemocenském pojištění vám ve vašem případě vzniká výkonem zaměstnání na HPP (nemocenské pojištění za vás platí zaměstnavatel v rámci povinných odvodů na sociální pojištění).

Druhou podmínkou je pak to, že v době zahájení PPM splňujete podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění v délce nejméně 270 kalendářních dní za poslední 2 roky.

Podle udávaného termínu porodu (14. 9. 2017) by pak případné zahájení mateřské připadalo na 20. 7. 2017 až 3. 8. 2017 (v době 6 – 8 týdnů před porodem).

Kdy může mít na mateřskou nárok studentka VŠ?

Vy tedy určitě splňujete první podmínku. Jste zaměstnaná a účastníkem nemocenského pojištění. To, že jste aktuálně v pracovní neschopnosti, ničemu nevadí. Podstatné je to, že jste zaměstnána. Druhá podmínka ale v posledním zaměstnání splněna není.

Od zahájení zaměstnání (počítáno od 1. 2. 2017) by to bylo v den zahájení „mateřské“ jen 169 nebo 183 dní (podle konkrétního termínu zahájení PPM). U studentek, které úspěšně dokončily studium, ale platí jedna výjimka.

Jak se započítává doba studia VŠ pro nárok na mateřskou?

Pokud je v době posledních dvou let před případným zahájením PPM (peněžité pomoci v mateřství) úspěšně dokončeno studium vysoké školy, které je možné považovat za přípravu na budoucí povolání, pak se poměrná část studia započítá do doby účasti na nemocenském pojištění. Viz příslušný zákon – Zákon o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 32:

(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

Vám se tedy mohou započítat chybějící dny na základě toho, že jste studovala VŠ (vykonávala soustavnou přípravu na budoucí povolání).

Dle našeho názory byste tedy měla mít nárok na PPM. Nevíme, na jakém úřadu jste se byla informovat. Ve věci nároku na PPM se obracejte na OSSZ (okresní správu sociálního zabezpečení). Případně si můžete zavolat i na celorepublikové call centrum – 571 811 081 (viz: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/call-centra/).

Ostatní čtenáři si prohlédli: