Poradna: Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata i zpětně (děti se narodily 2016)?

Poradna: Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata i zpětně (děti se narodily 2016)?

Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata platí i pro děti, které se narodily (nebo ještě narodí) před účinností této novely (tedy děti narozené před 1. 1. 2018). Zákon je formulován tak, aby se tato změna vztahovala i na dříve narozené děti.

Dobrý den, dočetla jsem se, že od roku 2018 bude vyšší rodičovská na dvojčata. Prý to má být dvojnásobek toho, co se platí teď? Můžete mi to potvrdit?

A pokud je to pravda, pak by mě zajímalo, jak se to bude řešit, kdy se mi dvojčata narodila už v roce 2016?

Mám na ně tříletou rodičovskou, takže na začátku roku 2018 to bude asi 1,5 roku, co jsem s nima na rodičovské?

Budu mít taky nárok na zvýšení?

Děkuji za vaši radu


Odpověď na dotaz: Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata i zpětně (děti se narodily 2016)?

Máte určitě pravdu v tom, že od začátku roku (od 1. 1. 2018), se budou měnit podmínky u rodičovského příspěvku. Již v průběhu roku 2017 byla schválena novela zákona o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.), která mění více věcí – mimo jiné i podmínky nároku a výši přídavků na dítě, výši dávek pěstounské péče nebo třeba právě rodičovský příspěvek.

Zvýšení rodičovské na dvojčata od 1. 1. 2018

Co se pak týká dvojčat, tak zde je těch změn více. Od 1. 1. 2018 začne platit, že pokud se narodí dvě (a více) dětí současně, tak bude nárok na zvýšený rodičovský příspěvek. Zatímco u jednoho dítěte zůstane zachována stejná částka jako doposud – tedy 220 000 Kč, při narození dvojčat (nebo trojčat, čtyřčat atd.) to bude 330 000 Kč.

Rodičovská na dvojčata se tedy nezvyšuje na dvojnásobek (to jste si zřejmě někde přečetla chybně), ale na 1,5 násobek toho, na co je nárok u jednoho dítěte.

Nárok na vyšší rodičovskou na dvojčata i zpětně?

Zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata platí i pro děti, které se narodily (nebo ještě narodí) před účinností této novely (tedy děti narozené před 1. 1. 2018). Zákon je formulován tak, aby se tato změna vztahovala i na dříve narozené děti:

Viz důvodová zpráva k novele zákona:

V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně (dále jen „vícerčata“), má tento rodič nárok na 1,5 násobek částky 220 000 Kč.“.

Zde je podstatné to „V případě, že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 či více dětí narozených současně“.  Nerozhoduje tedy to, kdy konkrétně se děti narodily, ale to že v době platnosti zákona (novely), jsou děti nejmladší v rodině a narodily se současně.

Dokonce je to i tak, že pokud se někomu narodila dvojčata, a on již vyčerpal celý rodičovský příspěvek 220 000 Kč, a rodičovský příspěvek už nedostává, může mít od 1. 1. 2018 nárok na obnovení vyplacení RP na zmíněných 110 000 Kč.

Viz konktrétně přechodná ustanovení příslušné novely zákona:

4. Při stanovení nároku na rodičovský příspěvek a jeho výši podle § 30 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se přihlíží k částce rodičovského příspěvku vyplacené při péči o více dětí narozených současně za dobu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud již došlo k zániku nároku na rodičovský příspěvek z důvodu vyčerpání částky 220 000 Kč a rodič nadále pečuje alespoň o 2 děti narozené současně ve věku do 4 let, vzniká mu ode dne 1. ledna 2018 nárok na rodičovský příspěvek ve výši 110 000 Kč. Přiznání nároku na rodičovský příspěvek i zvýšení dosavadní částky se provede na žádost.

Další změny u rodičovského příspěvku v roce 2018

Kromě výše uvedeného zvýšení rodičovského příspěvku na dvojčata (trojčata, atd.), se mění i podmínky, podle kterých se stanovuje maximální měsíční částka. Do konce roku 2017 to je maximálně 11 500 Kč. Od 1. 1. 2018 to již ale bude jinak.

Nově bude možné mít rodičovský příspěvek až do výše 70% z 30ti násobku denního vyměřovacího základu pro peněžitou pomoc v mateřství. Čistě teoreticky tak bude možné dostávat rodičovský příspěvek i přes 30 tisíc korun měsíčně. Podrobný popis všech změn a nových podmínek, je možné najít v tomto článku: Jak se změní rodičovská v roce 2018

Ostatní čtenáři si prohlédli: