Kalkulačky

Termín porodu je vždy pouze přibližný. To dáno i tím, že jen málo dětí se rodí přesně podle kalendáře.
Životní minimum jednotlivce je v roce 2017 částka 3410 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 2200 Kč.
Ke styku, který povede k početí, může dojít tři dny (a vzácně i déle) před ovulací a jeden den po jejím začátku.
Pokud je průměrný příjem rodiny v rozhodném období nižší, než 2,4 násobek životního minima, je nárok na přídavky.
Pro určení nároku na přídavky na dítě jsou rozhodující příjmy rodiny v rozhodném období
Na peněžitou pomoc v mateřství má OSVČ nárok jen v případě, že si platí nemocenské pojištění.
Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců nebo OSVČ).
Celková výše rodičovského příspěvku je 220 000 Kč. Na tuto částku pak má nárok každý, kdo pečuje o dítě do 4 roků.