Mateřská a peníze

Nemocenská a nemocenské dávky z důvodu rizikového těhotenství se nijak neliší od „běžné“ pracovní neschopnosti z důvodu nějaké nemoci či úrazu.
Aby dostávala OSVČ „mateřské dávky“, musí být účastníkem nemocenského pojištění v délce nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech.
Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek.
Pokud je průměrný příjem rodiny v rozhodném období nižší, než 2,4 násobek životního minima, je nárok na přídavky.
Životní minimum pro tuto rodinu s jedním malým dítětem je tedy 7710 Kč měsíčně
Podívejte se na jaké sociální dávky a jiné formy finanční podpory máte nárok jako rodina s dítětem.
Pro určení nároku na přídavky na dítě jsou rozhodující příjmy rodiny v rozhodném období
Na peněžitou pomoc v mateřství má OSVČ nárok jen v případě, že si platí nemocenské pojištění.