Mateřská a peníze

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců nebo OSVČ).
Celková výše rodičovského příspěvku je 220 000 Kč. Na tuto částku pak má nárok každý, kdo pečuje o dítě do 4 roků.
Na porodné vzniká nárok při narození prvního nebo druhého dítěte. Při narození prvního dítěte je 13 500 Kč. Při narození druhého dítěte je 10 000 Kč.
Mateřská dovolená je poskytována zaměstnancům v rozsahu 28 týdnů nebo 37 týdnů (u dvojčat).
Výše rodičovského příspěvku je vždy 220 000 Kč (údaj poplatný v roce 2017).
Na porodné je nárok, pokud jsou příjmy rodiny nižší než 20 817 Kč (otec + matka + 1 narozené dítě).