Kdy končí rodičovská dovolená

Nárok na rodičovský příspěvek také končí, pokud se v rodině narodí druhé dítě

Je nutné rozlišovat rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem. Jedná se totiž o dvě zcela různé věci, s odlišnými podmínkami.

Rodičovská dovolená je (jak již z názvu vyplývá), pracovní volno (dovolená), kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci (ženě nebo i muži), který pečuje o dítě. Délku rodičovské dovolené si může žena / muž zvolit sám/sama podle toho jak chce. Platí ale, že zaměstnavatel má povinnost poskytnou dovolenou jen do 3 let věku dítěte. Pokud by někdo chtěl být doma s dítětem 4 roky, musí se buď domluvit se zaměstnavatelem na delší rodičovské dovolené (na delší RD ale již není nárok a je to na libovůli zaměstnavatele) nebo třeba na neplaceném volnu apod. Standardně tedy rodičovská dovolená končí nejpozději ve věku 3 let dítěte.

Něco jiného je pak rodičovský příspěvek. To je sociální dávka vyplácená tomu, kdo zajišťuje řádnou celodenní péči o dítě. Rodičovský příspěvek končí buď ve chvíli, kdy má dítě 4 roky, nebo ve chvíli, kdy je vyčerpána celá částka rodičovského příspěvku, což je 220000 Kč. Nárok na rodičovský příspěvek také končí, pokud se v rodině narodí druhé dítě – RP je totiž vždy vyplácen jen na nejmladší dítě. RP také končí, jakmile začne být čerpána mateřská na druhé dítě.

Mohlo by vás zajímat: Jednorázové čerpání rodičovského příspěvku, Změny rodičovského příspěvku

Pokud pracujete u stejného zaměstnavatele, a narodí se vám druhé dítě do věku 4 let toho prvního, pak se při výpočtu PPM vychází ze stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte.
Od 1. 1. 2018 bude rodičovský příspěvek při narození dvou a více dětí v celkové výši 330 000 Kč. Zvýší se i maximální rodičovská a to až na 32000 Kč měsíčně.
Aby měla těhotná studentka nárok na PPM, pak by musela splňovat stejné podmínky jako ostatní zaměstnané ženy.
Podívejte se na jaké sociální dávky a jiné formy finanční podpory máte nárok jako rodina s dítětem.
Celková výše rodičovského příspěvku je 220 000 Kč. Na tuto částku pak má nárok každý, kdo pečuje o dítě do 4 roků.
Výše rodičovského příspěvku je vždy 220 000 Kč (údaj poplatný v roce 2017).