Kolik je mateřská 2018

Pro určení toho, kolik je mateřská je určující tzv. „denní vyměřovací základ“

Mateřská, což je poněkud „zlidovělý“ název pro PPM (peněžitá pomoc v mateřství), je jednou ze dvou hlavních dávek souvisejících s porodem, těhotenstvím a následnou péčí o dítě. Na PPM má nárok především žena, která je zaměstnána (účastník nemocenského pojištění). Na PPM pak má případně nárok i otec dítěte nebo OSVČ (musí si platit dobrovolné nemocenské pojištění).

Pro určení toho, kolik je mateřská je určující tzv. „denní vyměřovací základ“. Podobně jako i u jiných dávek hrazených na základě nemocenského pojištění (tj. především nemocenská nebo ošetřovné), se mateřská počítá z příjmu ze zaměstnání z posledních 12 měsíců.

Abyste si spočítali, kolik bude vaše mateřská, můžete použít tuto kalkulačku pro výpočet výše PPM (pro zaměstnance) nebo tuto kalkulačku pro výpočet výše mateřské u OSVČ 2017.

To, kolik je mateřská je možné tedy velmi zjednodušeně spočítat tak, že spočítáme celkové příjmy (hrubá mzda) za posledních 12 měsíců a tuto částku vydělíme počtem dní (365, nebo méně pokud jsou v posledních 12 měsících nějaké vyloučené dny).

Výsledná částka je denní vyměřovací základ, která se pro výpočet PPM dále redukuje. V roce 2018 platí tyto redukční hranice: 1 redukční hranice = do 1000 Kč se započítá 100%, 2 redukční hranice = nad 942 Kč do 1499 Kč se započítá 70%, 3 redukční hranice = nad 1499 Kč do 2994 Kč se započítá 30%,Pokud je vyměřovací základ vyšší než 2701 tak se už nic dalšího nezapočítává

Výsledná PPM je pak 70% z redukovaného základu.

Mohlo by vás zajímat: PPM na druhé dítě, Z čeho se počítá PPM, Povinné očkování novorozenců

Aby byl nárok na PPM, tak v posledních dvou letech (před zahájením PPM) musíte být zaměstnaná alespoň po dobu 270 kalendářních dní.
U porodného Tam není žádná podmínka, že byste musela být zaměstnána nebo si platit nějaké pojištění. Posuzuje sečistě příjem za poslední kalendářní čtvrtletí, před porodem.
Připravili jsme pro vás aktuální verzi kalkulačky pro výpočet výše peněžité pomoci v mateřství („mateřské“) v roce 2018. Sami si tak můžete spočítat, kolik byste dostávali od státu v době před porodem a po porodu
Aby měla těhotná studentka nárok na PPM, pak by musela splňovat stejné podmínky jako ostatní zaměstnané ženy.
Podívejte se na jaké sociální dávky a jiné formy finanční podpory máte nárok jako rodina s dítětem.
Na peněžitou pomoc v mateřství má OSVČ nárok jen v případě, že si platí nemocenské pojištění.