Kolik je mateřská 2017

Pro určení toho, kolik je mateřská je určující tzv. „denní vyměřovací základ“

Mateřská, což je poněkud „zlidovělý“ název pro PPM (peněžitá pomoc v mateřství), je jednou ze dvou hlavních dávek souvisejících s porodem, těhotenstvím a následnou péčí o dítě. Na PPM má nárok především žena, která je zaměstnána (účastník nemocenského pojištění). Na PPM pak má případně nárok i otec dítěte nebo OSVČ (musí si platit dobrovolné nemocenské pojištění).

Pro určení toho, kolik je mateřská je určující tzv. „denní vyměřovací základ“. Podobně jako i u jiných dávek hrazených na základě nemocenského pojištění (tj. především nemocenská nebo ošetřovné), se mateřská počítá z příjmu ze zaměstnání z posledních 12 měsíců.

Abyste si spočítali, kolik bude vaše mateřská, můžete použít tuto kalkulačku pro výpočet výše PPM (pro zaměstnance) nebo tuto kalkulačku pro výpočet výše mateřské u OSVČ 2017.

To, kolik je mateřská je možné tedy velmi zjednodušeně spočítat tak, že spočítáme celkové příjmy (hrubá mzda) za posledních 12 měsíců a tuto částku vydělíme počtem dní (365, nebo méně pokud jsou v posledních 12 měsících nějaké vyloučené dny).

Výsledná částka je denní vyměřovací základ, která se pro výpočet PPM dále redukuje. V roce 2017 platí tyto redukční hranice: 1 redukční hranice = do 942 Kč se započítá 100%, 2 redukční hranice = nad 942 Kč do 1412 Kč se započítá 70%, 3 redukční hranice = nad 1412 Kč do 2824 Kč se započítá 30%,Pokud je vyměřovací základ vyšší než 2701 tak se už nic dalšího nezapočítává

Výsledná PPM je pak 70% z redukovaného základu.

Mohlo by vás zajímat: PPM na druhé dítě, Z čeho se počítá PPM, Povinné očkování novorozenců

Aby měla těhotná studentka nárok na PPM, pak by musela splňovat stejné podmínky jako ostatní zaměstnané ženy.
Podívejte se na jaké sociální dávky a jiné formy finanční podpory máte nárok jako rodina s dítětem.
Na peněžitou pomoc v mateřství má OSVČ nárok jen v případě, že si platí nemocenské pojištění.
Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců nebo OSVČ).
Mateřská dovolená je poskytována zaměstnancům v rozsahu 28 týdnů nebo 37 týdnů (u dvojčat).