Ochranná lhůta pro mateřskou po skončení zaměstnání

Délka „mateřské“ při narození jednoho dítěte je 28 týdnů

Mateřská, resp. přesněji peněžitá pomoc v mateřství (PPM), je dávka, kterou dostávají těhotné ženy v době 6 – 8 týdnů před porodem, a následně i po porodu. Délka „mateřské“ při narození jednoho dítěte je 28 týdnů a při narození dvou a více dětí je to 37 týdnů. Na PPM může mít případně nárok i otec dítěte (vždy ale jen jedno z rodičů).  Otec dítěte si o „mateřskou“ může požádat až po skončení 6 týdnů po porodu, a dostává ji jen po dobu 22 týdnů.

Základní podmínkou, aby byla vyplácena mateřská, je to, že těhotná žena (nebo po porodu otec dítěte), je v době podání žádosti stále zaměstnána (účastníkem nemocenského pojištění = to platí zaměstnavatel), nebo si nemocenské pojištění platí jako OSVČ sama.

Druhou možností je pak, že v době zahájení PPM je stále ještě v ochranné lhůtě 180 dní od skončení posledního zaměstnání (poslední činnosti, ze které jí plynulo nemocenské pojištění). Tato ochranná lhůta je „až“ 180 dní. Pokud byla žena nějakou dobu nezaměstnaná, pak pracuje třeba 3 měsíce, tedy např. 90 dní, pak je i ochranná doba jenom 90 dní.

Pokud by ale žena v době, na kterou by připadalo zahájení PPM, nebyla zaměstnána a nebyla ani v ochranné lhůtě 180 dní, pak na PPM nárok mít nebude.

Mohlo by vás zajímat: PPM na druhé dítě, Z čeho se počítá mateřská?, Výpočet mateřské u OSVČ

Aby byl nárok na PPM, tak v posledních dvou letech (před zahájením PPM) musíte být zaměstnaná alespoň po dobu 270 kalendářních dní.
Délka ochranné doby je minimálně stejně dlouhá, jako počet kalendářních dní v posledním zaměstnání a maximálně oněch 180 dní.
U porodného Tam není žádná podmínka, že byste musela být zaměstnána nebo si platit nějaké pojištění. Posuzuje sečistě příjem za poslední kalendářní čtvrtletí, před porodem.
Po skončení zaměstnání, pokud je žena nezaměstnaná, může nárok na PPM vzniknout pouze při zahájení mateřské ještě v ochranné lhůtě 180 dní, od skončení zaměstnání.
V případě práce na DPP účast na nemocenském pojištění vzniká jen v případě, že je měsíční příjem vyšší než 10 000 Kč.