Výpočet přídavky na dítě pro rodinu

Nárok na dávku je, pokud průměrný měsíční příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima.

Přídavky na dítě, je sociální dávka, která je určena pro nízkopříjmové rodiny. Jsou určeny pro nezletilé nezaopatřené dítě nebo i pro zletilé (do 26 roků) nezaopatřené dítě (které dále studuje, resp. vykonává přípravu na povolání). Pro výpočet nároku na přídavky na dítě můžete použít i tuto online kalkulačku.

Výpočet přídavků na dítě pro rodinu se provádí tak, že se spočítají příjmy všech členů rodiny za rozhodné období a určí se průměrný příjem. Rozhodným obdobím je zde předchozí školní rok (tedy vždy září předchozího roku až srpen aktuálního roku). Nárok na dávku je, pokud průměrný měsíční příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima

Pokud by se jednalo o čtyřčlennou rodinu (2 dospělí + dvě děti do šesti roků), pak je životní minimum 9450 Kč. 2,4 násobek je tak 22 680 Kč měsíčně. Pokud by to byla rodina se staršími dětmi, například jedno dítě do 15 roků a druhé (studující) do 26 roků, pak je životní minimum 10 560 Kč, nárok na přídavky na dítě je tedy do průměrného příjmu 25 344 Kč měsíčně.

Mohlo by vás zajímat: Porodné na třetí dítě?, Kouření v těhotenství, Nárok na výživné pro matku

Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.
Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.
Zákon nestanovuje žádné minimální nebo maximální výživné. Konkrétní výše alimentů je plně v kompetenci rozhodujícího soudce.
Životní minimum jednotlivce je v roce 2017 částka 3410 Kč. Existenční minimum jednotlivce je 2200 Kč.
Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek.
Pokud je průměrný příjem rodiny v rozhodném období nižší, než 2,4 násobek životního minima, je nárok na přídavky.
Životní minimum pro tuto rodinu s jedním malým dítětem je tedy 7710 Kč měsíčně
Pro určení nároku na přídavky na dítě jsou rozhodující příjmy rodiny v rozhodném období