Poradna: Mám nárok na porodné, když nejsem vdaná?

<span>Nárok na porodné má žena, která porodní první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě porodné není). Hodnotí se výše příjmu – ten nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima. Příjem otce se započítává, pokud je uveden v rodném listě a sdílí s matkou společnou domácnost (trvalé bydliště nerozhoduje).</span> Nárok na porodné má žena, která porodní první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě porodné není). Hodnotí se výše příjmu – ten nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima. Příjem otce se započítává, pokud je uveden v rodném listě a sdílí s matkou společnou domácnost (trvalé bydliště nerozhoduje).

Dobrý den, zajímalo by mě, jestli budu mít nárok na porodné. Má se mi narodit první dítě. Jsem dlouhodobě nezaměstnaná, takže nemám nárok ani na mateřskou. Měla bych pak dostávat jenom rodičovský příspěvek.

Nejsem vdaná a otec dítěte má trvalé bydliště někde jinde (ale bydlíme společně v jednom bytě, ten je ale psaný na mě). Tak by mě zajímalo, jestli bude nárok na porodný, jestli se tam bude započítávat i otec dítěte nebo ne?

Hraje roli to, jestli bude přítel uveden jako otec v rodném listě nebo ne? Dá se případně otec dítěte nějak vyloučit, abych měla na ty peníze nárok?

Vím, že to asi není úplně správné, ale já jsem na tom finančně dost špatně a hodí se každá koruna.

Předem děkuji za váš názor


Odpověď: Nárok na porodné když nejsem vdaná?

Na sociální dávku porodné má nárok žena (matka dítěte), pokud se jí narodí první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě, které žena porodí, už nárok není).

U porodného se dále posuzuje příjem (matky, nebo obou rodičů). Hodnotí se příjem za poslední kalendářní čtvrtletí před narozením dítěte. Pokud se dítě narodí například v červnu, pak se hodnotí příjem za leden až březen. Pokud se ale narodí až v červenci, bude se hodnotit příjem za duben až červen.

Průměrný čistý měsíční příjem v tomto období nesmí přesáhnout 2,7 násobek životního minima. Pokud se jedná o první dítě, pak je na porodné nárok:

  • Nárok na porodné u samoživitelky na první dítě = do příjmu 14 904 Kč měsíčně
  • Nárok na porodné – oba rodiče na první dítě = do příjmu 23 544 Kč měsíčně

Porodné na první dítě je ve výši 13 000 Kč. Na druhé je to 10 000 Kč.

Započítává se u porodného i příjem otce dítěte?

To jestli jste vdaná nebo ne, nebo kde má otec dítěte trvalé bydliště, nehraje při posuzování nároku na porodné žádnou roli.

Rozhodující je mimo jiné to, zda je otec dítěte uveden v rodném listu. Pokud zde není uveden a pokud tedy „nepřizná“ své otcovství, pak logicky ani nemůže být zahrnut do posuzování nároku na porodné.

Dalším faktorem je pak to, zda otec dítěte s vámi trvale (déle než 3 měsíce) sdílí společnou domácnost a zda se podílí na úhradě nákladů na živobytí.

Podle zákona o státní sociální podpoře se společně posuzují osoby

(2) Společně posuzovanými osobami jsou, není-li dále stanoveno jinak,

….

b) nezaopatřené děti (§ 11) a rodiče těchto dětí; za rodiče se považují i osoby, jimž byly nezaopatřené děti svěřeny do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby,

c) manželé, partneři nebo druh a družka, nejde-li o rodiče posuzované podle písmene b),

….

pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

A dále platí:

(6) Krajská pobočka Úřadu práce může při rozhodování o dávkách v případech, kdy osoby uvedené v odstavci 3 písm. a) až c) spolu nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně nežijí, rozhodnout, že se neposuzují jako osoby společně posuzované, nebo jde-li o příspěvek na bydlení v případech, kdy některá ze společně posuzovaných osob nejméně po dobu tří měsíců prokazatelně byt neužívá, rozhodnout, že se k ní při posouzení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši nepřihlíží, i když je v bytě hlášena k trvalému pobytu. 

(7) Za osamělého rodiče se pro účely tohoto zákona považuje rodič, který je svobodný, ovdovělý nebo rozvedený, pokud nežije s druhem. K druhovi (družce) se jako ke společně posuzované osobě přihlíží, jen žije-li s oprávněnou osobou (odstavec 1) nebo s osobou uvedenou v odstavci 2 alespoň tři měsíce. Za osamělého rodiče se nepovažuje rodič, který žije v registrovaném partnerství

Z výše uvedeného vyplývá, že příjem otce dítěte by se měl posuzovat (pokud bude uveden v rodném listě, a bude tedy „oficiálně“ otcem). A to vzhledem ke skutečnosti, že s vámi sdílí společnou domácnost.

Jiné by to bylo, pokud by skutečně žil někde jinde (tj. pokud by měl nejenom jiné trvalé bydliště, ale i to faktické). Pak by jej případně bylo možné vyloučit z posuzování nároku na porodné.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Poradna: Mám nárok na porodné, když nejsem vdaná?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna