Kalkulačka přídavky na bydlení 2024 – kdo má nárok, a kolik dostane?

<span>V roce 2024 se mění některé podmínky pro výpočet přídavku na bydlení. Od ledna 2024, se mění normativní náklady na bydlení (ruší se paragraf 26a, nebude už nárok na mimořádné zvýšení). Nově je možné vyřizovat příspěvek na bydlení (a další sociální dávky) i online, přes internet v aplikaci JENDA.</span> V roce 2024 se mění některé podmínky pro výpočet přídavku na bydlení. Od ledna 2024, se mění normativní náklady na bydlení (ruší se paragraf 26a, nebude už nárok na mimořádné zvýšení). Nově je možné vyřizovat příspěvek na bydlení (a další sociální dávky) i online, přes internet v aplikaci JENDA.

Příspěvek na bydlení je sociální dávka (podobně jako přídavky na dítě nebo rodičovský příspěvek). Na přídavky mohou mít nárok rodiny s vyššími náklady na bydlení a/nebo s nižšími příjmy. Podmínkou jsou náklady na bydlení vyšší než 30% průměrného čistého příjmu.

Na přídavky může být nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, ve vlastním bytě či domě. Nebo někdy i při bydlení na chatě nebo chalupě. Nebo při bydlení na základě věcného břemene.

Přídavky na bydlení od Úřadu práce, aktuálně pobírá asi 270 tisíc rodin (domácností). Průměrná částka, kterou úřady vyplácí každý měsíc, je 6 300 Kč.

Od ledna 2024, se mění některé podmínky pro výpočet příspěvku na bydlení. Pro některé rodiny to může znamenat změnu – přídavky se jim sníží, nebo na ně nebude nárok vůbec. Pro většinu domácností, by ale změny neměly být nijak velké. Na příspěvek může být nárok i v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2024

Pro orientační výpočet, zda máte v roce 2024 nárok na přídavky na bydlení, a kolik byste mohli od státu dostat, je nutné zadat několik údajů:

 • Počet osob = skutečný počet osob, které bytě bydlí (místo, kde mají trvalé bydliště, může být jiné, než adresa kde skutečně bydlí a kde se žádá o příspěvek)
 • Druh bydlení = nájem a podnájem, vlastní byt nebo družstevní byt, včetně věcného břemene
 • Lokalita = roli hraje i velikost města/obce
 • Náklady na bydlení = započítá se zaplacený nájem (při bydlení ve vlastním se ponechá 0 Kč, při výpočtu se automaticky započítají paušální náklady srovnatelné s nájemným)
 • Náklady na služby a energie = skutečné výdaje za plyn, elektřinu, odvoz odpadů, a různé další výdaje spojené s bydlením
 • Pevná paliva = při topené uhlím nebo dřevem, se započítá paušální částka podle počtu osob

Výpočet v této kalkulačce je orientační, a platí pro výpočet příspěvku na bydlení za leden 2024 a dále v roce 2024.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Změny u přídavků na bydlení v roce 2024

Na konci roku 2023, byla v Parlamentu a v Senátu schválena novela zákona o státní sociální podpoře.

Jednou z hlavních změn, je zvýšení rodičovského příspěvku na 350 000 Kč (rodičovská se zvyšuje od 1. 1. 2024, zvýšení se ale týká jenom dětí narozených v roce 2024).

Součástí schválené novely, je i několik změn, které se týkají sociálních dávek na bydlení:

1) Normativní náklady na bydlení, náklady srovnatelné s nájemným a náklady na pevná paliva se v roce 2024 nebudou valorizovat (od 1. 1. 2024 zůstanou platit stejné částky, jako v předchozím roce)

2) Ruší se paragraf 26a, který v posledních 2 letech zajišťoval nárok na mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení o 1400 – 2800 Kč; při výpočtu přídavků na bydlení se v roce 2024 započítají jenom základní normativní náklady na bydlení, bez mimořádného zvýšení

3) Úřady práce získávají možnost, zjišťovat si některé další informace, potřebné k vyřízení sociálních dávek (informace o nákladech na energie od dodavatele plynu či elektřiny, informace o příjmech od zaměstnavatele, informace o majetkové situaci a zůstatku na účtu od banky, apod.)

Zrušení paragrafu 26a (mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení v roce 2022 a 2023), může mít negativní dopad pro některé domácnosti. Pro některé rodiny to může znamenat, že v roce 2024 už nebudou mít nárok na příspěvek na bydlení, nebo se jim může snížit výše této sociální dávky.

Paragraf 26a (mimořádné zvýšení) se má naposledy použít pro výpočet příspěvku na bydlení za prosinec 2023 (který je vyplácen během ledna 2024). Od příspěvku za leden 2024 (který je vyplácen v únoru 2024), už bude výpočet přídavků bez tohoto navýšení.

Nová online žádost – vyřízení příspěvku online v aplikaci JENDA

Ministerstvo práce a sociálních věcí, představilo v polovině prosince 2023 novou možnost, jak si poměrně jednoduše a rychle vyřídit přídavky na bydlení.

V jednotném systému pro sociální dávky (JENDA), je nyní možné vyřizovat i příspěvek na bydlení a přídavky na dítě (už dříve bylo možné vyřizovat rodičovský příspěvek).

Oproti předchozí možnosti vyřízení dávek přes internet (již nějakou dobu byla k dispozici zjednodušená online žádost), to nyní má být ještě snadnější a rychlejší. Nová online žádost (v aplikaci JENDA), je určená i pro OSVČ, pro zaměstnance i pro důchodce (a i pro všechny ostatní).

Pro vyřízení příspěvku na bydlení, je ale nutné mít datovou schránku (slouží jenom pro přihlášení), nebo mít bankovní identitu (nabízí většina českých bank), nebo se přihlásit i jiným ověřeným způsobem (MojeID, mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka, apod.).

Výpočet přídavků na bydlení v roce 2024

Výpočet příspěvku na bydlení, není až tak složitý, jak by to mohlo na první pohled vypadat.

Rozhodující jsou skutečné náklady na bydlení, normativní náklady na bydlení, a průměrné čisté příjmy.

Příspěvek se vypočítá tak, že pokud jsou splněny podmínky pro nárok na tuto dávku, tak se od skutečných nákladů odečítá 30% z příjmu. Výsledný příspěvek, je současně limitován i tím, kolik jsou normativní náklady na bydlení.

Na konci roku 2023, byla průměrná měsíční částka 6 300 Kč. Vzhledem k očekávanému růstu nákladů na bydlení od 1. 1. 2024, se dá počítat s tím, že v roce 2024 se zvýší i průměrná částka u této sociální dávky.

Co je to rozhodný příjem? Co se počítá do příjmů pro nárok na příspěvek na bydlení?

U příspěvku na bydlení, se dokládají příjmy za předchozí 3 měsíce (průměr). Příjmy se dokládají 2x za rok (nově to jde i jenom přes internet v aplikaci JENDA). Počítají se čisté příjmy, za všechny osoby, které v bytě bydlí.

Mezi rozhodné příjmy pro nárok na přídavky patří:

 • Čistá výplata ze zaměstnání (včetně příjmu z nějaké brigády na dohodu DPP nebo DPČ)
 • Příjmy z podnikání (buď skutečné příjmy podle daňového přiznání nebo případně paušální částka 20 100 Kč pro OSVČ hlavní, nebo 10 000 Kč pro OSVČ vedlejší – platí do 30. 6. 2024)
 • Důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký, sirotčí)
 • Podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • Nemocenské dávky (nemocenská, náhrada mzdy za nemoc, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, apod.)
 • Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo rodičovská (rodičovský příspěvek)
 • Přídavky na dítě, alimenty, nebo náhradní výživné od Úřadu práce
 • Případně i další příjmy …

Co se počítá do nákladů na bydlení pro nárok na přídavky?

Pro výpočet příspěvku na bydlení, hrají velkou roli i skutečné náklady na bydlení. Čím vyšší jsou zaplacené náklady na bydlení, tím vyšší může být i příspěvek (maximální částka, je ale současně omezena tím, kolik jsou normativní náklady na bydlení – ty se v roce 2024 fakticky sníží, kvůli absenci mimořádného zvýšení).

Do nákladů na bydlení se počítá:

 • Zaplacený nájem
 • Platby za plyn a elektřinu
 • Platby za služby (odvoz dopadu, úklid společných prostor, poplatek za společnou televizní anténu, poplatky z vodné a stočné, poplatky za teplo a teplou vodu, apod.)

Do nákladů na bydlení se nepočítá:

 • Zaplacená kauce u nájmu
 • Platby do fondu oprav
 • Splátky hypotéky
 • Platby za pevný telefon, internet, kabelovou televizi, TV a rozhlasový poplatek
 • A některé jiné…

Jak dlouho trvá vyřízení dávek na bydlení? Kdy dostanu peníze od Úřadu práce?

Vyřízení příspěvku na bydlení, by mělo být v roce 2024 rychlejší, i díky nové aplikaci JENDA (kde je možné vyřídit i přídavky na dítě nebo rodičovský příspěvek).

Obecně platí, že Úřad práce, má na vyřízení žádosti 30 dní. V roce 2024 se zkracuje lhůta pro uplatnění námitek na 15 dní. Část informací si nově může Úřad práce zjistit i sám. Očekává se, že v roce 2024, by už nemusely být tak velké problémy, jako v předchozích dvou letech.

Poslední dva roky byly Úřady práce přetížené, a moc nestíhaly. Dávky vyřizovaly se zpožděním i 2 nebo 3 měsíce (ještě horší to bylo u důchodů, kde se na vyřízení žádosti o důchod čekalo i půl roku).

Přídavky na bydlení vyplácí Úřad práce pravidelně každý měsíc (vždy v konkrétní výplatní termín). Příspěvek se vyplácí zpětně (v lednu 2024 chodí na účet příspěvek za prosinec 2023, v únoru 2024 to bude příspěvek za leden 2024, atd.). Konkrétní datum, se liší podle místa v ČR – různé úřady práce mají odlišné výplatní termíny.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka přídavky na bydlení 2024 – kdo má nárok, a kolik dostane?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna