Prodloužení rodičovské dovolené, obnovení ukončené mateřské, nárok na zkrácení úvazku

<span>Na rodičovskou dovolenou je nárok až do 3 narozenin dítěte. Je možné i prodloužení rodičovské nebo obnovení již ukončení mateřské. Rodiče malých dětí, také mají nárok požadovat zkrácení úvazku nebo možnost pracovat z domu (home-office). Vláda chce prosadit i nárok na školku (povinnost vzít 3 leté dítě do školky).</span> Na rodičovskou dovolenou je nárok až do 3 narozenin dítěte. Je možné i prodloužení rodičovské nebo obnovení již ukončení mateřské. Rodiče malých dětí, také mají nárok požadovat zkrácení úvazku nebo možnost pracovat z domu (home-office). Vláda chce prosadit i nárok na školku (povinnost vzít 3 leté dítě do školky).

Co dělat, když po skončení rodičovské dovolené, nebudete mít hlídání pro dítě? Je nárok na zkrácení úvazku v zaměstnání? Nebo je možné požadovat práci na dálku (home-office)? A jak je to s možností prodloužení rodičovské dovolené nebo obnovení již ukončené mateřské? Máte nárok na to, aby vám dítě vzali do školky?

Jak dlouho mohu být na rodičovské dovolené – kdy končí rodičovská?

Mateřská dovolená v zaměstnání, je prvních 28 týdnů (nebo 37 týdnů u dvojčat). Rodičovská dovolená, ale může být až do 3 roků dítěte.

Rodičovská dovolená, tedy končí nejpozději v den 3 narozenin dítěte. Od následujícího dne, by se měl rodič vracet do zaměstnání.

Pozor ale na to, že je rozdíl mezi rodičovskou dovolenou (volno v zaměstnání) a mezi rodičovským příspěvkem (sociální dávka od Úřadu práce).

Na rodičovský příspěvek, totiž může být nárok až do 4 roků dítěte (to se ale má od roku 2024 změnit, a maximální doba rodičovského příspěvku se zkrátí také jen na 3 roky).

Prodloužení rodičovské dovolené

Délka rodičovské dovolené, není stanovena. Zákoník práce pouze dává možnost, aby maximální doba byla až do 3 roků dítěte (délku rodičovské si tedy volíte sami).

Pokud si v zaměstnání nahlásíte rodičovskou dovolenou jen na 2 roky, nebo klidně i jen na půl roku, pak je to vaše věc. Zaměstnavatel vám do toho nemá co mluvit.

Pokud si zvolíte rodičovskou dovolenou například jenom na dva roky, a následně byste chtěli tuto dobu prodloužit, pak je to možné. Máte nárok na prodloužení rodičovské, až do 3 roků dítěte (stačí to jen oznámit zaměstnavateli).

Rodičovská dovolená nemusí ani být čerpána v jednom kuse. Na rodičovskou dovolenou navíc mají nárok oba rodiče. Jak matka, tak i otec.

Není tedy žádný problém, aby byla doma první rok s dítětem maminka, následně jeden rok tatínek, a pak zase jeden rok maminka.

Na rodičovské dovolené, mohou být dokonce i oba rodiče současně (pozor ale na to, že na rodičovský příspěvek má nárok vždy jen jeden z rodičů).

Obnovení ukončené mateřské (rodičovské) dovolené

Pokud byste v zaměstnání měli rodičovskou dovolenou nahlášenou do 2 roků a následně se nemohli z nějakého důvodu vrátit do zaměstnání (třeba proto, že zatím nemáte školku nebo jiné hlídání pro dítě), pak je možné prodloužení rodičovské dovolené.

Nebo je možné i obnovení již ukončené mateřské. Pokud zjistíte, že se vám nedaří skloubit práci a péči o dítě, pak je možné se vrátit zpátky na rodičovskou dovolenou (pokud dítě zatím nemá 3 roky).

Aktuální znění zákoníku práce, tuto možnost explicitně neobsahuje. Nárok na prodloužení rodičovské dovolené, nebo nárok na obnovení přerušené mateřské, ale vyplývá z logiky toho, že nárok je až do 3 narozenin dítěte.

Novela zákoníku práce – nové podmínky pro rodičovskou dovolenou

V druhé polovině roku 2023, by měla začít platit i novela zákoníku práce 2023, která přinese mnoho různých změn. Jednou ze změn v zákoníku práce, je i upřesnění podmínek pro rodičovskou dovolenou.

V novém znění příslušného paragrafu, se již explicitně mluví o opakované žádosti rodičovskou dovolenou:

(2) Žádost podle odstavce 1 podává zaměstnanec alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, nebrání-li tomu vážné důvody na jeho straně; žádost musí obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené a lze ji podávat i opakovaně.

Nárok na zkrácení úvazku v zaměstnání po skončení rodičovské dovolené

Po skončení rodičovské dovolené, můžete v zaměstnání požadovat i zkrácení úvazku, nebo změnu směn tak, aby nebylo nutné pracovat například v noci, apod. Zákoník práce dává zaměstnavateli povinnost, aby se snažil vyjít vstříc rodičům malých dětí.

Povinnost zaměstnavatele, ale v tomto případě není absolutní. Záleží vždy i na konkrétních podmínkách ve firmě (zvláště s ohledem na vážné provozní důvody).

Zkrácení úvazku pro rodiče dětí do 15 roků

I zde přinese novela zákoníku práce upřesnění. Rodiče dětí do 15 roků, budou mít nově nárok na zkrácení úvazku (nebo následně i na jeho opětovné prodloužení na původní rozsah). A zaměstnavatel by jim měl vyhovět, nebo alespoň písemně zdůvodnit, pro zkrácený úvazek není možný.

(2) Požádá-li

b) zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, nebo

zaměstnavatele písemně o kratší pracovní dobu podle § 80 nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší pracovní doby, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Nevyhoví-li zaměstnavatel žádosti, je povinen to písemně odůvodnit.

Nárok na home-office (práce na dálku) pro rodiče malých dětí (do 9 roků)

Nejenom po skončení rodičovské dovolené, můžete zaměstnavatele požádat i o možnost práce z domu (na dálku). Tedy o tzv. „home-office“.

Aktuální znění zákoníku práce, možnost práce na dálku nijak zvláště neřeší. Změní to až novela zákoníku práce 2023, která by měla začít platit nejpozději na podzim 2023.

Pro rodiče malých dětí (do 9 roků), bude nově nárok požádat si v zaměstnání o možnost práce na dálku (home-office). Podobně, jako u zkrácení úvazku, ale zaměstnavatel nemusí vždy tuto žádost schválit.

Záleží především na tom, jestli povaha vykonávané práce vůbec umožňuje práci na dálku. Například zdravotní sestra, která pečuje o pacienty v nemocnici, může jen stěží vykonávat tuto práci na dálku. A jsou zde i konkrétní podmínky ve firmě (běžné či vážné provozní důvody).

Podle nového znění zákoníku práce, ale budou mít rodiče malých dětí nárok na práci na dálku (home-office), tam kde je to možné. Pokud by jim zaměstnavatel nechtěl vyhovět, bude to muset opět písemně vysvětlit.

§ 241a Požádá-li

b) zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let, nebo

zaměstnavatele písemně o výkon práce na dálku podle § 317 a zaměstnavatel této žádosti nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit.

Nárok na neplacené volno po skončení rodičovské dovolené

Pokud by někdo potřeboval prodloužit rodičovskou dovolenou na delší dobu, než jsou 3 roky, a nestačila by možnost zkrácení pracovního úvazku nebo možnost práce na dálku, pak se v zaměstnání dá požádat i o neplacené volno.

Nutnost péče o dítě do 4 roků (například pokud nemáte školku nebo jiné hlídání), je jedním z důvodů, při kterých zaměstnavatel musí omluvit absenci zaměstnance.

Zákoník práce, neobsahuje explicitní nárok na neplacené volno po skončení rodičovské dovolené (například až do 4 roků dítěte). Je to věc dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Zaměstnavatel má ale povinnost, respektovat vážné osobní důvody na straně zaměstnance (nutnost péče o dítě, apod.).

Nárok na školku u 3 letého dítěte

Vláda nyní navíc začala řešit změnu zákona, aby byl nárok na školku u malých dětí. Školky sice už nyní mají povinnost přijímat všechny děti (i ty mladší než 3 roky, například už i dvouleté děti). Pokud je ale vyčerpaná kapacita, pak nastávají situace, kdy mají přednost starší děti (zvláště ty, které čeká povinný poslední rok ve školce).

Vláda chce nyní prosadit změnu, která by znamenala, že u 3 letých dětí, bude opravdu nárok na umístění dítěte do školky.

Pokud bude v dané lokalitě vyčerpaná kapacita školky, pak bude mít obec povinnost, zřídit alespoň dětskou skupinu (zjednodušená varianta školky). Všichni rodiče by tedy nově měli mít právo, aby jejich dítě nejpozději ve 3 letech chodilo do školky.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Prodloužení rodičovské dovolené, obnovení ukončené mateřské, nárok na zkrácení úvazku

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna