Kalkulačka peněžitá pomoc v mateřství (PPM) 2024

<span>Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců nebo OSVČ). </span> Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců nebo OSVČ).

V této kalkulačce si můžete spočítat, jak vysoká by byla peněžitá pomoc v mateřství (PPM), na kterou máte případně nárok v době před porodem, a po něm. Souhrn všech užitečných informací ohledně nároku na PPM, jaké jsou podmínky, najdete zde: Mateřská dovolená 2024.

Jak se vypočítá peněžitá pomoc v mateřství

Pro výpočet výše PPM jsou rozhodující příjmy z posledního zaměstnání (poslední pojištěné činnosti). Z těchto příjmů se určí vyměřovací základ, který se pak dále redukuje. Výsledná výše PPM je pak 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Pro výpočet PPM se zahrnují příjmy z posledních 12 měsíců, a současně z posledního zaměstnání. Pokud tedy poslední zaměstnání (pojištěná činnost), bylo kratší, třeba jen 6 měsíců, počítaly by se jenom příjmy, za těchto 6 měsíců.

Pokud je žena před porodem v pracovní neschopnosti, nebo je doma s prvním dítětem a čerpá rodičovský příspěvek, nebo nezaměstnaná (ale v ochranné době), pak tyto příjmy (tedy rodičovský příspěvek, nemocenské dávky či podpora v nezaměstnanosti), nehrají pro výpočet PPM žádnou roli.

Kalkulačka pro výpočet výše PPM 2024

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Příklad výpočtu PPM v roce 2024

Paní Nováková pracuje pro svého zaměstnavatele již dva roky. Její průměrná hrubá měsíční mzda je za poslední rok ve výši 33 500 Kč. Jak vysoká bude PPM u paní Novákové?

 • Denní vyměřovací základ je 1101,37 Kč (tj. podle vzorce (12*33500)/365 = 1101,37)
 • První redukční hranice je v roce 2024 ve výši 1466 Kč, tj. z vyměřovacího základu 1101,37 se započítá 100%
 • Redukovaný denní vyměřovací základ je 1102 Kč
 • Výše PPM je pak 70% = 772 Kč za každý kalendářní den
 • Za 1 měsíc PPM (30 dní) to je 23 160 Kč
 • Za celou PPM (196 dní, 28 týdnů) to je 151 312 Kč

Pozn.: uvedený příklad používá redukční hranice platné v roce 2024

Co je to PPM (peněžitá pomoc v mateřství)

V souvislosti s těhotenstvím, porodem a následnou péčí o dítě jsou zde 3 hlavní dávky. Peněžitá pomoc v mateřství, porodné a rodičovský příspěvek.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění (zaměstnanců nebo OSVČ). Je to tedy podobná dávka, jako nemocenská, na kterou máte případně nárok během pracovní neschopnosti.

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena při splnění podmínek (viz dále), během mateřské dovolené. A to od 6 až 8 týdne před porodem (termín zahájení si určuje každý žena sama, měl by ale spadat do tohoto rozmezí). Maximální délka vyplácení PPM je pak 28 týdnů při narození jednoho dítěte a 37 týdnů, pokud se narodí 2 děti.

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM v roce 2024

V zásadě jsou dvě nezbytné podmínky:

 • Za poslední 2 roky musí být účastna na nemocenském pojištění nejméně 270 dní
 • V době podání žádosti musí být účastníkem NP nebo v ochranné době

Platí tedy, že aby byl nárok na PPM, je nutné, aby žena byla v posledních 2 letech zaměstnána (kdy nemocenské pojištění platí zaměstnavatel), nebo si jako OSVČ hradit nemocenské pojištění sama (pro OSVČ pak platí ještě dodatečná podmínka, že kromě 270 dní za poslední dva roky, zde musí být účast na NP ještě 180 dní v posledním roce).

Do této doby (270 dní) se započítává celá doba zaměstnání. Tedy od jeho zahájení po jeho ukončení. Započítávají se všechny kalendářní dny včetně víkendů, státních svátků nebo dní pracovního volna, doba čerpání řádné dovolené nebo třeba i doba dočasné pracovní neschopnosti.

Ochranná lhůta pro nárok na PPM

Pokud žena ukončí pracovní poměr ještě před začátkem mateřské, pak je nárok na PPM pouze v případě, že termín nástupu na PPM spadá do doby 180 dní od skončení posledního zaměstnání (resp. přesněji od skončení poslední pojištěné činnosti).

Pozor ale na to, že ochranná doba nemusí být vždy celých 180 dní. Pokud například poslední zaměstnání trvalo jen 3 měsíce, pak by ochranná doba byla jen cca 90 dní (resp. přesněji: délka ochranné doby by odpovídala počtu kalendářních dní v posledním zaměstnání).

Kdy má nárok na peněžitou pomoc otec dítěte?

Nárok na PPM může mít případně i otec dítěte. Ten, na rozdíl od ženy, má případně nárok na PPM až po narození dítěte. Zatímco tedy žena může mít PPM již 6 – 8 týdnů před porodem, otec dítěte o ni může žádat až po ukončení 6 týdne (šestinedělí), po porodu.

V takovém případě pak musí uzavřít s matkou dítěte písemnou dohodu o svěření dítěte do péče. A na základě toho se pak obrátit na místní OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení), kde si vyřídí peněžitou pomoc v mateřství.

I pro otce dítěte pak platí stejné podmínky jako pro ženy. Tedy minimální doba účasti na NP v rozsahu 270 kalendářní dní a to, že v době podání žádosti musí být zaměstnaný (účastníkem NP). Také platí, že v době, kdy otec dítěte bude pobírat PPM, nesmí vykonávat stejné zaměstnání. Může teoreticky pracovat pro jiného zaměstnavatele, nebo případně i pro stejného – ale musel by uzavřít jinou pracovní smlouvu, na odlišnou pracovní činnost než je ta, na základě které je mu vyplácena PPM.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka peněžitá pomoc v mateřství (PPM) 2024

Diskuse: 2
 • Custom avatar Iva

  Dobrý den,
  očekávaný termín porodu je kolem 20.5.2018. Zaměstnaná českou firmou jsem byla celý cok 2016 +celý leden 2017. Poté jsme se stěhovali mimo ČR, kde pracuje pouze manžel. V ČR jsme vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů, zdravotní pojištění si platíme jako BOZP. Na ÚP hlášena nejsem.
  V případě, že se do ČR začátkem roku 2018 vrátíme, znamená to, že mám nárok pouze rodičovskou?
  Děkuji

 • Custom avatar Šárka

  Dobrý den,
  po ukončení 4-leté MD jsem evidována na úřadu práce. Na MD jsem nastupovala též v evidenci nezaměstnaných (ochranná lhůta po ukončeném zaměstnání bohužel uplynula před nástupem na mateřekou dovolenou). Od 1.12.2017 nastupuji na DPP na poloviční úvazek (minimální hodinová mzda). Zároveň jsem OSVČ s nepravidelným příjmem do 10 tis./měs. Zatím nejsem těhotná, ale plánujeme další dítě. Od kdy mi vzniká nárok na PPM? Z jakého příjmu se bude vypočítávat – OSVČ/DPP/kombinace obojího? A v případě, že mi zůstane pouze DPP na poloviční úvazek při minimální mzdě, budu mít nárok na PPM? Děkuji

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna