Mateřská, rodičovská a porodné pro studentku 2024

<span>Aby měla těhotná studentka nárok na PPM, pak by musela splňovat stejné podmínky jako ostatní zaměstnané ženy.</span> Aby měla těhotná studentka nárok na PPM, pak by musela splňovat stejné podmínky jako ostatní zaměstnané ženy.

Těhotná žena před porodem a maminka, které se právě narodilo dítě, má obvykle nárok na určitou finanční podporu od státu. Ta zahrnuje jednorázovou sociální dávku „porodné“. Pokud byla žena zaměstnána, tak má v období před a po porodu nárok na „mateřskou“ (PPM, peněžitá pomoc v mateřství). A nakonec po porodu anebo po skončení „mateřské“, má žena nárok na rodičovský příspěvek. Jak je to ale s nárokem na tyto dávky, pokud je těhotná studentka střední, vyšší odborné nebo vysoké školy?

Mateřská dovolená u studentky

U studentky, která je těhotná se nedá hovořit o „mateřské dovolené“ v pravém slova smyslu. Mateřská dovolená, je dovolená, kterou čerpá těhotná žena (nebo případně po porodu ji může čerpat i otec dítěte), ve svém zaměstnání. Studentka, která není zaměstnána, tedy logicky nemůže mít ani žádnou „dovolenou“.

Trochu něco jiného je pak peněžitá pomoc v mateřství. PPM je dávka, která je vyplácena ženám v období před porodem a po porodu. O PPM je možné žádat v době 6 – 8 týdnů před porodem (konkrétní termín si určuje žena sama po konzultaci se svým lékařem). V případě narození jednoho dítěte je délka „mateřské“ 28 týdnů, pokud se narodí současně dvě (dvojčata) a více dětí, pak je délka „mateřské“ 36 týdnů.

PPM je vyplácena na základě nemocenského pojištění. Nárok tedy mají jen zaměstnanci, jejichž zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění nebo OSVČ kteří si hradí dobrovolné nemocenské pojištění.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) u studentky

Aby měla těhotná studentka nárok na PPM, pak by musela splňovat stejné podmínky jako ostatní zaměstnané ženy. V době studia (a je jedno jestli se jedná o studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole), totiž za studenty stát hradí pouze zdravotní pojištění. Nemocenské pojištění placeno není.

Aby tedy studentka měla nárok na PPM, musela by v době před těhotenstvím a porodem během studia současně i pracovat. A to v takovém pracovním poměru, ze kterého je odváděno nemocenské pojištění. V případě nějaké brigády na DPP (dohoda o provedení práce), je nemocenské pojištění placeno jen za ty měsíce, kdy příjem přesáhne 10.000 Kč. V případě práce na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), je nemocenské pojištění placeno, jen pokud je sjednán měsíční příjem od 4000 Kč.

Kdy má na mateřskou nárok i studentka

Studentka může mít na „mateřskou“ nárok v případě, že v posledních dvou letech (před začátkem PPM), pracovala (resp. byla nemocensky pojištěna), alespoň 270 kalendářních dní. A současně, v době zahájení PPM musí být studentka zaměstnána (účastníkem nemocenského pojištění), nebo případně být v ochranné lhůtě, která je až 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Minimální doba – nemocenské pojištění u těhotné studentky

V předchozím odstavci byla zmíněná minimální „odpracovaná“ doba (účast na nemocenském pojištění). Pro studentky (na rozdíl od zaměstnanců a OSVČ), ale zákon připouští jednu výjimku. Ta se vztahuje na situace, kdy studentka během školy nepracuje, dokončí (úspěšně absolvuje studium), a nastoupí do zaměstnání. Pokud by byla těhotná a termín zahájení PPM by jí vycházel tak, že by v zaměstnání po skončení školy nesplňovala podmínku minimální doby 270 dní, pak se jí může započítat i doba studia – viz konkrétně zákon o nemocenském pojištění, tedy zákon číslo 187/2006 Sb., paragraf 32:

(4) Do doby účasti na pojištění pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle odstavců 2 a 3 se započítává též

a) doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole nebo na konzervatoři považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno,

Kolik je mateřská u studentky 2024

Pokud má studentka nárok na PPM (splňuje podmínky), pak jsou pravidla pro výpočet výše PPM identická jako u zaměstnanců. Pro výpočet výše mateřské ve vašem konkrétním případě můžete použít tuto naši kalkulačku: Kalkulačka pro výpočet výše PPM 2024.

Porodné u studentky 2024

Porodné je jednorázová sociální dávka, na kterou je nárok při narození prvního (13000 Kč) nebo druhého dítěte (10000 Kč), pokud jsou průměrné příjmy „rodiny“ (tedy matka + dítě, nebo matka + otec + dítě), nejsou vyšší než 2,7 násobek životního minima.

U porodného se sledují příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud se dítě narodí třeba v srpnu, pak se posuzuje příjem za měsíce duben, květen a červen. Pokud se narodí třeba v říjnu, pak se posuzuje příjem za červenec, srpen a září.

To, jestli je žena studentka, zaměstnaná nebo nezaměstnaná, v zásadě nehraje žádnou roli. Rozhodující je právě jen výše průměrného příjmu. Nárok na porodné je pak:

  • Rodina, které se narodí první dítě = životní minimum je v roce 2024 částka 10 990 Kč, hranice nároku na porodné je tedy 29 673 Kč
  • Rodina, které se narodí druhé dítě = životní minimum je v roce 2024 částka 13 470 Kč, hranice nároku na porodné je 36 369 Kč (*)
  • Matka samoživitelka, které se narodí první dítě = životní minimum je v roce 2024 částka 6 950 Kč, hranice nároku je 18 765 Kč

Více o podmínkách nároku na porodné v roce 2024 najdete zde

Rodičovská dovolená u studentky 2024

Pokud studentka nemá nárok na PPM, pak od data narození dítěte má nárok na rodičovský příspěvek. Pokud by splnila podmínky pro PPM, pak jí nárok na rodičovský příspěvek vzniká až po skončení „mateřské“.

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, která je v roce 2024 v celkové výši 350 000 Kč (nebo 525 000 Kč na dvojčata či vícerčata). Peníze jsou pak vypláceny pravidelně každý měsíc. Je zde možnost – při splnění podmínek – zvolit si „rychlost“ čerpání rodičovské.

Od 1. 1. 2024, došlo ke zvýšení rodičovské o 50 000 Kč. Současně se ale zkrátila maximální doba čerpání rodičovského příspěvku jenom na 3 roky. Více informací o zvýšení rodičovského příspěvku v roce 2024 najdete zde.

Pokud žena (studentka) neměla nárok na mateřskou (a není případně možné doložit příjem otce dítěte), pak je možnost zvolit rodičovský příspěvek do maximálně 13 000 Kč. Například:

  • 13 000 Kč po dobu 27 měsíců (2 a čtvrt roku)
  • 10 000 Kč po dobu 35 měsíců (cca 3 roky)
  • 9 722 Kč po dobu 36 měsíců (3 roky)

Pokud by měla žena nárok na PPM, nebo pokud má příjmy otec dítěte (a splňuje příslušné podmínky), pak je případně možné zvolit i vyšší měsíční částku. V roce 2024 může být rodičovská do maximální výše 53 910 Kč měsíčně.

Více o podmínkách nároku na rodičovský příspěvek v roce 2024 najdete zde

Pro možnost volby postačuje, když je možné alespoň u jednoho z rodičů dítěte stanovit vyměřovací základ. Konkrétní varianta výše RP se pak odvíjí od toho, jak vysoký byl určen vyměřovací základ. Délku rodičovského příspěvku je pak případně možné měnit i v průběhu jeho vyplácení a to maximálně jednou za 3 měsíce. Jinak ale změna může proběhnout i několikrát, po celou dobu, co je rodičovský příspěvek vyplácen.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Mateřská, rodičovská a porodné pro studentku 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna