Poradna: Péče o dítě do 7 let věku

<span>Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.  </span> Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně péče o dítě do 7 let jeho věku. Mám dvě děti 9let a 5let.

Nyní jsem vedena na úřadu práce. Zajímalo by mě, zda je možné zůstat s nimi doma a pečovat o ně, ale nevím, kdo by za mě hradil zdravotní pojištění.

Co proto musím udělat, když jsem vedena na úřadu práce? Děkuji


Odpověď na dotaz: Péče o dítě do 7 let věku

Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.  Viz zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997, paragraf 7:

 (1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

Jaké jsou podmínky při péči o dítě do 7 roků?

Stát bude za ženu v domácnosti (nebo muže v domácnosti), platit zdravotní pojištění, za předpokladu, že bude pečováno alespoň o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků. Současně ale musí být splněna podmínka celodenní péče o toto dítě (děti).

Podmínka celodenní péče o dítě zahrnuje především to, že dítě nesmí chodit do jeslí/školky na dobu delší než 4 hodiny denně. Pokud již dítě chodí do školy, pak pochopitelně může být ve škole delší dobu než 4 hodiny, ale pouze po dobu vyučování.

Jak a kde nahlásit že budete pečovat o dítě do 7 roků

K „vyřízení“ péče o dítě do 7 roků není potřeba nic složitého. V zásadě postačí pouze oznámení vaší zdravotní pojišťovně. Obvykle jen nějaký jednouchý informativní dopis (některé zdravotní pojišťovny pro to mohou mít i nějaký konkrétní formulář – přesnější informace se dají najít na webových stránkách dané zdravotní pojišťovny), kde bude uvedeno od jakého data je zahájena péče o dítě a koho se týká – tedy osobní údaje ženy (muže) a dětí, o které je pečováno.

Pokud jste v současné době vedena v evidenci Úřadu práce, jako uchazeč o zaměstnání, pak byste současně měla vedení v evidenci UP ukončit – ke stejnému datu, k jakému bude oznámeno, že jste osoba pečující o dítě do 7 roků (o děti do 15 roků).

Péče o dítě do 7 roků – možnost přivýdělku nebo brigády

S tím, že je někdo vedený jako osoba pečující o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, pak ale není spojen nárok na nějaký příspěvek od státu (jako je třeba rodičovský příspěvek nebo peněžitá pomoc v mateřství). Osoba pečující o dítě (děti) může mít nárok pouze na standardní sociální dávky. Jako je například příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo třeba dávky pomoci ve hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení).

Osoba pečující o dítě může vykonávat i nějakou brigádu, nebo mít přivýdělek. Musí se ale jednat jen o takové zaměstnání, u kterého nevzniká povinnost platit zdravotní pojištění. Tedy dohoda o provedení práce (DPP), při které je měsíční příjem do 10000 Kč měsíčně. Nebo dohoda o pracovní činnosti (DPČ) u které je měsíční příjem nižší než 2500 Kč měsíčně.

Péče o dítě a sociální pojištění

V době, kdy jste vedeni jako osoba pečující o dítě za vás, pak ani nikdo neplatí sociální pojištění. U něj sice není povinnost si jej platit (tak jako u zdravotního pojištění), současně to ale může znamenat, že tato doba se nebude započítávat do nároku na důchod.

Pro důchod se započítává pouze doba péče o dítě do 4 roků. Pokud byste pak chtěli, aby se vám i doba, kdy budete doma s dítětem do 7 roků (nebo s dětmi do 15 roků), započítávala pro nárok na důchod, je pak nutné si platit dobrovolné důchodové pojištění. To je v roce 2017 ve výši 1977 Kč měsíčně.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Poradna: Péče o dítě do 7 let věku

Diskuse: 1
  • Custom avatar Martina

    Dobrý den,
    lze zažádat o tuto péči na pojišťovně i zpětně? Že by mi předchozí rok, kdy jsem byla doma s dětmi a nepracovala, vyplatili zaplacené pojistné a za mě ho doplatil zpětně stát. O této možnosti jsem se totiž dozvěděla až nyní, po roce, co jsem OBZP a jsem s dětmi doma.

    děkuji

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna