Výpočet přídavky na dítě pro rodinu 2023

Nárok na dávku je, pokud průměrný měsíční příjem nepřesáhne 3,4 násobek životního minima.

Přídavky na dítě, je sociální dávka, která je určena pro nízkopříjmové rodiny. Jsou určeny pro nezletilé nezaopatřené dítě nebo i pro zletilé (do 26 roků) nezaopatřené dítě (které dále studuje, resp. vykonává přípravu na povolání). Pro výpočet nároku na přídavky na dítě můžete použít i tuto online kalkulačku pro výpočet v roce 2022.

V roce 2021, se změnily podmínky pro nárok na dětské přídavky- Nyní je nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima (dříve to bylo do 2,7 násobku životního minima).

Od července 2021, také došlo ke zvýšení přídavků o 130 – 380 Kč (podle věku dítěte).

Od začátku dubna 2022, pak dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o 10% (o 200 – 390 Kč).

Výpočet přídavků na dítě pro rodinu se provádí tak, že se spočítají příjmy všech členů rodiny za rozhodné období a určí se průměrný příjem. Rozhodným obdobím je zde předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný čistý měsíční příjem rodiny se tedy dokládá 4x za rok.

Pokud by se jednalo o čtyřčlennou rodinu (2 dospělí + dvě děti do šesti roků), pak je životní minimum 12 810 Kč – platí od 1. 7. 2022, před tím to bylo méně. V roce 2022 bude nárok při příjmu do 43 554 Kč.

Pokud by to byla rodina se staršími dětmi, například jedno dítě do 15 roků a druhé (studující) do 26 roků, pak je životní minimum 14 310 Kč – platí od 1. 7. 2022, před tím to bylo méně., nárok na přídavky na dítě je v roce 2022, i při příjmu do 48 654 Kč měsíčně.

Mohlo by vás zajímat: Porodné na třetí dítě 2022?, Kouření v těhotenství, Nárok na výživné pro matku

Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.
Po skončení výplaty mateřských dávek (PPM) nebo k datu narození dítěte je nárok na rodičovský příspěvek. Ten je v roce 2022 ve výši 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč na dvojčata. Rodičovská by se mohla během roku 2022 zvýšit. Vláda navrhuje zvýšení až na 13 000 Kč měsíčně.
Od začátku července 2021 se změní podmínky, pro nárok na přídavky na dítě. Do 30.6.2021 je nárok při příjmu do 2,7 násobku životního minima. Od 1.7.2021 bude nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Přídavky na dítě se také zvýší o 130 až 180 Kč.
Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.