Kde žádat o podporu 25 tisíc korun pro OSVČ?

O podporu – kompenzační bonus – ve výši 25 tisíc korun, si mohou OSVČ požádat u Finančního úřadu.

O podporu – kompenzační bonus – ve výši 25 tisíc korun, si mohou OSVČ požádat u Finančního úřadu. Podpora 25 tisíc je určena skoro pro všechny OSVČ. Žádat mohou jak ti, kdo mají podnikání jako hlavní činnost, tak i některé OSVČ, pro které je podnikání „vedlejší“ činností.

Formulář s žádostí o podporu je možné najít na webu Finanční správy. Interaktivní PDF formulář je možné najít zde. Je to poměrně jednouchý formulář – 1 stránka A4, kde je nutné zadat pouze osobní údaje OSVČ a číslo bankovního účtu, kam má finanční úřad poslat peníze.

Vyplněný formulář je pak možné poslat přes datovou schránku, nebo je možné formulář poslat poštou či doručit osobně. Žádost je možné poslat i jen obyčejným emailem. Jde to i bez elektronického podpisu. V takovém případ je nutné formulář vytisknout, podepsat a znovu naskenovat a poslat emailem.

Mohlo by vás zajímat: Mají na podporu 25 tisíc nárok i ženy na mateřské?, Koronavirus a těhotenství

OSVČ má nárok na ošetřovné na dítě, pokud se stará alespoň o jedno dítě, které má maximálně 13 roků. A které je doma z důvodu uzavřené školy nebo školky. Nárok je i v dalších případech.
Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus (podpora 25 tisíc korun) mají rozdílné podmínky. V obou případech ale může být nárok na podporu pro OSVČ i po přerušení nebo obnovení (znovuzahájení) podnikání. Máte nárok na ošetřovné/bonus za konkrétní dny.
O podporu je možné žádat od 10. 4. 2020. Žádost je možné podat kdykoliv, až do června 2020. Kromě samotné žádosti (viz formulář níže) nejsou požadovány žádné další doklady nebo potvrzení.
Na podporu 25 tisíc korun mají nárok i ženy, které jsou na mateřské nebo rodičovské. Kompenzační bonus je možné požádat na příslušném Finančním úřadu.