Mateřská 2024: Nárok, délka, podmínky, výpočet peněžité pomoci v mateřství

<span>Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) mohou mít nárok maminky, které jsou před porodem zaměstnané, nebo si jako OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění. Nárok může být i u DPP a DPČ. Na mateřskou je nárok 28 týdnů (nebo 37 týdnů u dvojčat). Po skončení mateřské dovolené, je nárok na rodičovskou.</span> Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) mohou mít nárok maminky, které jsou před porodem zaměstnané, nebo si jako OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění. Nárok může být i u DPP a DPČ. Na mateřskou je nárok 28 týdnů (nebo 37 týdnů u dvojčat). Po skončení mateřské dovolené, je nárok na rodičovskou.

Zajímalo by vás, kolik bude mateřská v roce 2024? Jaké jsou podmínky, a kdy je nárok na peněžitou pomoc v mateřství od státu? Co musí splnit zaměstnanec a jaké jsou podmínky pro OSVČ? Nebo jak je to s nárokem na mateřskou u dohody DPP a DPČ?

V následující kalkulačce pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, si můžete spočítat, kolik bude mateřská od 1. ledna 2024. Od ledna se zvyšují redukční hranice pro výpočet PPM. Některé maminky budou mít v roce 2024 nárok na zvýšenou mateřskou.

Po skončení mateřské dovolené, následuje rodičovská dovolená. Od 1. ledna 2024, by se měl zvyšovat rodičovský příspěvek. A měla by se změnit i maximální délka rodičovské (maximální doba čerpání RP se zkrátí na 3 roky).

Kalkulačka mateřská 2024: Výpočet mateřské dovolené (peněžité pomoci v mateřství)

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je stanovena na 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Výpočet mateřské, se dá provést z hrubé mzdy (průměrná mzda za posledních 12 měsíců).

Nárok mohou mít maminky, které jsou před porodem zaměstnané. A v některých případech i podnikatelky, nebo ženy, které pracují na dohodu DPP či DPČ. Peněžitou pomoc v mateřství, může čerpat i muž (otec dítěte). Nárok je i při převzetí dítěte do péče.

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Peněžitá pomoc v mateřství 2024: Kdo má nárok na mateřskou?

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) spadá pod nemocenské dávky. Podobně, jako u nemocenské během neschopenky, nebo u ošetřovného během OČR, je na mateřskou nárok u zaměstnanců nebo i u podnikatelů (OSVČ), pokud si platí nemocenské pojištění.

Jednou z hlavních podmínek pro nárok na mateřskou, je minimální doba v zaměstnání (placení nemocenského pojištění):

 • Minimálně 270 kalendářních dní za poslední dva roky
 • Minimálně 180 dní za poslední rok (týká se OSVČ, celkem to musí být také 27 dní za poslední 2 roky)
 • Po úspěšném dokončení studia, se může započítat i doba studia na SŠ, VOŠ, VŠ, apod.

Další podstatnou podmínkou pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, je účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM:

 • Těhotná žena musí být zaměstnaná (v zaměstnání, kde vzniká účast na nemocenském pojištění)
 • Nebo musí být v ochranné době (až 180 dní po skončení posledního zaměstnání), pak má nárok na PPM i nezaměstnaná

Pokud nejsou splněny podmínky pro nárok na mateřskou, pak je po narození dítěte nárok na rodičovský příspěvek. Jinak se rodičovská čerpá až po skončení mateřské.

Délka mateřské dovolené, nástup na mateřskou

Délka mateřské dovolené (a související nárok na peněžitou pomoc v mateřství) závisí na tom, kdo bude na mateřské a kolik se narodí dětí:

 • Mateřská dovolená na 1 dítě = 28 týdnů (196 kalendářních dní)
 • Mateřská dovolená na dvojčata = 37 týdnů (259 kalendářních dní)
 • Muž na mateřské = 22 týdnů (154 kalendářních dní)

Nástup na mateřskou je už v době před porodem. Mateřská dovolená začíná nejdříve od začátku 8 týdne před porodem, a nejpozději od začátku 6 týdne před porodem. Trochu jinak je to s nástupem na PPM u muže. Tatínek (otec dítěte), může mít nárok na PPM až od začátku 7 týdne po porodu.

Výpočet mateřské 2024: Kolik je mateřská a jak se mění podmínky od ledna 2024?

Peněžitá pomoc v mateřství se vypočítá z redukovaného denního vyměřovacího základu.

 • U zaměstnanců se vyměřovací základ odvíjí od hrubé mzdy v zaměstnání (obvykle posledních 12 měsíců před nástupem na mateřskou)
 • U podnikatelek (OSVČ) se vyměřovací základ odvíjí od zisku z podnikání (resp. při minimální platbě nemocenského pojištění (216 Kč v roce 2024), je vyměřovací základ 8000 Kč; při vyšší platbě to může být i více; maximální nemocenské pojištění je 2,7% z vyměřovacího základu)

Peněžitá pomoc v mateřství je 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Při výpočtu mateřské se uplatní redukční hranice. Ty se od 1. 1. 2024 zvyšují:

 • 1 redukční hranice 2024 = 1466 Kč (pro PPM se započítá 100%)
 • 2 redukční hranice 2024 = 2199 Kč (pro PPM se započítá 60%)
 • 3 redukční hranice 2024 = 4397 Kč (pro PPM se započítá 30%)
 • Nad 4397 Kč se už nezapočítá nic dalšího

Jak se vyplácí mateřská a kdy chodí na účet?

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena v rámci systému nemocenských dávek. Výplatu PPM, má na starosti Česká správa sociálního zabezpečení.

Stejně jako i další nemocenské dávky, je i mateřská vyplácena pravidelně každý měsíc (zpětně).  Výplata PPM probíhá během následujícího kalendářního měsíce (do 30 dnů).

Výplata PPM je možná na účet v bance, nebo případně i složenkou na poštu (pak se ale strhává poplatek – poštovné).

Kde a kdy se vyřizuje žádost o mateřskou?

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství (formulář pro uplatnění nároku na PPM), vystavuje lékař v době před porodem (tento formulář má k dispozici pouze lékař, nebo je na pobočkách OSSZ, není dostupný na internetu).

Zaměstnanci předají žádost zaměstnavateli, který doplní údaje nezbytné pro výpočet mateřské a předá ji na ČSSZ. Nezaměstnané maminky (které splňují podmínky pro nárok na PPM), předají žádost o PPM svému poslednímu zaměstnavateli.

Podnikatelky (OSVČ) si vyřizují žádost o PPM sami, přímo na místně příslušné OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení.

U muže, se vyplňuje jiný formulář (Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče – viz na webu ČSSZ, žádost je určena pouze pro muže, resp. pro případy převzetí dítěte do péče).

Nárok na dovolenou v zaměstnání po skončení mateřské

Po skončení mateřské dovolené (prvních 28 nebo 37 týdnů), je možné v zaměstnání čerpat dovolenou.

Na dovolenou vzniká nárok i během mateřské (mateřská dovolená se pro nárok na řádnou dovolenou v zaměstnání, započítá jako „výkon práce v zaměstnání“, může se započítat i dalších až 20 týdnů z rodičovské). A následuje rodičovský dovolená (maximálně do 3 roků dítěte).

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek 2024

Po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství (nebo případně ihned po porodu), je nárok na rodičovský příspěvek.

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024) by mělo dojít ke zvýšení rodičovské:

 • Rodičovský příspěvek na jedno dítě 2024 = 350 000 Kč
 • Rodičovský příspěvek na dvojčata 2024 = 525 000 Kč

U rodičovského příspěvku, je možné zvolit měsíční částku, a tím i dobu, po kterou se bude rodičovská vyplácet. Maximálně to může být:

 • Do 13 0000 Kč měsíčně u jednoho dítě
 • Do 19 500 Kč měsíčně u dvojčat
 • Případně i více (maximálně 30ti násobek vyměřovacího základu pro PPM)
 • Maximální částka v roce 2024 je 53 910 Kč (resp. 80 865 Kč u dvojčat)

Rodičovský příspěvek, spadá pod sociální dávky (podobně, jako například porodné, přídavky na dítě, nebo přídavky na bydlení). Rodičovský příspěvek se vyřizuje na Úřadu práce. Nárok mohou mít i ti, kdo nesplnili podmínky pro nárok na PPM (nezaměstnané ženy, studentky, podnikatelky, které si neplatí nemocenské pojištění).

Tatínek (otec dítěte) na mateřské v roce 2024

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) může mít nárok i muž. Pro tatínky, je zde i placená otcovská dovolená.

Na otcovskou je nárok během prvních 6 týdnů po porodu (výpočet je stejný, jako u mateřské, jedná se o 70% z vyměřovacího základu; otcovská je 14 kalendářních dní; nárok mohou mít jak zaměstnanci, tak i OSVČ).

Otec dítěte může mít nárok na PPM po dobu 22 týdnů – začátek je od 7 týdne po porodu. Při uplatnění nároku na PPM, má v zaměstnání muž rodičovskou dovolenou (na mateřskou dovolenou mají nárok jenom ženy).

Během výplaty PPM, není možné vykonávat stejné zaměstnání (je možná jen práce na dohodu DPP nebo DPČ, nebo pro jiného zaměstnavatele)

Nárok na mateřskou u dohody DPP a DPČ v roce 2024

Na peněžitou pomoc v mateřství může být nárok i při práci na dohodu DPP (dohoda o provedení práce) nebo na dohodu DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Podmínky jsou v zásadě stejné – minimální doba 270 kalendářních dní, být účastníkem nemocenského pojištění nebo v ochranné době, atd.

Účast na nemocenském pojištění, vzniká u dohody DPP, pokud je měsíční hrubý příjem nad 10 000 Kč. U dohody DPČ je účast na nemocenském pojištění při příjmu od 4000 Kč měsíčně.

Nárok na mateřskou u podnikatelů (OSVČ) v roce 2024

Podnikatelky, si musí pro nárok na PPM, platit dobrovolné nemocenské pojištění. Pojištění musí být placeno alespoň 180 dní, během posledního roku před nástupem na mateřskou (a 270 dní celkem).

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ, je v roce 2024 stanoveno na 216 Kč. V takovém případě je vyměřovací základ 8 000 Kč, a mateřská vychází velmi nízká. Minimální mateřská pro OSVČ, vychází v roce 2024 na 5 550 Kč za měsíc (za 30 kalendářních dní).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Mateřská 2024: Nárok, délka, podmínky, výpočet peněžité pomoci v mateřství

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna