Kolik je podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené 2024 (kalkulačka, podmínky)

<span>Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení rodičovské dovolené, nebo po ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Rozdíl může být v tom, zda se podpora vypočítá z vašeho platu (mzdy), nebo jen z průměrné mzdy (pak je podpora v nezaměstnanosti jen minimální).</span> Na podporu v nezaměstnanosti je nárok i po skončení rodičovské dovolené, nebo po ukončení výplaty rodičovského příspěvku. Rozdíl může být v tom, zda se podpora vypočítá z vašeho platu (mzdy), nebo jen z průměrné mzdy (pak je podpora v nezaměstnanosti jen minimální).

Pokud je po skončení rodičovské dovolené ukončen pracovní poměr v zaměstnání, pak je nárok i na podporu v nezaměstnanosti. To samé platí i pro případ, že jste byli během rodičovské nezaměstnaní (pracovní poměr skončil už před porodem, nebo v průběhu rodičovské), a vám skončil rodičovský příspěvek.

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok v obou případech (po skončení rodičovské dovolené i po skončení rodičovského příspěvku). Rozdíl může být v tom, z čeho se bude počítat podpora v nezaměstnanosti.

Z čeho se vypočítá podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené?

V souvislosti s rodičovskou dovolenou, může nastat několik různých situací:

 • Během rodičovské jste byli nezaměstnaní (pracovní poměr skončil již před porodem, během mateřské nebo rodičovské) a dostávali rodičovský příspěvek – po skončení RP je nárok na podporu, ta se ale bude počítat z průměrné mzdy a bude minimální
 • Po skončení rodičovské dovolené je pracovní poměr ihned ukončen dohodou – máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože ale pro zaměstnavatele po rodičovské vůbec nepracujete (nevzniká vám nárok na mzdu/plat) a poslední 2 -3 roky jste nepracovali, tak se podpora v nezaměstnanosti také počítá z průměrné mzdy a je minimální
 • Po skončení rodičovské dovolené dostanete výpověď – v takovém případě je zde výpovědní doba 2 měsíce, během které máte nárok na výplatu a odstupné. Podpora by se měla počítat na základě vaší mzdy/platu v zaměstnání po rodičovské
 • Po skončení rodičovské budete krátce pracovat a ukončíte pracovní poměr – protože jste po rodičovské pracovali a vznikal vám nárok na plat/mzdu, bude se podpora počítat z tohoto příjmu

Změny od ledna 2024: Změna podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

V roce 2023, prosadila vláda řadu změn. Jedná se o důchodovou reformu, daňovou reformu a různá úsporná opatření. Bude se měnit výpočet výplaty v zaměstnání, bude nárok na dovolenou u DPP a DPČ, nebo bylo schváleno i zvýšení pro rodičovský příspěvek. Jednou z plánovaných změn, je i zpřísnění podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Zpřísnění podmínek, které platí od ledna 2024, se týká situací, kdy někdo žádá o podporu opakovaně, jen krátce po sobě (měl na podporu nárok někdy v posledních 2 letech).

Dříve bylo nutné pro další podporu odpracovat minimálně 3 nebo 6 měsíců (podle toho, jestli byla předchozí podpora vyčerpána celá nebo ne).

Podle nových podmínek, se minimální doba v novém zaměstnání zvýšila na 5 měsíců (předchozí podpora nebyla dočerpána celá). Nebo minimálně 9 měsíců v novém zaměstnání (předchozí podpora byla vyčerpána celá).

Změny, které platí od začátku roku 2024, se týkají i odstupného. Úřady práce už nevyplácí kompenzace za nevyplacené odstupné. A odstupné už nemá vliv na výplatu podpory (dříve se výplata podpory odkládala o stejný počet měsíců, za kolik byl nárok na odstupné).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti po skončení rodičovské dovolené 2024

Pokud je možné podporu v nezaměstnanosti vypočítat na základě platu (mzdy), pak je výše podpory standardní:

 • 65% první dva měsíce
 • 50% druhé dva měsíce
 • 45% zbytek doby (1 až 7 měsíců podle věku)

Pokud je pracovní poměr ukončen výpovědí nebo dohodou, bez vážného důvodu, pak je podpora od Úřadu práce po celou dobu jen 45%.

Na podporu v nezaměstnanosti je nárok po dobu 5 až 11 měsíců (podle věku).

Kalkulačka: Výpočet podpory v nezaměstnanosti po rodičovské v roce 2024

Pokud je možné podporu v nezaměstnanosti vypočítat na základě vašeho platu/mzdy, pak je výpočet podpory stejný, jako u všech běžných zaměstnanců.

Pro výpočet podpory, je rozhodující průměrný čistý výdělek (nebo případně pravděpodobný výdělek):

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Podpora v nezaměstnanosti a nárok na odstupné v roce 2024

V roce 2024, už odstupné neovlivňuje výplatu podpory na Úřadu práce. I ten, kdo má při výpovědi v zaměstnání nárok na odstupné, bude dostávat podporu na Úřadu práce, hned od začátku evidence (dříve se výplata podpory odkládala o stejný počet měsíců, za kolik bylo vyplaceno odstupné).

Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024

Podpora v nezaměstnanosti nemůže být neomezeně vysoká. Je to sice 65 – 45% z vaší průměrné mzdy (průměrného výdělku), ale jen do určité výše.

Pro rok 2024 platí tato maximální podpora:

 • Maximální podpora v nezaměstnanosti v roce 2024 = 24 608 Kč
 • Maximální podpora při rekvalifikaci v roce 2024 = 27 578 Kč

Minimální podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené 2024

Pokud ale není možné podporu v nezaměstnanosti vypočítat na základě platu nebo mzdy, pak je podpora jen minimální. To je i v případě, že jste během rodičovské byli nezaměstnaní.

Po skončení rodičovského příspěvku pak máte nárok na podporu (doba péče o dítě až do 4 roků, se započítává pro nárok na podporu) – vychází se ale z průměrné mzdy v ČR a podpora je jen minimální.

Minimální podpora po rodičovské v roce 2024:

 • První dva měsíce je to 15% z průměrné mzdy = 6 365 Kč
 • Druhé dva měsíce je to 12% z průměrné mzdy = 5 092 Kč
 • Zbytek doby je podpora 11% z průměrné mzdy = 4 667 Kč

Souběh rodičovského příspěvku a podpory v nezaměstnanosti

Na podporu v nezaměstnanosti, můžete mít nárok i v době, kdy ještě dostáváte rodičovský příspěvek. Souběh těchto dvou dávek (podpory a rodičovského příspěvku) není nijak vyloučen.

Rodičovský příspěvek můžete dostávat i v době, kdy už po rodičovské dovolené chodíte do zaměstnání. Analogicky tak můžete rodičovský příspěvek dostávat i v době, kdy jste po skončení zaměstnání nezaměstnaní, a hledáte si novou práci.

Pokud například nastane situace, že máte rodičovskou dovolenou na 3 roky, ale čerpání rodičovského příspěvku si nastavíte na 4 roky (do 4 roků dítěte), a po rodičovské dovolené vám skončí zaměstnání, tak můžete jít na Úřad práce a požádat si o podporu v nezaměstnanosti.

Pozor jen to, že jako uchazeč o zaměstnání sice máte nárok na podporu od Úřadu práce, ale současně musíte plnit i povinnosti, které jsou s tím spojené.

Primární funkcí Úřadu práce je pomoc, při hledání zaměstnání. Takže musíte chodit na pravidelné schůzky na ÚP, aktivně si hledat práci, pokud vám úřad nabídne nějaké zaměstnání, tak ho musíte přijmout, atd.

Kdy jít na Úřad práce po rodičovské dovolené?

Na Úřad práce byste měli jít v době, kdy vám skončí zaměstnání nebo pokud si budete hledat novou práci.

Po skočení zaměstnání, byste měli na Úřad práce zajít do 3 pracovních dnů. Zvláště důležitá je tato lhůta, když ještě čerpáte rodičovský příspěvek.

Pokud byste ukončili zaměstnání v době, kdy ještě máte nárok na rodičovský příspěvek, a šli na úřad až po 3 dnech, tak už by se to automaticky bralo tak, že jste se po skončení zaměstnání vrátili k péči o dítě.

A následně by se vám podpora nepočítala z průměrného výdělku v zaměstnání ale z průměrné mzdy v ČR a byla by jen minimální.

Jinak ale nemáte povinnost na Úřad práce chodit. V době, kdy ještě dostáváte rodičovský příspěvek a/nebo jste na rodičovské dovolené, za vás zdravotní pojištění platí stát. Případně máte možnost u své zdravotní pojišťovny nahlásit, že pečujete o dítě do 7 roků a opět by za vás zdravotní pojištění platil stát.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kolik je podpora v nezaměstnanosti po rodičovské dovolené 2024 (kalkulačka, podmínky)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna