Na co má nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) 2020

<span>Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2020. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).</span> Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2020. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).

Stát nabízí celou řadu sociálních dávek a podpory. Někdy jsou ale bohužel podmínky nastaveny tak, že ti kdo pomoc od státu nejvíce potřebují, na ni paradoxně nedosáhnou. V tomto přehledu se pokusíme podívat na to, na co má nárok matka samoživitelka s dítětem v roce 2020.

Mateřská při narození dítěte v roce 2020

Pokud žena splňuje příslušné podmínky, pak má v souvislosti s porodem a následnou péči o dítě, nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství, PPM). Mateřská je na 28 týdnů (nebo 37 týdnů u dvojčat). Začátek mateřské je od 6 – 8 týdne před porodem.

Mateřská se vypočítá na základě hrubé mzdy v zaměstnání (nebo se odvíjí od vyměřovacího základu u OSVČ).

Mateřská je ve výši 70% z hrubé mzdy (resp. redukovaného denního vyměřovacího základu). Pro výpočet mateřské v roce 2020, vám může posloužit tato kalkulačka pro výpočet mateřské 2020 nebo kalkulačka pro výpočet PPM pro OSVČ.

Pokud nejsou splněny podmínky pro mateřskou, pak je případně možné být v době před porodem a po porodu na nemocenské. Pokud žena nesplňuje podmínky pro nárok na PPM, ale jinak splňuje podmínky pro nárok na nemocenské dávky, pak může být od 6 týdne před porodem v dočasné pracovní neschopnosti a dostávat nemocenské dávky.

V některých případech je také možné, aby mateřskou (PPM) čerpal muž (otec dítěte).

Porodné při narození dítěte v roce 2020

Při narození prvního nebo druhého dítěte, může mít žena nárok na porodné. To je jednorázová sociální dávka.

Na první dítě je to 13 000 Kč. Na druhé dítě je to 10 000 Kč. Na třetí a další dítě ženy se již porodné nevztahuje.

Nárok na porodné je pouze v případě, že je průměrný měsíční příjem ženy před porodem nižší, než 2,7 násobek životního minima.

Pro samoživitelku by to tedy znamenalo:

  • Samoživitelka má nárok na porodné na první dítě do příjmu 14 904 Kč měsíčně
  • Samoživitelka má nárok na porodné na druhé dítě do příjmu 20 223 Kč měsíčně (*)

(*) Za předpokladu že první dítě má do 6 roků. Pokud by mělo první dítě více roků, pak bude i životní minimum vyšší. Tím se zvýší hranice příjmu pro nárok na porodné

Rodičovský příspěvek na dítě 2020

Po skončení mateřské, nebo po porodu (pokud není nárok na PPM), je nárok na rodičovský příspěvek. U něj nejsou žádná zvláštní omezení a tak na něj má nárok téměř úplně každý, kdo se stará o nejmladší dítě v rodině (do jeho maximálně 4 roků).

Rodičovský příspěvek je v roce 2020 ve výši 300 000 Kč na jedno dítě (u dvojčat nebo vícerčat je to 450 000 Kč).

Pokud žena neměla nárok na mateřskou (PPM), pak je obvykle nárok pouze na rodičovskou ve výši 10 000 Kč měsíčně. Pokud byl nárok na PPM (nebo pokud je v žádosti o RP doložen příjem otce), pak může být měsíční rodičovský příspěvek i vyšší. Viz tato kalkulačka rodičovského příspěvku 2020.

Přídavky na dítě pro samoživitelku v roce 2020

Od 1. dubna 2020 se zvýšilo životní minimum. To má následně vliv na posuzování nároku na některé sociální dávky. Patří mezi ně i přídavky na dítě. Díky zvýšení životního minima, mají na přídavky na dítě nárok i ty rodiny (samoživitelky), které na tuto sociální dávku dříve nedosáhly.

Abyste měli nárok na příspěvek na dítě, pak váš průměrný měsíční příjem nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima.

Samoživitelka bude mít nárok na dětské přídavky v případě:

  • Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků, bude mít nárok při příjmu do 14 904 Kč měsíčně
  • Samoživitelka se dvěma dětmi do 6 roků, bude mít nárok při příjmu do 20 223 Kč měsíčně
  • Samoživitelka se dvěma dětmi (5 a 7 roků), bude mít nárok při příjmu do 21 438 Kč měsíčně

Pro další možnosti si sami můžete spočítat, zda máte nárok na dětské přídavky v této kalkulačce přídavku na dítě 2020.

Přídavky na bydlení v roce 2020

Příspěvek na bydlení je jednou ze základních sociálních dávek. Je určen především těm, kdo mají nižší příjem a vyšší náklady na bydlení.

Příspěvek na bydlení je možné získat při bydlení v nájmu (u podnájmu to nejde), nebo pokud máte byt/dům v osobním či družstevním vlastnictví.

Abyste měli nárok na přídavky na bydlení, musíte mít v daném bytě trvalé bydliště. Také je potřeba vždy jednou za 3 měsíce doložit skutečně zaplacené náklady na bydlení a příjmy.

O výši příspěvku na bydlení rozhoduje počet osob, které mají v bytě trvalé bydliště, velikost města/obce nebo i forma bydlení.

Pro výpočet, zda máte nárok na přídavky na bydlení a kolik byste mohli dostat, vám poslouží tato kalkulačka pro výpočet příspěvku na bydlení v roce 2020.

Sociální dávky pro samoživitelky bez příjmu

Pokud je žena samoživitelka úplně bez příjmu (nebo má jen nízký příjem), pak může mít nárok na dávky hmotné nouze.

Na základě toho, jaké je životní a existenční minimum, se stanovuje tzv. „částka na živobytí“. Pokud je váš příjem nižší než tato částka, pak máte nárok na doplatek do životního minima, resp. sociální dávku hmotné nouze příspěvek na živobytí.

Další dávkou z oblasti hmotné nouze je pak doplatek na bydlení. Ten se poskytuje v případech, kdy vám příspěvek na bydlení nedostačuje k úhradě nákladů na bydlení.

Kromě toho je možné v rámci dávek hmotné nouze získat i různé jednorázové dávky. Je možné, aby vám Úřad práce přispěl třeba na nákup školních pomůcek, na zakoupení nové pračky nebo ledničky.

Výživné na dítě a alimenty

Samoživitelka s dítětem má také pochopitelně právo požadovat po otci dítěte, aby platil příslušné výživné (alimenty). Pro stanovení povinnosti platit výživné a určení výše alimentům je nutné obrátit se na soud. V této kalkulačce si můžete spočítat doporučenou výši výživného v roce 2020.

Pokud druhý rodič neplatí alimenty, je možné podat trestní oznámení a vymáhat alimenty prostřednictvím exekutora.

V roce 2020, již byl také předběžně schválen návrh, že by stát platil „náhradní“ výživné v situaci, kdy jeden z rodičů alimenty neplatí. Mohlo by se jednat až o 3000 Kč měsíčně. Na tyto náhradní alimenty bude ale nárok nejdříve od začátku roku 2021.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Na co má nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) 2020

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna