Sociální dávky: Příspěvek na bydlení 2020 – nárok, podmínky, kalkulačka

<span>Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka na bydlení (kromě toho je ještě dávka hmotné nouze – doplatek na bydlení). Na přídavek na bydlení máte nárok při bydlení v nájmu, na družstevní byt, byt v osobním vlastnictví. O výši příspěvku rozhodují normativní náklady (zvýšení od 1. 1. 2020) nebo i životní minimum (zvýšení od 1. 4. 2020).</span> Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka na bydlení (kromě toho je ještě dávka hmotné nouze – doplatek na bydlení). Na přídavek na bydlení máte nárok při bydlení v nájmu, na družstevní byt, byt v osobním vlastnictví. O výši příspěvku rozhodují normativní náklady (zvýšení od 1. 1. 2020) nebo i životní minimum (zvýšení od 1. 4. 2020).

Příspěvek na bydlení spadá mezi opakovaně vyplácené sociální dávky, na které má nárok každý, kdo splní příslušné podmínky. Na přídavky na bydlení máte nárok, pokud bydlíte v bytě/domě, kde máte trvalé bydliště. A současně zde máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu, nebo je to váš družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2020?

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od několika faktorů:

  • O výši rozhoduje počet osob, které v bytě bydlí
  • Záleží na velikosti města (Praha, velké město, menší atd.)
  • Záleží na formě bydlení (nájem vs. osobní vlastnictví
  • Příspěvek se vyplácí do výše skutečně zaplacených nákladů (musíte doložit konkrétní platby za nájem, služby, energie)

V roce 2020 jsou dvě změny, které ovlivňují výpočet výše této sociální dávky. Od 1. 1. 2020 platí nové normativní náklady na bydlení. Ty stanovují maximální výši příspěvku na bydlení pro jednotlivé lokality a formy bydlení v závislosti na počtu osob.

Od 1. 4. 2020 s zvýšilo životní minimum, které také může hrát roli při výpočtu výše této dávky. Díky zvýšení životního minima, ale mohlo paradoxně dojít u některých příjemců této dávky ke snížení výše příspěvku.

Pro výpočet konkrétní částky příspěvku na bydlení můžete použít následující kalkulačku pro výpočet přídavků na bydlení v roce 2020.

Kalkulačka: Výpočet příspěvek na bydlení od 1. 4. 2020

Kalkulačka přídavky na bydlení 2020
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2020

Abyste měli nárok na tuto sociální dávku, pak musí být splněno několik základních podmínek:

  • Musíte v daném bytě bydlet (mít zde platnou nájemní smlouvu, nebo mít k bytu vlastnický vztah), o dávku není možné žádat předem, před nastěhováním
  • Musíte mít v daném bytě trvalé bydliště – o příspěvek na bydlení může žádat jen ten, kdo má v bytě/domě trvalý pobyt. Do žádosti o příspěvek se pak zahrnují všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště
  • Musíte být schopni doložit náklady na bydlení – dokládají se skutečně zaplacené náklady za poslední 3 měsíce (resp. předchozí kalendářní čtvrtletí)
  • Musíte doložit příjmy všech osob, které mají v bytě trvalý pobyt (čisté příjmy, včetně věcí jako jsou sociální dávky, vrácené přeplatky za služby a energie apod.), také za předchozí kalendářní čtvrtletí
  • Vaše náklady na bydlení musí být vyšší než 35% vašeho příjmu v Praze nebo 30% vašeho příjmu v jiných částech ČR
  • Váš příjem (resp. 35% vašeho příjmu v Praze nebo 30% vašeho příjmu v jiných částech ČR) musí být nižší než normativní náklady na bydlení

Podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení – trvalé bydliště

Mít v daném bytě trvalé bydliště je jednou z hlavních podmínek. Někdy se můžete setkat s tím, že si pronajímatel bytu dává do nájemní smlouvy podmínku, že si zde nesmíte nechat zřídit trvalé bydliště.

Podobné ustanovení v nájemní smlouvě ale nemá žádnou oporu v zákonech. Majitel bytu vám nesmí bránit v zřízení trvalého pobytu. Nepotřebujete ani souhlas majitele.

Pro vyřízení trvalého bydliště stačí zajít na Městský úřad, předložit platnou nájemní smlouvu a úřad vám trvalý pobyt změní. Většinou o tom pak informuje majitele bytu, ale ten proti tomu nemůže nic namítat.

Příspěvek na bydlení nájem vs. podnájem

Příspěvek na bydlení je možné poskytnout jenom na bydlení v nájmu (nebo v osobním vlastnictví). Pokud byste měli podnájemní smlouvu, tak příspěvek nezískáte.

To je například situace, kdy si pronajímáte jenom část bytu od někoho, kdo je v pozici nájemníka. Nebo je to i situace, kdy si pronajímáte družstevní byt.

U družstevního bytu je faktickým majitelem družstvo, a ten kdo vám ho pronajímá, je sám v pozici nájemníka. U družstevního bytu, pokud si ho nepronajímáte přímo od družstva, jste tak v pozici podnájemníka.

Pokud bydlíte v podnájmu, tak můžete mít případně nárok na doplatek na bydlení. Ten je možné poskytnout i na bydlení v podnájmu. Doplatek na bydlení je ale jiná sociální dávka. Spadá mezi dávky hmotné nouze a platí pro něj jiné podmínky.

Příspěvek na bydlení a příjmy

Na příspěvek na bydlení mají nárok jenom lidé s nižšími příjmy. Proto je zde podmínka, že 30% (35% v Praze) z vašeho příjmu, nesmí překročit normativní náklady na bydlení.

Příjmy dokládáte za všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště za předchozí 3 měsíce.

Mezi příjmy, které se dokládají pro příspěvek na bydlení, patří hlavně: výplata ze zaměstnání (čistá mzda), podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, invalidní nebo starobní důchod, a další.

Započítávají se i příjmy z podnikání OSVČ. Buď skutečné  – podle daňového přiznání, nebo se započítá minimálně ½ z průměrné mzdy v ČR (OSVČ hlavní) nebo ¼ z proměněné mzdy v ČR (OSVČ vedlejší).

Takže i když OSVČ nemá žádné příjmy, nebo jen velmi nízké, při posuzování nároku na příspěvek na bydlení se mu započítá tento teoretický příjem. A to minimálně ve výši odpovídající polovině nebo čtvrtině průměrného příjmu. Bez ohledu na to, zda takový příjem OSVČ skutečná má nebo nemá.

Jako příjem se pak započítá i to, když vám vrátí nějaký přeplatek za elektřinu, vodu nebo třeba plyn. Přeplatek za služby a energie spojené s bydlením, se započítá jako příjem.

Pokud nemáte žádné příjmy, nebo pokud máte jen velmi nízké příjmy, pak se vám jako příjem započítá životní minimum. Pro vícečlennou domácnost, které má díky tomu „vysoké“ životní minimum a relativně nízké náklady na bydlení, to pak může být problém.

Normativní náklady na bydlení nájem – od 1. 1. 2020

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 8 577 Kč 6 821 Kč 6 502 Kč 5 548 Kč 5374 Kč
dvě 11 929 Kč 9 525 Kč 9 089 Kč 7 783 Kč 7545 Kč
tři 15 953 Kč 12 810 Kč 12 239 Kč 10 531 Kč 10220 Kč
čtyři a více 19 617 Kč 15 827 Kč 15 138 Kč 13 079 Kč 12703 Kč

Normativní náklady na bydlení – osobní vlastnictví, družstevní byt – od 1. 1. 2020

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 4 872 Kč 4 872 Kč 4 872 Kč 4 872 Kč 4872 Kč
dvě 6 953 Kč 6 953 Kč 6 953 Kč 6 953 Kč 6953 Kč
tři 9 461 Kč 9 461 Kč 9 461 Kč 9 461 Kč 9461 Kč
čtyři a více 11 769 Kč 11 769 Kč 11 769 Kč 11 769 Kč 11769 Kč

Příspěvek a bydlení a náklady na bydlení

U příspěvku na bydlení je nutné doložit skutečné náklady. Jedná se hlavně o zaplacený nájem, platby za vodu, elektřinu, plyn. Úklid společných prostor, odvoz odpadu, provoz výtahu atd.

Mezi náklady na bydlení se naopak nepočítají splátky hypotéky, platby za internet nebo kabelovou televizi. Ani se sem nepočítá třeba kauce, kterou musíte zaplatit předem u bydlení v nájmu.

Pokud máte vysoké náklady na bydlení, vyšší než jsou normativní náklady, pak máte nárok na příspěvek pouze do výše normativních nákladů na bydlení.

 

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Sociální dávky: Příspěvek na bydlení 2020 – nárok, podmínky, kalkulačka

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna