Sociální dávky: Příspěvek na bydlení 2024 – nárok, podmínky, kalkulačka

<span>Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka na bydlení. Na přídavek na bydlení máte nárok při bydlení v nájmu, u podnájmu celého bytu, na družstevní byt, byt v osobním vlastnictví. V roce 2024 se ruší mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Některé rodiny mohou přijít o nárok na tuto sociální dávku.</span> Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka na bydlení. Na přídavek na bydlení máte nárok při bydlení v nájmu, u podnájmu celého bytu, na družstevní byt, byt v osobním vlastnictví. V roce 2024 se ruší mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Některé rodiny mohou přijít o nárok na tuto sociální dávku.

Příspěvek na bydlení spadá mezi opakovaně vyplácené sociální dávky, na které má nárok každý, kdo splní příslušné podmínky. Na přídavky na bydlení máte nárok, pokud bydlíte v bytě/domě, kde máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu, nebo je to váš družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2024?

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od několika faktorů:

 • O výši rozhoduje počet osob, které v bytě bydlí
 • Záleží na velikosti města (Praha, Brno, velké město, menší obec, atd.)
 • Záleží na formě bydlení (nájem vs. osobní vlastnictví
 • Příspěvek se vyplácí do výše skutečně zaplacených nákladů (musíte doložit skutečné platby za nájem, služby, energie, apod.)

Mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení se v roce 2024 ruší

V roce 2024 jsou dvě změny, které ovlivňují výpočet výše této sociální dávky:

Od 1. 1. 2024 se nemění normativní náklady na bydlení. Jedná se o tabulky, které stanovují maximální výši příspěvku na bydlení pro jednotlivé lokality a formy bydlení v závislosti na počtu osob. Vláda rozhodla, že normativní náklady na bydlení (včetně započitatelných nákladů při bydlení ve vlastním bytě/domě, nebo nákladů za pevná paliva) se v roce 2024 nebudou valorizovat. Zůstávají tedy v platnosti stejné hodnoty, jako v minulém roce.

Od 1. 1. 2024, se ale současně ruší paragraf 26a. Tento paragraf, byl přijat v roce 2022, kdy začínala vysoká inflace, a kdy se prudce zvyšovaly ceny elektřiny a plynu.

V paragrafu 26a, bylo ustanoveno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. A to platilo i v roce 2023. Normativy, používané pro výpočet dávek na bydlení, byly díky tomu zvýšené o 1400 – 2800 Kč.

V roce 2024, je ale toto mimořádné zvýšení zrušeno. Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí, kvůli tomu několik tisíc rodin přijde o nárok na dávky na bydlení. Pro jiné to může znamenat snížení dávek.

Od začátku roku 2024, také platí menší změny podmínek pro nárok na přídavky na bydlení – například je i nadále nárok na příspěvek, při bydlení na chatě nebo chalupě. Nebo se budou měnit podmínky pro dokládání příjmu (Úřad práce i nově může vyžádat informace přímo od zaměstnavatele), nebo pro dokládání výdajů (Úřad práce si nově může vyžádat informace přímo od dodavatele plynu nebo elektřiny).

Nově je také k dispozici i nový online formulář, kde je možné příspěvek na bydlení, a všechny změny vyřídit jen online, bez papírování a bez návštěvy na ÚP.

Pro výpočet konkrétní částky příspěvku na bydlení můžete použít následující kalkulačku pro výpočet přídavků na bydlení v roce 2024.

Kalkulačka: Výpočet příspěvek na bydlení od 1. 1. 2024

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2024

Abyste měli nárok na tuto sociální dávku, pak musí být splněno několik základních podmínek:

 • Musíte v daném bytě bydlet (mít zde platnou nájemní , nebo mít k bytu vlastnický vztah, nebo se musí jednat o podnájem celého bytu, nebo musí být byt užíván na základě věcného břemene, apod.), o dávku není možné žádat předem, před nastěhováním
 • Musíte být schopni doložit náklady na bydlení – dokládají se skutečně zaplacené náklady za poslední 3 měsíce (resp. předchozí kalendářní čtvrtletí)
 • Musíte doložit příjmy všech osob, které mají v bytě trvalý pobyt (čisté příjmy, včetně věcí jako jsou sociální dávky, vrácené přeplatky za služby a energie apod.), také za předchozí kalendářní čtvrtletí
 • Vaše náklady na bydlení musí být vyšší než 30% vašeho příjmu
 • Váš příjem (resp. 30% vašeho příjmu ) musí být nižší než normativní náklady na bydlení

Podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení – trvalé bydliště

Dříve platilo, že jednou z hlavních podmínek, bylo mít v daném bytě trvalé bydliště. To se ale v roce 2020 změnilo. Nyní již příspěvek na dítě, není posuzován podle trvalého bydliště. Podstatné je to, abyste v daném bytě měli platnou nájemní smlouvu, nebo měli nějaký vlastnický vztah k danému bytu (domu).

Obdobně se také společně posuzované osoby, neposuzují podle místa trvalého pobytu. Ale společně jsou posuzovány všechny osoby, které daný byt užívají a podílí se na nákladech společné domácnosti (pokud nedoloží opak).

Příspěvek na bydlení nájem vs. podnájem

Příspěvek na bydlení bylo dříve možné poskytnout jenom na bydlení v nájmu (nebo v osobním vlastnictví). V roce 2022, ale byla schválena změna, že nárok je i při podnájmu celého bytu.

Tím se řeší situace, kdy si někdo „pronajme“ družstevní byt. Dříve v tomto případě, nebyl nárok na přídavky na bydlení.

U družstevního bytu je faktickým majitelem družstvo, a ten kdo vám ho pronajímá, je sám v pozici nájemníka. U družstevního bytu, pokud si ho nepronajímáte přímo od družstva, jste tak v pozici podnájemníka.

Pokud se ale bude jednat o podnájem jen části bytu (tj. od někoho, kdo má pronajatý byt (sám má nájemní smlouvu) si pronajmete jen část bytu, například jen jeden pokoj), tak se nic nemění. Na příspěvek na bydlení nebude nadále nárok.

Pokud bydlíte v podnájmu, tak můžete mít případně nárok na doplatek na bydlení. Ten je možné poskytnout i na bydlení v podnájmu. Doplatek na bydlení je ale jiná sociální dávka. Spadá mezi dávky hmotné nouze a platí pro něj jiné podmínky.

Příspěvek na bydlení a příjmy

Na příspěvek na bydlení mají nárok jenom lidé s nižšími příjmy. Proto je zde podmínka, že 30% z vašeho příjmu, nesmí překročit normativní náklady na bydlení.

Příjmy dokládáte za všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště za předchozí 3 měsíce.

Mezi příjmy, které se dokládají pro příspěvek na bydlení, patří hlavně: výplata ze zaměstnání (čistá mzda), podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, invalidní nebo starobní důchod, a další.

Započítávají se i příjmy z podnikání OSVČ. Buď skutečné  – podle daňového přiznání, nebo se započítá minimálně ½ z průměrné mzdy v ČR (OSVČ hlavní) nebo ¼ z proměněné mzdy v ČR (OSVČ vedlejší).

Takže i když OSVČ nemá žádné příjmy, nebo jen velmi nízké, při posuzování nároku na příspěvek na bydlení se mu započítá tento teoretický příjem. A to minimálně ve výši odpovídající polovině nebo čtvrtině průměrného příjmu. Bez ohledu na to, zda takový příjem OSVČ skutečná má nebo nemá.

Jako příjem se pak započítá i to, když vám vrátí nějaký přeplatek za elektřinu, vodu nebo třeba plyn. Přeplatek za služby a energie spojené s bydlením, se započítá jako příjem.

Normativní náklady na bydlení nájem – od 1. 1. 2024

Normativní náklady na bydlení v nájmu, včetně zahrnutí mimořádného zvýšení pro rok 2024:

Počet osob Praha a Brno od 70 000 obyvatel do 69 999 obyvatel
jedna nebo dvě 16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
tři 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
čtyři a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

Normativní náklady na bydlení – osobní vlastnictví, družstevní byt – od 1. 1. 2024

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a osobní vlastnictví, včetně zahrnutí mimořádného zvýšení pro rok 2024:

Počet osob v domácnosti Normativ 2024
jedna nebo dvě 8 932 Kč
tři 11 161 Kč
čtyři a více 13 568 Kč

Srovnatelné náklady na bydlení 2024 pro domácnosti v družstevním nebo ve vlastním

Počet osob v domácnosti Normativ 2024
jedna nebo dvě 3 571 Kč
tři 4 669 Kč
čtyři a více 5 632 Kč

Měsíční náklady na vytápění pevnými palivy 2024

Počet osob v domácnosti Normativ 2024
jedna nebo dvě 1 843 Kč
tři 2 411 Kč
čtyři a více 2 979 Kč

Příspěvek a bydlení a náklady na bydlení

U příspěvku na bydlení je nutné doložit skutečné náklady. Jedná se hlavně o zaplacený nájem, platby za vodu, elektřinu, plyn. Úklid společných prostor, odvoz odpadu, provoz výtahu atd.

Mezi náklady na bydlení se naopak nepočítají splátky hypotéky, platby za internet nebo kabelovou televizi. Ani se sem nepočítá třeba kauce, kterou musíte zaplatit předem u bydlení v nájmu.

Pokud máte vysoké náklady na bydlení, vyšší než jsou normativní náklady, pak máte nárok na příspěvek pouze do výše normativních nákladů na bydlení.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Sociální dávky: Příspěvek na bydlení 2024 – nárok, podmínky, kalkulačka

Diskuse: 4
 • Custom avatar martin.runt@seznam.cz

  Dobrý den, mám otázku, jakým způsobem je kontrolováno placení nájmu majiteli bytu osobou, která pobírá sociální dávku-příspěvek na bydlení? Jsou peníze nejprve poslány osobě, která pobírá dávky nebo jde platba jde přímo majiteli bytu?
  S pozdravem Runt

  • Mateřská.org

   Příspěvek na bydlení se podobně, jako i jiné sociální dávky vyplácí na účet žadatele (nebo složenkou na poštu). To, že žadatel platí nájem, se dokládá v žádosti (vždy za předchozí 3 měsíce).

 • Custom avatar Bradáčová

  Dobrý den, chtěla jsem poprosit o vysvětlení, zda má nárok na příspěvek na bydlení paní, které je 82roků, žije sama v rodinném domku na vesnici. Byla vlastníkem tohoto domku, ale ten před rokem darovala svým synovcům s tím, že v něm sama dožije. Neplatí jim žádný nájem, platí si sama veškeré náklady spojené s bydlením. Má zde pouze ona sama trvalé bydliště. Myslím si dobře, že by musela mít se svými synovci uzavřenu nájemní smlouvu? Mohla by v ní být částka za nájem 0 Kč? Moc děkuji za informaci.

  • Mateřská.org

   Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu = tj. pokud není vlastníkem, musela by mít nájemní smlouvu.

   Nájem by asi (teoreticky) mohl být např 1 Kč, ale pozor na to, že u příspěvku na bydlení se dokládají skutečně zaplacené náklady = nájem + platby za služby nebo energie. Pokud by tyto náklady byly nízké, pak nemusí být na příspěvek nárok (náklady by měly být vyšší než 30% příjmu). Výše příspěvku, je také maximálně do výše skutečně zaplacených nákladů na bydlení.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna