Sociální dávky: Příspěvek na bydlení 2022 – nárok, podmínky, kalkulačka

<span>Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka na bydlení. Na přídavek na bydlení máte nárok při bydlení v nájmu, u podnájmu celého bytu, na družstevní byt, byt v osobním vlastnictví. V roce 2022 dochází k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení a zvýší se i životní a existenční minimum.</span> Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka na bydlení. Na přídavek na bydlení máte nárok při bydlení v nájmu, u podnájmu celého bytu, na družstevní byt, byt v osobním vlastnictví. V roce 2022 dochází k mimořádnému zvýšení normativních nákladů na bydlení a zvýší se i životní a existenční minimum.

Příspěvek na bydlení spadá mezi opakovaně vyplácené sociální dávky, na které má nárok každý, kdo splní příslušné podmínky. Na přídavky na bydlení máte nárok, pokud bydlíte v bytě/domě, kde máte uzavřenou platnou nájemní smlouvu, nebo je to váš družstevní byt nebo byt v osobním vlastnictví.

Kolik je příspěvek na bydlení v roce 2022?

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od několika faktorů:

 • O výši rozhoduje počet osob, které v bytě bydlí
 • Záleží na velikosti města (Praha, velké město, menší atd.)
 • Záleží na formě bydlení (nájem vs. osobní vlastnictví
 • Příspěvek se vyplácí do výše skutečně zaplacených nákladů (musíte doložit skutečné platby za nájem, služby, energie, apod.)

Mimořádné zvýšení příspěvku na bydlení v roce 2022

V roce 2022 jsou tři změny, které ovlivňují výpočet výše této sociální dávky. Od 1. 1. 2022 platí nové normativní náklady na bydlení. Ty stanovují maximální výši příspěvku na bydlení pro jednotlivé lokality a formy bydlení v závislosti na počtu osob.

V roce 2022, se normativní náklady zvýšili 2x. Nejprve se jednalo o „běžné“ zvýšení (pravidelná každoroční valorizace od začátku roku).

Na konci ledna 2022, pak bylo schváleno ještě druhé, mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení (platí zpětně od začátku roku). Při mimořádném zvýšení se normativní náklady zvýšily o 1120 – 2147 Kč.

Díky tomu bude mít na příspěvek na bydlení více žadatelů a zvýší se i výše vyplácených dávek. Důvodem je především prudké zdražování cen elektřiny a plynu a také vysoká inflace na konci roku 2021 a v roce 2022.

Od začátku dubna 2022 se zvýšilo životní minimum, které také může hrát roli při výpočtu výše této dávky. Díky zvýšení životního minima, ale mohlo paradoxně dojít u některých příjemců této dávky, k mírnému snížení výše příspěvku.

Od začátku července 2022, se životní minimum zvyšuje i podruhé (od 1. 7. 2022 je to zvýšení o 8,8%). Od července, současně začínají platit i zjednodušené podmínky, pro získání příspěvku na bydlení (příjmy a náklady na bydlení, se nebudou dokládat už tak často, a další změny).

Nově je také k dispozici i nový online formulář, kde je možné příspěvek na bydlení, a všechny změny vyřídit jen online, bez papírování a bez návštěvy na ÚP.

Pro výpočet konkrétní částky příspěvku na bydlení můžete použít následující kalkulačku pro výpočet přídavků na bydlení v roce 2022.

Kalkulačka: Výpočet příspěvek na bydlení od 1. 7. 2022

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 7. 2022
Počet dospělých osob v bytě
Počet dětí do 6 roků
Počet dětí do 15 roků
Počet dětí do 26 roků
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Celkové měsíční náklady na bydlení
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte celkové průměrné měsíční náklady na bydlení. Ty zahrnují nájemné (u nájemních bytů), částka za elektřinu, částka za plyn, částka za vodu, za odvoz odpadů, náklady na vytápění. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Druh bydlení
Velikost obce / města
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení v roce 2022

Abyste měli nárok na tuto sociální dávku, pak musí být splněno několik základních podmínek:

 • Musíte v daném bytě bydlet (mít zde platnou nájemní smlouvu, nebo mít k bytu vlastnický vztah, nebo se musí jednat o podnájem celého bytu), o dávku není možné žádat předem, před nastěhováním
 • Musíte být schopni doložit náklady na bydlení – dokládají se skutečně zaplacené náklady za poslední 3 měsíce (resp. předchozí kalendářní čtvrtletí)
 • Musíte doložit příjmy všech osob, které mají v bytě trvalý pobyt (čisté příjmy, včetně věcí jako jsou sociální dávky, vrácené přeplatky za služby a energie apod.), také za předchozí kalendářní čtvrtletí
 • Vaše náklady na bydlení musí být vyšší než 35% vašeho příjmu v Praze nebo 30% vašeho příjmu v jiných částech ČR
 • Váš příjem (resp. 35% vašeho příjmu v Praze nebo 30% vašeho příjmu v jiných částech ČR) musí být nižší než normativní náklady na bydlení

Podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení – trvalé bydliště

Dříve platilo, že jednou z hlavních podmínek, bylo mít v daném bytě trvalé bydliště. To se ale v roce 2020 změnilo. Nyní již příspěvek na dítě, není posuzován podle trvalého bydliště. Podstatné je to, abyste v daném bytě měli platnou nájemní smlouvu, nebo měli nějaký vlastnický vztah k danému bytu (domu).

Obdobně se také společně posuzované osoby, neposuzují podle místa trvalého pobytu. Ale společně jsou posuzovány všechny osoby, které daný byt užívají a podílí se na nákladech společné domácnosti (pokud nedoloží opak).

Příspěvek na bydlení nájem vs. podnájem

Příspěvek na bydlení je možné poskytnout jenom na bydlení v nájmu (nebo v osobním vlastnictví). V roce 2022, pak byla schválena změna, že nárok je i při podnájmu celého bytu (do konce roku 2021, nebyl v podnájmu nárok na příspěvek vůbec).

Tím se řeší situace, kdy si někdo „pronajme“ družstevní byt. Dříve v tomto případě, nebyl nárok na přídavky na bydlení.

U družstevního bytu je faktickým majitelem družstvo, a ten kdo vám ho pronajímá, je sám v pozici nájemníka. U družstevního bytu, pokud si ho nepronajímáte přímo od družstva, jste tak v pozici podnájemníka.

Pokud se ale bude jednat o podnájem jen části bytu (tj. od někoho, kdo má pronajatý byt (sám má nájemní smlouvu) si pronajmete jen část bytu, například jen jeden pokoj), tak se nic nemění. Na příspěvek na bydlení nebude nadále nárok.

Pokud bydlíte v podnájmu, tak můžete mít případně nárok na doplatek na bydlení. Ten je možné poskytnout i na bydlení v podnájmu. Doplatek na bydlení je ale jiná sociální dávka. Spadá mezi dávky hmotné nouze a platí pro něj jiné podmínky.

Příspěvek na bydlení a příjmy

Na příspěvek na bydlení mají nárok jenom lidé s nižšími příjmy. Proto je zde podmínka, že 30% (35% v Praze) z vašeho příjmu, nesmí překročit normativní náklady na bydlení.

Příjmy dokládáte za všechny osoby, které mají v bytě trvalé bydliště za předchozí 3 měsíce.

Mezi příjmy, které se dokládají pro příspěvek na bydlení, patří hlavně: výplata ze zaměstnání (čistá mzda), podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, invalidní nebo starobní důchod, a další.

Započítávají se i příjmy z podnikání OSVČ. Buď skutečné  – podle daňového přiznání, nebo se započítá minimálně ½ z průměrné mzdy v ČR (OSVČ hlavní) nebo ¼ z proměněné mzdy v ČR (OSVČ vedlejší).

Takže i když OSVČ nemá žádné příjmy, nebo jen velmi nízké, při posuzování nároku na příspěvek na bydlení se mu započítá tento teoretický příjem. A to minimálně ve výši odpovídající polovině nebo čtvrtině průměrného příjmu. Bez ohledu na to, zda takový příjem OSVČ skutečná má nebo nemá.

Jako příjem se pak započítá i to, když vám vrátí nějaký přeplatek za elektřinu, vodu nebo třeba plyn. Přeplatek za služby a energie spojené s bydlením, se započítá jako příjem.

Pokud nemáte žádné příjmy, nebo pokud máte jen velmi nízké příjmy, pak se vám jako příjem započítá životní minimum. Pro vícečlennou domácnost, které má díky tomu „vysoké“ životní minimum a relativně nízké náklady na bydlení, to pak může být problém.

Normativní náklady na bydlení nájem – od 1. 1. 2022

Normativní náklady na bydlení v nájmu, včetně zahrnutí mimořádného zvýšení pro rok 2022:

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 10121 Kč 8271 Kč 7935 Kč 6929 Kč 6746 Kč
dvě 13629 Kč 11097 Kč 10637 Kč 9261 Kč 9010 Kč
tři 18312 Kč 15000 Kč 14399 Kč 12599 Kč 12271 Kč
čtyři a více 22495 Kč 18502 Kč 17777 Kč 15606 Kč 15211 Kč

Normativní náklady na bydlení – osobní vlastnictví, družstevní byt – od 1. 1. 2022

Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a osobní vlastnictví, včetně zahrnutí mimořádného zvýšení pro rok 2022:

Počet osob Praha více než 100000 50000 – 99999 10000 – 49999 do 9999
jedna 6232 Kč 6232 Kč 6232 Kč 6232 Kč 6232 Kč
dvě 8432 Kč 8432 Kč 8432 Kč 8432 Kč 8432 Kč
tři 11561 Kč 11561 Kč 11561 Kč 11561 Kč 11561 Kč
čtyři a více 14368 Kč 14368 Kč 14368 Kč 14368 Kč 14368 Kč

Příspěvek a bydlení a náklady na bydlení

U příspěvku na bydlení je nutné doložit skutečné náklady. Jedná se hlavně o zaplacený nájem, platby za vodu, elektřinu, plyn. Úklid společných prostor, odvoz odpadu, provoz výtahu atd.

Mezi náklady na bydlení se naopak nepočítají splátky hypotéky, platby za internet nebo kabelovou televizi. Ani se sem nepočítá třeba kauce, kterou musíte zaplatit předem u bydlení v nájmu.

Pokud máte vysoké náklady na bydlení, vyšší než jsou normativní náklady, pak máte nárok na příspěvek pouze do výše normativních nákladů na bydlení.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Sociální dávky: Příspěvek na bydlení 2022 – nárok, podmínky, kalkulačka

Diskuse: 4
 • Custom avatar martin.runt@seznam.cz

  Dobrý den, mám otázku, jakým způsobem je kontrolováno placení nájmu majiteli bytu osobou, která pobírá sociální dávku-příspěvek na bydlení? Jsou peníze nejprve poslány osobě, která pobírá dávky nebo jde platba jde přímo majiteli bytu?
  S pozdravem Runt

  • Mateřská.org

   Příspěvek na bydlení se podobně, jako i jiné sociální dávky vyplácí na účet žadatele (nebo složenkou na poštu). To, že žadatel platí nájem, se dokládá v žádosti (vždy za předchozí 3 měsíce).

 • Custom avatar Bradáčová

  Dobrý den, chtěla jsem poprosit o vysvětlení, zda má nárok na příspěvek na bydlení paní, které je 82roků, žije sama v rodinném domku na vesnici. Byla vlastníkem tohoto domku, ale ten před rokem darovala svým synovcům s tím, že v něm sama dožije. Neplatí jim žádný nájem, platí si sama veškeré náklady spojené s bydlením. Má zde pouze ona sama trvalé bydliště. Myslím si dobře, že by musela mít se svými synovci uzavřenu nájemní smlouvu? Mohla by v ní být částka za nájem 0 Kč? Moc děkuji za informaci.

  • Mateřská.org

   Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu = tj. pokud není vlastníkem, musela by mít nájemní smlouvu.

   Nájem by asi (teoreticky) mohl být např 1 Kč, ale pozor na to, že u příspěvku na bydlení se dokládají skutečně zaplacené náklady = nájem + platby za služby nebo energie. Pokud by tyto náklady byly nízké, pak nemusí být na příspěvek nárok (náklady by měly být vyšší než 30% příjmu). Výše příspěvku, je také maximálně do výše skutečně zaplacených nákladů na bydlení.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna