Kolik je ošetřovné pro OSVČ během epidemie 2020?

Kolik je ošetřovné pro OSVČ během epidemie 2020?

Na ošetřovné na nemocné dítě (nebo jiného člena rodiny) za běžných podmínek OSVČ nárok nemá. Epidemie koronaviru v roce 2020 toto tvrzení ale změnila. V březnu 2020 byla schválena dávka, která je určena pro OSVČ, a je podobná jako ošetřovné pro zaměstnance.

Pokud je OSVČ doma alespoň s jedním dítětem do 13 roků, které musí být doma kvůli uzavření školy z důvodu epidemie, pak má nárok na podporu ve výši 424 Kč za každý kalendářní den. To odpovídá částce cca 8 480 Kč za měsíc březen 2020.

Od začátku dubna se ošetřovné pro OSVČ zvýšilo na 500 Kč za jeden den. Za duben 2020 je nárok na ošetřovné ve výši 15 000 Kč. Za měsíc květen to může být až 15 500 Kč. A za červen případně dalších 15 000 Kč.

Tato podpora pro OSVČ během epidemie bude vyplácena po celou dobu, co budou uzavřeny školy a je na ni nárok i zpětně.

Mohlo by vás zajímat: Podpora pro OSVČ, Kolik je ošetřovné v roce 2020?

Nárok na ošetřovné (OČR) pro zaměstnance nebo OSVČ bude až dokonce školního roku (do 30. 6. 2020). Pokud se rodiče rozhodnou ponechat si dítě doma, budou muset vyplnit zvláštní formulář, kde budou muset uvést své důvody, pro toto rozhodnutí
Vláda již schválila, že na zvýšené ošetřovné (OČR) ve výši 80% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu) bude nárok až do konce června.
OSVČ má nárok na ošetřovné na dítě, pokud se stará alespoň o jedno dítě, které má maximálně 13 roků. A které je doma z důvodu uzavřené školy nebo školky. Nárok je i v dalších případech.
Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus (podpora 25 tisíc korun) mají rozdílné podmínky. V obou případech ale může být nárok na podporu pro OSVČ i po přerušení nebo obnovení (znovuzahájení) podnikání. Máte nárok na ošetřovné/bonus za konkrétní dny.
O podporu je možné žádat od 10. 4. 2020. Žádost je možné podat kdykoliv, až do června 2020. Kromě samotné žádosti (viz formulář níže) nejsou požadovány žádné další doklady nebo potvrzení.
Na podporu 25 tisíc korun mají nárok i ženy, které jsou na mateřské nebo rodičovské. Kompenzační bonus je možné požádat na příslušném Finančním úřadu.
Aby měla OSVČ nárok na nemocenské dávky (nejenom během rizikového těhotenství), pak si musí platit nemocenské pojištění nejméně po dobu 3 měsíce.,
Pro těhotné ženy platí, že díky těhotenství mají sníženou imunitu, a tak pro ně může koronavirus představovat vyšší riziko, než pro zbytek běžné populace (se srovnatelným zdravotním stavem a věkem).