Kalkulačka: Zvýšení ošetřovného na 80% během epidemie COVID

<span>Vláda navrhuje zvýšení ošetřovného na 80%, během epidemie koronaviru COVID-19. Ošetřovné by se zvýšilo zpětně od začátku března (od 1. 3. 2021). Ostatní podmínky pro nárok na OČR během epidemie, by se ale měnit neměly. I nadále bude nárok jen u dětí, mladších než 10 roků.</span> Vláda navrhuje zvýšení ošetřovného na 80%, během epidemie koronaviru COVID-19. Ošetřovné by se zvýšilo zpětně od začátku března (od 1. 3. 2021). Ostatní podmínky pro nárok na OČR během epidemie, by se ale měnit neměly. I nadále bude nárok jen u dětí, mladších než 10 roků.

Vláda schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, aby se zvýšilo ošetřovné na 80% (tedy stejně, jako vloni na jaře, když začala první vlna epidemie koronaviru COVID-19). Návrh na zvýšení ošetřovného (na 80 procent) předpokládá, že by tato zvýšená sazba platila zpětně, od začátku března 2021.

Důvodem pro zvýšení ošetřovného je především to, že řada rodičů je už doma s dětmi několik měsíců, což představuje citelné snížení příjmu. Už od podzimu 2020, je sice nárok na vyšší ošetřovné (70% namísto běžných 60%), ale i tak je to méně, než kdyby lidé mohli chodit normálně do zaměstnání.

Vzhledem k tomu, že není reálné, aby aktuální omezení škol a mateřských školek, skončilo dříve než od poloviny dubna 2021 (tedy někdy po velikonocích, a i to je jen optimistický odhad), tak je navrhováno zvýšení ošetřovného.

Kolik je ošetřovné a jaké jsou podmínky v roce 2024?

Během předchozích dvou roků, se několikrát měnily podmínky pro nárok na ošetřovné. Bylo to kvůli epidemii COVID. Epidemie už ale skončila, a nyní platí jen standardní podmínky.

V roce 2024, je nárok na ošetřovné ve výši 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní.

Ošetřovné 2024: Kdo má nárok na OČR ve školním roce 2023/2024?

Aktualizace 2. prosinec 2021

Ošetřovné by se mělo opět zvýšit na 80% (minimálně 400 Kč za den). Na zvýšené ošetřovné, bude nárok zpětně, od začátku listopadu 2021, minimálně do konce února 2022.

Na zvýšené ošetřovné, bude nárok při karanténě (dítěte, nějaké osoby v rodině), při distanční výuce (uzavření třídy, školy, školky). Podmínky jsou podobné, jako v předchozím školním roce.

Viz. Kalkulačka – COVID krizové ošetřovné (zvýšení na 80%)

Aktualizace 21. dubna 2021

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021.

Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Kalkulačka: Výpočet zvýšeného ošetřovného během epidemie COVID v roce 2021

V následující kalkulačce si můžete sami spočítat různé varianty výpočtu ošetřovného během OČR v roce 2021:

  • Základní ošetřovné 60% – na to je nárok, mimo dobu epidemie, nebo v případech které nesouvisejí s epidemií (nejedná se o omezení školní výuky, omezení mateřských školek nebo případy karantény či izolace)
  • Krizové ošetřovné 70%krizové ošetřovné bylo schváleno již na podzim 2020, a je na něj aktuálně nárok, po celou dobu platnosti omezení školní výuky, nebo omezení docházky do mateřských školek. Případně až do 30. 6. 2021
  • Zvýšené ošetřovné 80% – jedná se o zatím neschválený návrh, který by platil zpětně, od začátku března 2021 (od 1. 3. 2021), po celou dobu platnosti aktuálního zákazu docházky dětí do škol nebo školek (případně až do 30. 6. 2021)

Nárok na ošetřovné, je po celou dobu platnosti omezení (například v březnu to může být až 31 dní, v dubnu to může být až 30 dní), včetně víkendu nebo státního svátku (s výjimkou školních prázdnin):

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné na dítě během epidemie v roce 2021?

Základní podmínky pro ošetřovné během epidemie koronaviru COVID-19, byly určeny již na podzim 2020, zákonem 438/2020 Sb. Na rozdíl od jarní epidemie v roce 2020, kdy byl na ošetřovné nárok i u dětí do 13 roků, je aktuálně nárok na OČR jen u dětí, mladších než 10 roků.

Aktuální návrh na změnu ošetřovného se týká pouze zvýšení. O tom, že by byl nárok na ošetřovné i u dětí do 13 roků, se aktuálně neuvažuje.

Nárok na ošetřovné, je tedy pouze u dětí, které jsou v době začátku omezení školní výuky (nebo v době omezení mateřských školek), mladší než 10 roků. Pokud má dítě následně 10 narozeniny během OČR, pak to neznamená konec nárok na ošetřovné. Nárok na ošetřovné je i po 10 narozeninách, až do skončení aktuálního omezení.

Nárok na ošetřovné u starších dětí nad 10 roků

Nárok na ošetřovné může být i u starších dětí (nad 10 roků), ale jen ve specifických případech. Nárok na OČR je u dětí až do 26 roků, pokud se jedná o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby (alespoň stupeň I.).

Nově by měl být nárok na ošetřovné i u starších dětí (do 26 roků), které mají speciální vzdělávací potřeby (jde-li o dítě se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem).

Za které dny je nárok na ošetřovné

Nárok na ošetřovné během epidemie, je za všechny kalendářní dny, po které platí omezení školní výuky (zákaz osobní přítomnosti dětí ve školách), nebo omezení docházky do mateřských školek, nebo případně za dny karantény.

Nárok na ošetřovné je i za víkend – sobotu a neděli, ale pouze za předpokladu že v daném kalendářním týdnu vznikal nárok na OČR, alespoň za jeden pracovní den.

Například při zahájení ošetřovného od 1. 3. 2021 (kdy se uzavřely mateřské školy a 1 a 2 třídy), nebyl nárok na ošetřovné za předchozí víkend 27 a 28 únor 2021.

Ošetřovné je možné během epidemie čerpat i přerušovaně – některé dny chodit do zaměstnání a jiné pečovat o dítě. Není ale možné čerpat ošetřovné například jenom za dny o víkendu.

Nárok na ošetřovné a velikonoční prázdniny 2021

Nárok na ošetřovné není po dobu řádných školních prázdnin, jako byly například vánoční, pololetní nebo jarní prázdniny. Týká se to především školních dětí (mateřské školy prázdniny nemají).

V dubnu pak budou velikonoční prázdniny – což by měl být letos čtvrtek 1. dubna 2021 a pátek 2. dubna (což je ale současně státní svátek).

Zvýšení ošetřovného i pro OSVČ?

Podnikatelé (OSVČ a živnostníci), nemají nárok na běžné ošetřovné (podle zákona o nemocenském pojištění). Po dobu epidemie koronaviru COVID-19, je jim ale poskytována dotace „Ošetřovné“ od Ministerstva průmyslu a obchodu. Ta je aktuálně ve výši 400 Kč za jeden kalendářní den.

O tom, zda dojde i ke zvýšení ošetřovného pro OSVČ od března 2021 (podobně, jako by se mělo zvýšit ošetřovné pro zaměstnance), zatím nejsou k dispozici informace. Nabízí se analogie s loňským rokem, kdy se při zvýšení ošetřovného pro zaměstnance, zvyšovalo o ošetřovné pro OSVČ.

Během jara 2020 si ale OSVČ budou zřejmě muset vybrat, zda si požádají o ošetřovné nebo kompenzační bonus. Podle podmínek u nového kompenzačního bonusu (který je aktuálně za únor a březen 2021 ve výši až 1000 Kč), totiž není možný souběh ošetřovného a kompenzačního bonusu.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Zvýšení ošetřovného na 80% během epidemie COVID

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna