Kdo bude mít nárok na vyšší přídavky na dítě v roce 2023?

Nárok na zvýšené přídavky je, pokud alespoň jeden z rodičů (společně posuzovaných osob), bude mít příjem nejméně 4620 Kč (příjem z výdělečné činnosti).

Přídavky na dítě mají dvě různé „sazby“. Jsou zde základní přídavky na dítě a zvýšené přídavky na dítě. Na ty základní má nárok každý, kdo splní podmínky pro tuto sociální dávku.

V roce 2021 došlo u přídavků na dítě k zásadním změnám. Od 1.7.2021 se  zvýšil limit, pro nárok na přídavky na dítě. A současně se zvýšily i samotné přídavky.

Od 1. 4. 2022 a následně i od 1. 7. 2022, dochází ke zvýšení životního minima.

Nárok na přídavky na dítě, je při příjmu do 3,4 násobek životního minima. Přídavky na dítě se v roce 2021 zvýšily o 130 Kč až 380 Kč (podle věku dítěte).

Zvýšily se jak základní přídavky, tak i ty zvýšené (ty jsou nově o 500 Kč vyšší, dříve byl rozdíl jen o 300 Kč ).

U přídavků na dítě se současně sleduje, z jakého zdroje pochází vaše příjmy. Pokud má alespoň jeden člen rodiny (společně posuzovaných osob) příjem například ze zaměstnání, pak je nárok na zvýšené přípravky.

Konkrétně se musí jednat o příjem ve výši nejméně životního minima jednotlivce. Může to být například výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovská, důchodové dávky apod.

Pokud by v rodině ani jeden z členů neměla takovýto příjem, pak je nárok pouze na základní přídavky.

Základní přídavky na dítě jsou v roce 2022:

630 Kč na dítě do 6 roků
770 Kč na dítě 6 – 15 roků
880Kč na dítě do 26 roků

Zvýšené přídavky na dítě jsou o 500 Kč měsíčně vyšší:

1130 Kč na dítě do 6 roků
1270 Kč na dítě 6 – 15 roků
1380 Kč na dítě do 26 roků

Nárok na zvýšené přídavky je v případě, pokud alespoň jeden z rodičů (společně posuzovaných osob), bude mít příjem nejméně 4620 Kč (příjem z výdělečné činnosti). Tento příjem pak musí být v každém ze 3 měsíců, v předchozím kalendářním čtvrtletí.

Mohlo by vás zajímat: Zvýšení přídavků na dítě 2022, Těhotenské strie na břiše, Co pomáhá proti striím

Od začátku července 2022 se znovu zvýšilo životní a existenční minimum (zvýšení o 8,8% od 1. 7. 2022). Od července, bude mít nárok na sociální dávky více lidí. Týká se to i příspěvek na dítě. Na dětské přídavky je nově nárok, i při vyšších příjmech. V srpnu se také bude vyplácet mimořádný příspěvek 5000 Kč na dítě do 18 roků.
Na mimořádný jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě, bude nárok při příjmu do 1 miliónu korun hrubého (příjem za rok 2021). Mezi příjmy se počítá výplata ze zaměstnání, příjmy z podnikání, příjmy z DPP nebo DPČ, alimenty (výživné), rodičovský příspěvek, a další. Počítá se i příjem dalších osob (které sdílí společnou domácnost s rodičem dítěte).
Od začátku letních prázdnin (od 1. 7. 2022), by se mělo znovu zvyšovat životní minimum (letos už podruhé). Životní minimum pro jednotlivce, bude nově 4620 Kč. Existenční minimum, bude nově 2980 Kč. Na sociální dávky, bude mít od července nárok více lidí – mohou dostat i více peněz.
Vláda představila záměr na zvýšení rodičovského příspěvku (nově až 13 000 Kč měsíčně). A dále by chtěla během srpna 2022, vyplatit mimořádný jednorázový příspěvek na dítě 5000 Kč. Tento přídavek na dítě, by byl určen pro rodiny s ročním příjmem do 1 miliónu korun a týkal by se dětí do
V roce 2021, se od poloviny roku zvýšily přídavky na dítě o 130 až 380 Kč. Současně je nově nárok na přídavky, i při průměrném měsíčním příjmu v rodině, který nepřekračuje 3,4 násobek životního minima. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 - 390 Kč)
V roce 2022 se zvýšilo životní minimum (od 1. dubna 2022 se navýšily částky životního a existenčního minima o 10%). Základní životní minimum jednotlivce je tedy od 1. 4. 2022 částka 4250 Kč (zvýšení o 390 Kč). Existenční minimum jednotlivce je od 1. 4. 2022 částka 2740 Kč (zvýšení o 250 Kč).
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2022. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2022, dochází od začátku dubna (od 1. 4. 2022), ke zvýšení životního a existenčního minima. Na přídavky bude mít nátok více dětí.