Kdo bude mít nárok na vyšší přídavky na dítě?

Nárok na zvýšené přídavky bude, pokud alespoň jeden z rodičů (společně posuzovaných osob), bude mít příjem nejméně 3410 Kč (příjem z výdělečné činnosti).

Přídavky na dítě mají dvě různé „sazby“. Jsou zde základní přídavky na dítě a zvýšené přídavky na dítě. Na ty základní má nárok každý, kdo splní podmínky pro tuto sociální dávku.

V roce 2021 dochází u přídavků na dítě k zásadním změnám. Od 1.7.2021 by mělo dojít ke zvýšení limitu, pro nárok na přídavky na dítě. A také k jejich zvýšení.

Do 30.6.2021 tedy platí:

Základní podmínkou, pro nárok na přídavky na dítě, je to, že průměrný čistý měsíční příjem všech členů rodiny (společně posuzovaných osob), za poslední 3 měsíce nepřekračuje 2,7 násobek životního minima. Pokud je průměrný příjem nižší, pak je nárok minimálně na základní přídavky na dítě.

Od 1.7.2021 by mělo platit:

Nárok na přídavky na dítě, je při příjmu do 3,4 násobek životního minima. Přídavky na dítě se současně zvýší o 130 Kč až 380 Kč (podle věku dítěte).

Zvýší se jak základní přídavky, tak i ty zvýšené (ty budou nově o 500 Kč vyšší, nyní jsou o 300 Kč vyšší).

U přídavků na dítě se současně sleduje, z jakého zdroje pochází vaše příjmy. Pokud má alespoň jeden člen rodiny (společně posuzovaných osob) příjem například ze zaměstnání, pak je nárok na zvýšené přípravky.

Konkrétně se musí jednat o příjem ve výši nejméně životního minima jednotlivce. Může to být například výplata ze zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovská, důchodové dávky apod.

Pokud by v rodině ani jeden z členů neměla takovýto příjem, pak je nárok pouze na základní přídavky.

Základní přídavky na dítě jsou:

  • 500 Kč na dítě do 6 roků (od 1.7.2021 je to 630 Kč)
  • 610 Kč na dítě 6 – 15 roků (od 1.7.2021 je to 770 Kč)
  • 700 Kč na dítě do 26 roků (od 1.7.2021 je to 880 Kč)

Zvýšené přídavky na dítě jsou o 300 Kč měsíčně vyšší:

  • 800 Kč na dítě do 6 roků (od 1.7.2021 je to 1130 Kč)
  • 910 Kč na dítě 6 – 15 roků (od 1.7.2021 je to 1270 Kč)
  • 1000 Kč na dítě do 26 roků (od 1.7.2021 je to 1380 Kč)

Nárok na zvýšené přídavky bude, pokud alespoň jeden z rodičů (společně posuzovaných osob), bude mít příjem nejméně 3860 Kč (příjem z výdělečné činnosti). Tento příjem pak musí být v každém ze 3 měsíců, v předchozím kalendářním čtvrtletí.

Mohlo by vás zajímat: Zvýšení přídavků na dítě od 1.7.2021, Těhotenské strie na břiše, Co pomáhá proti striím

V této kalkulačce si můžete spočítat, zda máte od 1. 7. 2021 nárok na příspěvek na dítě. V roce 2021, se zvýší přídavky na dítě. A to o 26 - 38% (o 130 až 380 Kč, podle věku dítěte). Současně bude mít na dětské přídavky nárok více rodin. Zvýší se maximální výše příjmu (3,4 násobek životního minima), při kterém je nárok na tyto sociální dávky.
Od 1.7.2021 se zvýší přídavky na dítě o 26 - 38%. Tedy o 130 až 380 Kč, podle věku dítěte. Současně se mění podmínky – nárok na přídavky bude do průměrného příjmu ve výši 3,4 násobku životního minima.
Ošetřovné je za běžných podmínek 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Během epidemie koronaviru COVID (až do 30. 6. 2021), může být ošetřovné zvýšené na 70% (minimálně 400 Kč na den). Platí i odlišné podmínky.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2021. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Vláda schválila návrh, že by od července 2021 bylo vypláceno náhradní výživné za neplatiče alimentů. Náhradní výživné by vyplácel Úřad práce (jako jiné sociální dávky), v maximální výši 3000 Kč měsíčně. To odpovídá tomu, jaká je průměrná výše alimentů v roce 2020.
V roce 2020 se zvýšilo životní minimum (od dubna 2020 se navýšily částky životního a existenčního minima). Pro rok 2021 se tyto částky nemění. Další zvýšení se neplánuje. Základní životní minimum jednotlivce je tedy v roce 2021 částka 3860 Kč. Existenční minimum jednotlivce je pak v roce 2021 částka 2490 Kč.
Nově, tedy od 1. 1. 2018, bude nárok na tuto sociální dávku, pokud průměrný příjem rodiny nepřesáhne 2,7 násobek životního minima.