Kalkulačka přídavky na dítě 2024 – podmínky pro nárok na dětské přídavky

<span>Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2024 se životní a existenční minimum nemění. Nemění se ani podmínky pro nárok na tuto sociální dávku. Kdo měl nárok na dětské přídavky v minulém roce, ten na ně pravděpodobně bude mít nárok i v roce 2024.</span> Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2024 se životní a existenční minimum nemění. Nemění se ani podmínky pro nárok na tuto sociální dávku. Kdo měl nárok na dětské přídavky v minulém roce, ten na ně pravděpodobně bude mít nárok i v roce 2024.

V minulém se zvýšily přídavky na dítě (zvýšení o 200 Kč měsíčně) a současně se změnily i podmínky pro nárok na tuto sociální dávku. Aktuálně, je nárok na příspěvek na dítě, při průměrném měsíčním příjmu do 3,4 násobku životního minima.

V roce 2024, se podmínky pro nárok na dětské přídavky nemění (platí stejné podmínky, nedochází k žádnému zvýšení). Stejné zůstává i životní minimum. Kdo měl na přídavky nárok v minulém roce, ten na ně bude mít nárok i v roce 2024.

Jaké jsou podmínky pro nárok na dětské přídavky v roce 2024

Na dětské přídavky, mohou mít nárok rodiny nebo samoživitelé/samoživitelky, pokud mají nižší příjmy.  Na příspěvek je nárok do příjmu ve výši 3,4 násobku životního minima.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že v roce 2024, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 23 630 Kč. 

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je v roce 2024, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 45 798 Kč.

Kalkulačka – kolik jsou přídavky na dítě a kdo má nárok v roce 2024?

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2024

Sociální dávka příspěvek na dítě je určena pro rodiny, které mají spíše nižší příjem. Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. Příjem se posuzuje za poslední 3 měsíce (resp. přesněji vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí).

O přídavky na děti stačí požádat jednou a následně se už jen dokládá, že nárok trvá. Jednou za 3 měsíce (tedy 4x za rok) je nutné doložit výši průměrného příjmu. A jednou za rok se (zvláště u starších dětí) dokládá potvrzení o studiu.

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2024?

Přídavky na dítě se vyplácí buď v základní výši, nebo ve zvýšené výměře. Na vyšší přídavky mají nárok především ty rodiny, kde alespoň jeden člen rodiny pracuje a má příjem ze zaměstnání nebo podnikání), nebo má některý druh příjmu jako je například podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek vyplácený po peněžité pomoci v mateřství atd. Důvodem tohoto rozdílu je to, že stát chce zvýhodnit ty žadatele o sociální dávku, kteří se aktivně snaží o zlepšení své sociální situace.

Základní přídavky na dítě v roce 2024:

 • 0 – 6 roků =  830 Kč
 • 6 – 15 roků =  970 Kč
 • 15 – 26 roků = 1080 Kč

Zvýšené přídavky na dítě v roce 2024:

 • 0 – 6 roků = 1330 Kč
 • 6 – 15 roků = 1470 Kč
 • 15 – 26 roků = 1580 Kč

U dětí nad 15 roků (do 26 roků), je předpokladem nároku na příspěvek na dítě to, že se jedná o nezaopatřené dítě. Tedy například, že to je student střední nebo vysoké školy.

Dětské přídavky pro rodinu v roce 2024

Nárok na dětské přídavky, bude mít rodina v případě, že její průměrný čistý měsíční příjem nebude vyšší než 3,4 násobek životního minima:

 • Rodina dva dospělí a dvě děti do 6 roků = 45 798 Kč měsíčně
 • Rodiny dva dospělí a dvě děti 5 a 7 roků = 47 736 Kč měsíčně
 • Rodina dva dospělí a dvě děti 7 a 16 roků = 51 170 Kč měsíčně

Další možné příklady toho, kdy má nebo nemá rodina nárok na přídavky na dítě, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Příspěvek na dítě pro matku samoživitelku 2024

Na přídavky na dítě bude mít matka samoživitelka nárok, pokud její příjem nebude vyšší než:

 • Samoživitelka a jedno dítě do 6 roků = 23 630 Kč měsíčně
 • Samoživitelka a jedno dítě 6 – 15 roků = 25 568 Kč měsíčně
 • Samoživitelka a jedno dítě do 26 roků = 27 064 Kč měsíčně
 • Samoživitelka a dvě děti 5 a 7 roků = 34 000 Kč měsíčně
 • Samoživitelka a dvě děti 12 a 16 roků = 37 434 Kč měsíčně

Další příklady toho, kdy má samoživitelka s dítětem (dětmi) nárok na přídavky na dítě, si můžete sami spočítat v naší kalkulačce.

Kde a kdy vyřídit žádost o přídavky na dítě?

O přídavky na dítě si můžete požádat kdykoliv na místním Úřadu práce. Třeba při narození dítěte, nebo pokud dojde k nějaké změně ve finanční situaci rodiny.

K žádosti o příspěvek na dítě je nutné doložit osobní doklady všech osob uvedených v žádosti (občanský průkaz nebo rodný list u dětí). Dále se dokládá průměrný příjem všech osob za předchozí 3 měsíce (předchozí čtvrtletí).

Pokud byste šli o přídavky žádat v dubnu 2024, pak se dokládá příjem za leden – březen 2024. A nakonec je také nutné doložit případně i potvrzení o studiu nebo jiné obdobné doklady, dokládající nezaopatřenost dětí.

Přídavky na dítě se vyplácí jednou měsíčně na účet v bance nebo složenkou na poštu. O přídavky na dítě je také možné požádat zpětně. Nárok je možné zpětně uplatnit jenom za předchozí 3 měsíce.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka přídavky na dítě 2024 – podmínky pro nárok na dětské přídavky

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna