Kalkulačka přídavky na dítě 2022 – na přídavky má nárok více rodin

<span>Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2022, dochází od začátku dubna (od 1. 4. 2022), ke zvýšení životního a existenčního minima. Na přídavky bude mít nátok více dětí. </span> Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2022, dochází od začátku dubna (od 1. 4. 2022), ke zvýšení životního a existenčního minima. Na přídavky bude mít nátok více dětí.

V roce 2021 se zvýšily přídavky na dítě (o 130 až 380 Kč) a současně se změnily i podmínky pro nárok na tuto sociální dávku. Od  poloviny roku 2021, je nárok na příspěvek na dítě, při průměrném měsíčním příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Od začátku dubna 2022, je zde pak další pozitivní změna. Od 1. 4. 2022 se zvyšuje životní a existenční minimum o 10% (o 200 – 390 Kč). Díky tomu pak vzroste maximální možná výše průměrného měsíčního příjmu, při kterém je ještě nárok na přídavky. Od dubna 2022, bude mít na dětské přídavky, nárok více rodin.

Nárok na přídavky na dítě pro více rodin od 1. 4. 2022

Jak již bylo zmíněno výše, od poloviny roku 2021 mají na dětské přídavky nárok i rodiny (samoživitelky) s vyšším příjmem, než doposud. Nově je nárok do příjmu ve výši 3,4 násobku životního minima. Od začátku dubna 2022, bude mít nárok na přídavky (díky zvýšení životního minima), ještě více rodin/samoživitelek.

Pro samoživitelku s jedním dítětem do 6 roků, to znamená, že od dubna 2022, bude mít nárok na příspěvek při příjmu až do 20 672 Kč. Tedy při příjmu o několik tisíc korun vyšším, než v roce 2021.

U rodiny se dvěma dětmi do 6 roků, je od dubna 2022, nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 40 052 Kč. Tedy opět i při podstatně vyšším příjmu, než dříve.

Přídavky na dítě od 1. 7. 2022 – nárok bude mít více rodin

V roce 2022, se dvakrát zvyšuje životní a existenční minimum. Poprvé od začátku dubna, podruhé od začátku července 2022.

Díky tomuto zvýšení, bude mít více dětí (rodin) nárok na dětské přídavky (nárok je při průměrném měsíčním příjmu do 3,4 násobku životního minima)

Viz tato nová kalkulačka: Přídavky na dítě po zvýšení životního minima od 1. 7. 2022

Vláda také navrhuje vyplacení mimořádného příspěvku 5000 Kč na dítě (do konce srpna 2022), pro všechny děti do 18 roků (pokud je v rodině příjem do 1 miliónu korun) – více informací o příspěvku 5000 Kč na dítě je zde.

Kalkulačka – kolik jsou přídavky na dítě a kdo má nárok v roce 2022?

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 4. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4250 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2022

Sociální dávka příspěvek na dítě je určena pro rodiny, které mají spíše nižší příjem. Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. Příjem se posuzuje za poslední 3 měsíce (resp. přesněji vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí).

O přídavky na děti stačí požádat jednou a následně se už jen dokládá, že nárok trvá. Jednou za 3 měsíce (tedy 4x za rok) je nutné doložit výši průměrného příjmu. A jednou za rok se (zvláště u starších dětí) dokládá potvrzení o studiu.

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2022?

Přídavky na dítě se vyplácí buď v základní výši, nebo ve zvýšené výměře. Na vyšší přídavky mají nárok především ty rodiny, kde alespoň jeden člen rodiny pracuje a má příjem ze zaměstnání nebo podnikání), nebo má některý druh příjmu jako je například podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek vyplácený po peněžité pomoci v mateřství atd. Důvodem tohoto rozdílu je to, že stát chce zvýhodnit ty žadatele o sociální dávku, kteří se aktivně snaží o zlepšení své sociální situace.

Základní přídavky na dítě v roce 2022:

 • 0 – 6 roků =  630 Kč
 • 6 – 15 roků =  770 Kč
 • 15 – 26 roků = 880 Kč

Zvýšené přídavky na dítě v roce 2022:

 • 0 – 6 roků = 1130 Kč
 • 6 – 15 roků = 1270 Kč
 • 15 – 26 roků = 1380 Kč

U dětí nad 15 roků (do 26 roků), je předpokladem nároku na příspěvek na dítě to, že se jedná o nezaopatřené dítě. Tedy například, že to je student střední nebo vysoké školy.

Dětské přídavky pro rodinu v roce 2022

Nárok na dětské přídavky, bude mít rodina v případě, že její průměrný čistý měsíční příjem nebude vyšší než 3,4 násobek životního minima (zvyšuje se od 1.4.2022):

 • Rodina dva dospělí a dvě děti do 6 roků = 40 052 Kč měsíčně
 • Rodiny dva dospělí a dvě děti 5 a 7 roků = 41 752 Kč měsíčně
 • Rodina dva dospělí a dvě děti 7 a 16 roků = 44 744 Kč měsíčně

Další možné příklady toho, kdy má nebo nemá rodina nárok na přídavky na dítě, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Příspěvek na dítě pro matku samoživitelku

Na přídavky na dítě bude mít matka samoživitelka nárok, pokud její příjem nebude vyšší než:

 • Samoživitelka a jedno dítě do 6 roků = 20 672 Kč měsíčně
 • Samoživitelka a jedno dítě 6 – 15 roků = 22 372 Kč měsíčně
 • Samoživitelka a jedno dítě do 26 roků = 23 644 Kč měsíčně
 • Samoživitelka a dvě děti 5 a 7 roků = 29 750 Kč měsíčně
 • Samoživitelka a dvě děti 12 a 16 roků = 31 450 Kč měsíčně

Další příklady toho, kdy má samoživitelka s dítětem (dětmi) nárok na přídavky na dítě, si můžete sami spočítat v naší kalkulačce.

Kde a kdy vyřídit žádost o přídavky na dítě?

O přídavky na dítě si můžete požádat kdykoliv na místním Úřadu práce. Třeba při narození dítěte, nebo pokud dojde k nějaké změně ve finanční situaci rodiny. Nebo třeba jako nyní v dubnu 2022, kdy se mění podmínky pro získání této sociální dávky.

K žádosti o příspěvek na dítě je nutné doložit osobní doklady všech osob uvedených v žádosti (občanský průkaz nebo rodný list u dětí). Dále se dokládá průměrný příjem všech osob za předchozí 3 měsíce (předchozí čtvrtletí). Pokud byste šli o přídavky žádat v dubnu 2022, pak se dokládá příjem za leden – březen 2022. A nakonec je také nutné doložit případně i potvrzení o studiu nebo jiné obdobné doklady, dokládající nezaopatřenost dětí.

Přídavky na dítě se vyplácí jednou měsíčně na účet v bance nebo složenkou na poštu. O přídavky na dítě je také možné požádat zpětně. Nárok je možné zpětně uplatnit jenom za předchozí 3 měsíce.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka přídavky na dítě 2022 – na přídavky má nárok více rodin

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna