Kalkulačka přídavky na dítě 2021 – na přídavky má nárok více rodin

<span>Od 1.7.2021 se zvýší přídavky na dítě o 26 - 38%. Tedy o 130 až 380 Kč, podle věku dítěte. Současně se mění podmínky – nárok na přídavky bude do průměrného příjmu ve výši 3,4 násobku životního minima.</span> Od 1.7.2021 se zvýší přídavky na dítě o 26 - 38%. Tedy o 130 až 380 Kč, podle věku dítěte. Současně se mění podmínky – nárok na přídavky bude do průměrného příjmu ve výši 3,4 násobku životního minima.

V roce 2021 se zvýší přídavky na dítě (o 130 až 380 Kč) a současně se změní i podmínky pro nárok na tuto sociální dávku. Od 1.7.2021, by měl být nárok na příspěvek na dítě, při průměrném měsíčním příjmu do 3,4 násobku životního minima (doposud to je při 2,7 násobku životního minima).

Díky této změně, bude mít na přídavky nárok podstatně více dětí. Podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí, má nyní nárok na přídavky asi 240 tisíc dětí. Od července 2021, by mohlo mít nárok na přídavky asi 640 tisíc dětí. A to je poměrně výrazná změna.

Nárok na přídavky na dítě pro více rodin od 1. 7. 2021

Od 1.7.2021 by se měny změnit podmínky pro nárok na přídavky na dítě. Tuto změnu schválila vláda, na konci roku 2020. Přídavky by se měly zvýšit o 26 – 38%. Tedy o 130 až 380 Kč – v závislosti na věku dítěte. V dubnu 2021, pak tuto změnu potvrdil i Parlament.

Současně s tím, by se od 1. července 2021 měly změnit podmínky pro nárok na dětské přídavky. Zatímco doposud, je nárok při průměrném (čistém) měsíčním příjmu do 2,7 násobku životního minima, nově bude nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Například rodina, která má dvě dospělé osoby a dvě děti do 6 roků, má v roce 2021, životní minimum 10 690 Kč. Do 30.6.2021 je tak nárok při příjmu do 28 863 Kč. Od 1.7.2021 bude nárok i při podstatně vyšším příjmu – až do 36 346 Kč.

Od července 2021, si tedy bude moci o přídavky na dítě, požádat podstatně více rodin, než doposud.

Kalkulačka – kolik jsou přídavky na dítě a kdo má nárok v roce 2021?

Kalkulačka přídavky na děti od 1.7.2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kdo má nárok na přídavky na dítě v roce 2021

Sociální dávka příspěvek na dítě je určena pro rodiny, které mají spíše nižší příjem. Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 2,7 násobek životního minima (do 30.6.2021) nebo nepřesahuje 3,4 násobek životního minima (od 1.7.2021). Příjem se posuzuje za poslední 3 měsíce (resp. přesněji vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí).

O přídavky na děti stačí požádat jednou a následně se už jen dokládá, že nárok trvá. Jednou za 3 měsíce (tedy 4x za rok) je nutné doložit výši průměrného příjmu. A jednou za rok se (zvláště u starších dětí) dokládá potvrzení o studiu.

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2021?

Přídavky na dítě se vyplácí buď v základní výši, nebo ve zvýšené výměře. Na vyšší přídavky mají nárok především ty rodiny, kde alespoň jeden člen rodiny pracuje a má příjem ze zaměstnání nebo podnikání), nebo má některý druh příjmu jako je například podpora v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, peněžitá pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek vyplácený po peněžité pomoci v mateřství atd. Důvodem tohoto rozdílu je to, že stát chce zvýhodnit ty žadatele o sociální dávku, kteří se aktivně snaží o zlepšení své sociální situace.

Od 1.7.2021 by se měly přídavky na dítě zvýšit o 26 – 38%, tj o 130 až 380 Kč:

Základní přídavky na dítě v roce 2021:

 • 0 – 6 roků = 500 Kč (od 1.7.2021 to bude 630 Kč)
 • 6 – 15 roků = 610 Kč (od 1.7.2021 to bude 770 Kč)
 • 15 – 26 roků = 700 Kč (od 1.7.2021 to bude 880 Kč)

Zvýšené přídavky na dítě v roce 2021:

 • 0 – 6 roků = 800 Kč (od 1.7.2021 to bude 1130 Kč)
 • 6 – 15 roků = 910 Kč (od 1.7.2021 to bude 1270 Kč)
 • 15 – 26 roků = 1000 Kč (od 1.7.2021 to bude 1380 Kč)

U dětí nad 15 roků (do 26 roků), je předpokladem nároku na příspěvek na dítě to, že se jedná o nezaopatřené dítě. Tedy například, že to je student střední nebo vysoké školy.

Dětské přídavky pro rodinu v roce 2021

Nárok na dětské přídavky, bude mít rodina v případě, že její průměrný čistý měsíční příjem nebude vyšší než 3,4 násobek životního minima (od 1.7.2021):

 • Rodina dva dospělí a dvě děti do 6 roků = 36 346 Kč měsíčně (do 30.6.2021 to je 28 863 Kč)
 • Rodiny dva dospělí a dvě děti 5 a 7 roků = 37 876 Kč měsíčně (do 30.6.2021 to je 30 078 Kč)
 • Rodina dva dospělí a dvě děti 7 a 16 roků = 40 596 Kč měsíčně (do 30.6.20211 to je 32 238 Kč)

Další možné příklady toho, kdy má nebo nemá rodina nárok na přídavky na dítě, si můžete spočítat v naší kalkulačce.

Příspěvek na dítě pro matku samoživitelku

Na přídavky na dítě bude mít matka samoživitelka nárok, pokud její příjem nebude vyšší než:

 • Samoživitelka a jedno dítě do 6 roků = 18 768 Kč měsíčně (do 30.6.2021 to je 14 904 Kč)
 • Samoživitelka a jedno dítě 6 – 15 roků = 20 298 Kč měsíčně (do 30.6.2021 to je 16 119 Kč)
 • Samoživitelka a jedno dítě do 26 roků = 21 488 Kč měsíčně (do 30.6.2021 to je 17 064 Kč)
 • Samoživitelka a dvě děti 5 a 7 roků = 26 996 Kč měsíčně (do 30.6.2021 to je 21 438 Kč)
 • Samoživitelka a dvě děti 12 a 16 roků = 29 716 Kč měsíčně (do 30.6.2021 to je 23 598 Kč)

Další příklady toho, kdy má samoživitelka s dítětem (dětmi) nárok na přídavky na dítě, si můžete sami spočítat v naší kalkulačce.

Kde a kdy vyřídit žádost o přídavky na dítě?

O přídavky na dítě si můžete požádat kdykoliv na místním Úřadu práce. Třeba při narození dítěte, nebo pokud dojde k nějaké změně ve finanční situaci rodiny. Nebo třeba jako nyní v červenci 2021, kdy se mění podmínky pro získání této sociální dávky.

K žádosti o příspěvek na dítě je nutné doložit osobní doklady všech osob uvedených v žádosti (občanský průkaz nebo rodný list u dětí). Dále se dokládá průměrný příjem všech osob za předchozí 3 měsíce (předchozí čtvrtletí). Pokud byste šli o přídavky žádat v dubnu 2021, pak se dokládá příjem za leden – březen 2021. A nakonec je také nutné doložit případně i potvrzení o studiu nebo jiné obdobné doklady, dokládající nezaopatřenost dětí.

Přídavky na dítě se vyplácí jednou měsíčně na účet v bance nebo složenkou na poštu. O přídavky na dítě je také možné požádat zpětně. Nárok je možné zpětně uplatnit jenom za předchozí 3 měsíce.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka přídavky na dítě 2021 – na přídavky má nárok více rodin

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna