Podnikání během mateřské dovolené

Žena může i během mateřské dovolené zahájit podnikání jako OSVČ.

Zajímalo by vás, jestli je možné podnikání i během mateřské dovolené? V některých případech ano, v některých ne.

Pokud se bude jednat o ženu, která před mateřskou dovolenou pracovala v zaměstnání na HPP, a následně nastoupila v zaměstnání na mateřskou dovolenou, a dostává peněžitou pomoc v mateřství, pak tato žena může i během mateřské dovolené zahájit podnikání jako OSVČ, nebo v něm pokračovat, pokud již dříve byla OSVČ ve vedlejší činnosti.

PPM je dávka placená na základě nemocenského pojištění (stejně, jako nemocenské dávky v pracovní neschopnosti), a tak není možné vykonávat tu činnost, na základě které jsou tyto nemocenské dávky placeny. Žena tedy nesmí pokračovat ve výkonu práce na HPP. Jinou formou ale pracovat může – třeba právě ono podnikání (nebo případně i nějaká brigáda na DPP nebo DPČ).

Trochu jiná situace je u žen, které jsou OSVČ na hlavní činnost. Ty pak během čerpání PPM (o mateřské dovolené ve smyslu pracovního volna se u OSVČ nedá hovořit), nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnosti. Podnikání tak může pokračovat pouze, pokud činnost, za OSVČ v době čerpání PPM, vykonávají její zaměstnanci.

Mohlo by vás zajímat: Životní minimum pro samoživitelku 2021, Zpětný nárok na porodné, Z čeho se počítá mateřská v roce 2021?

Nárok na mateřskou můžete mít i ze dvou různých zaměstnání. Pouze ale za předpokladu, že splníte podmínky pro nárok na PPM v obou zaměstnáních. Splnění podmínek, se pro každé zaměstnání posuzuje samostatně. Jedná se především o dobu účasti na nemocenském pojištění (minimálně 270 dní).
Od 1. 1. 2021 platí nové podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Doba v pracovní neschopnosti (nemocenská) nebo doba na rodičovské dovolené, se může počítat pro nárok na dovolenou – maximálně 20 týdnů, pokud je v daném roce „odpracováno“ alespoň 12 týdnů.
Během podzimní epidemie koronaviru (COVID), má řada OSVČ značně omezené možnosti podnikání. Proto vláda schválila podporu (kompenzační bonus) pro podnikatele zasažené epidemií. Na tuto podporu může mít nárok i OSVČ na rodičovské. Pouze ale, pokud bude splňovat všechny podmínky (které jsou poměrně přísné). Za říjen a listopad 2020, může být nárok na podporu až 24 000 Kč.
Od 1. 1. 2021 se mění pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude dovolená započítávat za každý odpracovaný týden. Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Možnost pracovat, během doby, kdy dostáváte rodičovský příspěvek, tedy není nijak omezena. Můžete pracovat v zaměstnání, mít nějakou brigádu, nebo podnikat jako OSVČ.
Pokud plánujete v blízké době těhotenství, pak byste si určitě měla co nejdříve začít platit nemocenské pojištění. Pak můžete mít nárok na mateřskou i jako OSVČ.
Na podporu 25 tisíc korun mají nárok i ženy, které jsou na mateřské nebo rodičovské. Kompenzační bonus je možné požádat na příslušném Finančním úřadu.
To jestli během rodičovské dovolené pracujete na vedlejší pracovní poměr, na DPP nebo DPČ, nebo podnikáte jako OSVČ, ničemu nevadí. Roli nehraje ani výše vašeho příjmu.