Podnikání během mateřské dovolené

Žena může i během mateřské dovolené zahájit podnikání jako OSVČ.

Zajímalo by vás, jestli je možné podnikání i během mateřské dovolené? V některých případech ano, v některých ne.

Pokud se bude jednat o ženu, která před mateřskou dovolenou pracovala v zaměstnání na HPP, a následně nastoupila v zaměstnání na mateřskou dovolenou, a dostává peněžitou pomoc v mateřství, pak tato žena může i během mateřské dovolené zahájit podnikání jako OSVČ, nebo v něm pokračovat, pokud již dříve byla OSVČ ve vedlejší činnosti.

PPM je dávka placená na základě nemocenského pojištění (stejně, jako nemocenské dávky v pracovní neschopnosti), a tak není možné vykonávat tu činnost, na základě které jsou tyto nemocenské dávky placeny. Žena tedy nesmí pokračovat ve výkonu práce na HPP. Jinou formou ale pracovat může – třeba právě ono podnikání (nebo případně i nějaká brigáda na DPP nebo DPČ).

Trochu jiná situace je u žen, které jsou OSVČ na hlavní činnost. Ty pak během čerpání PPM (o mateřské dovolené ve smyslu pracovního volna se u OSVČ nedá hovořit), nesmí osobně vykonávat samostatně výdělečnou činnosti. Podnikání tak může pokračovat pouze, pokud činnost, za OSVČ v době čerpání PPM, vykonávají její zaměstnanci.

Mohlo by vás zajímat: Životní minimum pro samoživitelku 2024, Zpětný nárok na porodné, Z čeho se počítá mateřská v roce 2024?

V průběhu mateřské dovolené, nesmíte pracovat ve svém původním zaměstnání. Je ale možná práce pro jiného zaměstnavatele (například formou práce na dohodu DPP nebo DPČ). Při příjmu do 10 000 Kč se z DPP neplatí sociální a zdravotní pojištění (podmínky se ale budou od 1. 7. 2024 měnit).
Před třemi roky, se změnila pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. I v roce 2024 tedy platí, že se dovolená vypočítá za každý odpracovaný týden (minimálně 4). Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Aby dostávala OSVČ „mateřské dávky“, musí být účastníkem nemocenského pojištění v délce nejméně 270 kalendářních dní v posledních 2 letech.
Na peněžitou pomoc v mateřství má OSVČ nárok jen v případě, že si platí nemocenské pojištění. Minimální nemocenské pojištění je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně.
Nárok na dovolenou, vzniká i v době, kdy máte mateřskou dovolenou (započítává se jako „výkon práce“) nebo kdy čerpáte řádnou dovolenou. Rodičovská dovolená nebo neschopenka, se pro nárok na dovolenou, započítává jen částečně (maximálně 20 týdnů).
Během mateřské dovolené, nesmíte pracovat pro stejného zaměstnavatele, resp. vykonávat stejnou práci, na základě které vám vznikl nárok na PPM. Během rodičovské dovolené, je možné pracovat bez větších omezení. Výpočet mateřské na druhé dítě, se může odvíjet od stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte, pokud druhá mateřská začne do 4 roků
Proplacení nevyčerpané dovolené, je možné pouze při ukončené pracovního poměru. Nárok na čerpání dovolené, je buď ihned po skončení mateřské dovolené (ještě před začátkem rodičovské), nebo až po skončení rodičovské dovolené.
Mateřská dovolená je poskytována zaměstnancům v rozsahu 28 týdnů nebo 37 týdnů (u dvojčat). Pro výpočet mateřské je rozhodující vaše hrubá mzdy, resp. vyměřovací základ.