Částečný úvazek při práci na rodičovské následně mateřská na druhé dítě

<span>Během mateřské dovolené, nesmíte pracovat pro stejného zaměstnavatele, resp. vykonávat stejnou práci, na základě které vám vznikl nárok na PPM. Během rodičovské dovolené, je možné pracovat bez větších omezení. Výpočet mateřské na druhé dítě, se může odvíjet od stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte, pokud druhá mateřská začne do 4 roků</span> Během mateřské dovolené, nesmíte pracovat pro stejného zaměstnavatele, resp. vykonávat stejnou práci, na základě které vám vznikl nárok na PPM. Během rodičovské dovolené, je možné pracovat bez větších omezení. Výpočet mateřské na druhé dítě, se může odvíjet od stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte, pokud druhá mateřská začne do 4 roků

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s možností práce během mateřské a jak by se počítala mateřská na další dítě:

Jsem na mateřské dovolené, a až skončí, uvažuji o částečném návratu do práce. Zároveň uvažujeme o 2 potomkovi.

Z čeho se pak počítá mateřská na druhé dítě, z původního HPP nebo částečného úvazku při rodičovské? Není tedy lepší dohoda?

Děkuji moc.


Možnost práce v zaměstnání během mateřské dovolené

Během mateřské dovolené (prvních 28 týdnů), v době kdy je vám vyplácena peněžitá pomoc v mateřství (PPM), máte jen omezené možnosti pracovat zaměstnání.

Během doby, kdy je vám vyplácena PPM, nesmíte vykonávat stejné zaměstnání, na základě kterého vám vznikl nárok na mateřskou.

§ 16 Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou

a) vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží, práci nebo osobně vykonává samostatnou výdělečnou činnost,

Během mateřské dovolené (doby, kdy čerpáte PPM), je tedy možné pracovat jen pro nějakého jiného zaměstnavatele.

Nebo teoreticky i pro toho stejného, pokud by byla uzavřena jiná pracovní smlouva (například dohoda o provedení práce, nebo dohoda o pracovní činnosti), která by byla sjednána na jinou (odlišnou) pracovní činnosti (než jaká je náplní vašeho HPP).

Možnost práce nebo podnikání během rodičovské dovolené

Během rodičovské dovolené (v době, kdy dostáváte rodičovský příspěvek), je to už jiné. Během rodičovské dovolené, můžete pracovat bez dalších omezení. Nehraje roli pro, koho pracujete, jakou děláte práci, jaký je váš příjem, nebo jestli je to HPP, nebo jen nějaká dohoda.

Pokud byste se po skončení mateřské vracela zpět do zaměstnání, pak by se již nejednalo o rodičovskou dovolenou, ale pracovala byste v zaměstnání, a k tomu pobírala rodičovský příspěvek (což je možné, pokud máte zajištěnou péči o dítě, nějakou jinou zletilou osobou).

Další možností je, že byste u pracovního poměru na HPP měla rodičovskou dovolenou, a současně se svým zaměstnavatelem měla sjednánu jinou pracovní smlouvu (například DPP nebo DPČ). Pak by záleželo na tom, zda by vám tato druhá smlouva zakládala účast na nemocenském pojištění (u DPP příjem nad 10 000 Kč, u DPČ příjem od 3500 Kč).

Pokud byste během rodičovské dovolené u HPP, pracovala na jinou smlouvu, kde by vznikla účast na nemocenském pojištění, alespoň po dobu 270 dní, pak byste mohla mít nárok na další mateřskou i na základě této druhé smlouvy.

Z čeho se počítá mateřská (PPM) na druhé dítě?

Pokud byste ukončila rodičovskou dovolenou, a pracovala v původním zaměstnání (byť jen na nějaký kratší úvazek), pak by výpočet mateřské (PPM) na druhé dítě, závisel na tom, kdy by se mělo narodit druhé dítě.

Pokud by vám začátek druhé mateřské, vycházel v době do 4 roků prvního dítěte, pak by se vám mateřská mohla vypočítat ze stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte. To, že byste před druhou mateřskou, pracovala na zkrácený úvazek (a měla nižší příjem), by tedy nemuselo hrát roli.

Viz paragraf 19, odstavec 3, zákona o nemocenském pojištění:

(3) U zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství; přitom se porovnávají denní vyměřovací základy před jejich úpravou podle § 21.

Pokud byste během rodičovské pracovala pro stejného nebo jiného zaměstnavatele na DPP nebo DPČ, bez vzniku účasti na nemocenském pojištění, nebo bez splnění podmínky minimální doby účasti na nemocenském pojištění, pak by tato další práce během rodičovské dovolené, nehrála pro PPM na druhé dítě, žádnou roli. Platilo by výše uvedené. PPM na druhé dítě by se odvíjela od HPP, kde byste měla rodičovskou dovolenou.

Pokud byste během rodičovské, ale měla zaměstnání, kde by vám vznikala účast na nemocenském pojištění a kde by byly splněny všechny podmínky pro nárok na PPM, pak by vám mohl vznikat nárok na PPM u druhého dítěte, i na základě této další práce, vykonávané během rodičovské dovolené.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Částečný úvazek při práci na rodičovské následně mateřská na druhé dítě

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna