Kalkulačka: Výpočet mateřská pro OSVČ v roce 2024

<span>Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je pro rok 2024 částka 216 Kč měsíčně. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet PPM. Aby měla OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí si platit nemocenské pojištění (alespoň 270 dní za poslední 2 roky, 180 dní z toho za poslední rok).</span> Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ je pro rok 2024 částka 216 Kč měsíčně. Zvyšují se i redukční hranice pro výpočet PPM. Aby měla OSVČ nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), musí si platit nemocenské pojištění (alespoň 270 dní za poslední 2 roky, 180 dní z toho za poslední rok).

Podnikatelky (OSVČ), mohou mít nárok na mateřskou, pouze pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Placení sociálního a zdravotního pojištění, je pro většinu živnostníků povinné, to nemocenské si platit ale nemusí. Kdo si ale neplatí nemocenské pojištění, tak nemá ani nárok na nemocenské dávky. A tedy ani na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství). Minimální nemocenské pojištění, je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně.

Zvýšení mateřské v roce 2024 – zvýšení redukčních hranic

Od začátku roku dochází také k úpravě redukčních hranic, které ovlivňují výpočet výše mateřské (nebo i nemocenské). To ve výsledku vede ke zvýšení maximální mateřské, na kterou může být v roce 2024 nárok.

Prakticky se ale zvýšení redukčních hranic příliš neprojeví. Zvláště u OSVČ, kteří mívají spíše nižší mateřskou.

Například u zaměstnance s hrubou mzdou 45 000 Kč měsíčně, se změna redukčních hranic projeví zvýšením mateřské o cca 1000 Kč měsíčně. Zvyšuje se i maximální možná mateřská, na 53 910 Kč měsíčně.

Kalkulačka – výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) v roce 2024

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) pro OSVČ, zadejte částku, jakou každý měsíc platíte na nemocenském pojištění. Pokud si nemocenské pojištění (jako OSVČ) neplatíte vůbec, pak na PPM nárok mít nebudete (ani na jiné nemocenské dávky).

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Jaké jsou podmínky pro nárok na mateřskou u OSVČ v roce 2024?

Základní podmínky, pro nárok na mateřskou pro živnostníky (OSVČ), se v roce 2024 nijak nemění. Od ledna 2024 se pouze zvýšila minimální částka u nemocenského pojištění.

V roce 2024 je to minimálně 216 Kč (minulý rok to bylo 168 Kč). Minimální nemocenské pojištění, odpovídá v roce 2024, vyměřovacímu základu 8 000 Kč (tj. dávky budou stejné, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8000 Kč měsíčně).

I v tomto roce platí, že jednou z hlavních podmínek (pro případný nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM)), je nutná především účast na nemocenském pojištění.

Mateřská (PPM), podobně jako i nemocenská nebo například otcovská, spadá pod nemocenské dávky. Na tyto dávky mají nárok hlavně zaměstnanci (za které „automaticky“ platí nemocenské pojištění zaměstnavatel).

Pro OSVČ, je placení nemocenského pojištění dobrovolné. Povinně si musí podnikatel platit pouze zdravotní a sociální pojištění.

Základním předpokladem pro nárok na PPM v roce 2043 je tedy:

 • Minimální účast na nemocenském pojištění v délce 270 dní za poslední 2 roky
 • Minimální účast na nemocenském pojištění v délce 180 dní za poslední rok
 • V době začátku mateřské (6 – 8 týdnů před porodem), být plátcem (účastníkem) nemocenského pojištění nebo být v ochranné době až 180 dní od skončení poslední, nemocensky pojištěné činnosti

Nemocenské pojištění pro OSVČ v roce 2024

Minimální nemocenské pojištění je v roce 2024:

 • Nemocenské pojištění je 2,7%
 • Minimální vyměřovací základ 2024 = 8 000 Kč
 • Minimální nemocenské pojištění v roce 2024 = 216 Kč měsíčně

Minimální nemocenské pojištění 216 Kč měsíčně, odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu pro nemocenské dávky, ve výši 8000 Kč. Ve zjednodušené podobě se dá říci, že OSVČ s minimální platnou nemocenského pojištění, má nemocenské dávky (a tedy i mateřskou), stejnou jako zaměstnanec s hrubou mzdou 8000 Kč měsíčně – což nebude mnoho.

Minimální mateřská pro OSVČ v roce 2024

Pokud si podnikatelka (OSVČ), bude po celou dobu platit jen minimální pojištění, pak bude mít nárok i jen na minimální mateřskou (PPM).

Peněžitá pomoc v mateřství, vypočítaná jen na základě minimálního nemocenského pojištění, je opravdu velmi nízká.

Pokud by po celou předchozí dobu (před porodem), bylo placeno nemocenské pojištění ve výši 216 Kč, pak je minimální mateřská v roce 2024:

 • Minimální mateřská pro OSVČ 2024 na 1 den = 185 Kč
 • Minimální mateřská pro OSVČ 2024 na 1 měsíc = 5 550 Kč
 • Minimální mateřská pro OSVČ 2024 na 1 dítě = 36 260 Kč (celkem za 28 týdnů)
 • Minimální mateřská pro OSVČ 2024 na dvojčata = 43 512 Kč (celkem za 37 týdnů)

Kolik je maximální mateřská (PPM) pro OSVČ v roce 2024

Pro rok 2024, platí nové redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Mezi ně spadá i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství).

Nové redukční hranice pro výpočet PPM od 1. 1. 2024:

 • První redukční hranice je 1466 Kč (započítá se 100%)
 • Druhá redukční hranice je 2199 Kč (započítá se 60%)
 • Třetí redukční hranice je 4397 Kč (započítá se 30%)

Z nových redukčních hranic pro rok 2024, vyplývá i maximální možná mateřská. Vzhledem k tomu, že nad určitou výši příjmu, se už nic nezapočítá, tak je maximální mateřská v roce 2024:

 • Maximální mateřská v roce 2024 = 1 797 Kč (na jeden den)
 • Maximální mateřská v roce 2024 = 53 910 Kč (na jeden měsíc, 30 kalendářních dní)
 • Maximální mateřská v roce 2024 = 352 212 Kč (na jedno dítě, 28 týdnů)
 • Maximální mateřská v roce 2024 =465 423 Kč (na dvojčata, 37 týdnů)

Jak zvýšit mateřskou pro OSVČ?

Je ale nutné říci, že na tuto maximální mateřskou dosáhne jen málokdo. U zaměstnance by to znamenalo mít průměrnou hrubou mzdu okolo 133 000 Kč měsíčně.

Pro OSVČ by to znamenalo placení maximálního nemocenského pojištění (asi 3610 Kč měsíčně) a současně placení vysokého sociálního pojištění (cca 40 tisíc korun měsíčně).

Vyměřovací základ pro nemocenské a sociální pojištění je totiž propojený. Pokud si chcete (jako OSVČ) platit vysoké nemocenské pojištění (a mít tak nárok na vysokou mateřskou nebo na vysoké nemocenské dávky), je nutné platit i sociální pojištění v adekvátní výši.

Zatímco za zaměstnance nemalou část sociálního pojištění zaplatí zaměstnavatel, OSVČ si musí vše zaplatit sám. Nemocenské dávky jsou proto pro OSVČ velmi nízké. A snaha o jejich zvýšení, by se většině OSVČ příliš nevyplatila.

Rodičovská (rodičovský příspěvek) pro OSVČ v roce 2024

Po skončení mateřské (28 týdnů na jedno dítě nebo 37 týdnů na dvojčata, či více dětí), je i u OSVČ nárok na rodičovskou (rodičovský příspěvek).

Na RP je nárok i v případě, že si OSVČ neplatí nemocenské pojištění (a nemá tedy nárok na PPM).

Rodičovský příspěvek spadá pod sociální dávky. Nárok na něj mají všichni rodiče, kteří pečují o dítě (do maximálně 4 roků věku). Nárok na tuto sociální dávku mají i lidé, co byli před porodem dlouhodobě nezaměstnaní, nebo třeba i studentky, které obvykle nemají nárok na mateřskou).

Kolik je rodičovská pro OSVČ je v roce 2024

Rodičovský příspěvek se od začátku roku 2024 zvyšuje o 50 000 Kč. Zvýšení se ale týká jenom některých maminek.

Rodičovský příspěvek 2024 pro děti narozené od 1. 1. 2024:

 • 350 000 Kč na jedno dítě
 • 525000 Kč na dvojčata nebo vícerčata

Rodičovský příspěvek 2024 pro děti narozené do 31. 12. 2023:

 • 300 000 Kč na jedno dítě
 • 450 000 Kč na dvojčata nebo vícerčata

Výše uvedená částka rodičovské je maximum, které můžete dostat do 3 roků dítěte. Rodičovský je vyplácen v pravidelné měsíční dávce.

V jaké výši si OSVČ může zvolit rodičovskou v roce 2024

Pokud OSVČ měla jen nízkou mateřskou (pod 13 000 Kč měsíčně) nebo na ni vůbec neměla nárok, pak si může u rodičovské zvolit částku maximálně do 13 000 Kč měsíčně:

 • Při částce 13 000 Kč měsíčně by byl rodičovský příspěvek vyplacen celý za 30 měsíců
 • U dvojčat je možné mít až 19 500 Kč měsíčně, rodičovská by opět byla vyplacena za 30 měsíců.
 • Nebo je možné zvolit i nižší měsíční rodičovskou, a brát ji tak delší dobu.

Naopak na vyšší měsíční rodičovský příspěvek je nárok jen v případě, že OSVČ měl adekvátně vysokou mateřskou.

Maximální výše rodičovské (i pro OSVČ), odpovídá maximálně 30 násobku vyměřovacího základu pro mateřskou. Tedy v podstatě mateřské vyplacené za měsíc s délkou 30 dní. Pak je možné celý rodičovský příspěvek vyčerpat i za kratší dobu (třeba už za dva roky, nebo i rychleji).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet mateřská pro OSVČ v roce 2024

Diskuse: 4
 • Custom avatar Kateřina

  Dobrý den, chci se zeptat. Pracuji jako OSVČ a zároveň mám DPČ. Platím si nemocenské pojištění a zároveň i zaměstnavatel za mě platí zdravotní a sociální. Účetní mi říkala, že pro výpočet mateřské se částky budou sčítat. Tak jsem se chtěla zeptat, když z OSVČ mi vychází částka 4560,-. Z DPČ 12120,-. Měla bych tedy dostávat 16680,- nebo se to počítá jinak?
  Děkuji za odpověď Kaka

  • Mateřská.org

   Por každou pojištěnou činnost (podnikání i zaměstnání) se určí denní vyměřovací základ samostatně. Pokud v obou činnostech splňujete podmínky (především jde o souběh pojištění po dobu alespoň 270 dní), pak máte nárok na PPM z obou činností. Vyměřovací základy se sečtou a výsledná PPM se počítá ze společného základu. Není to stejné, jako kdybyste pro každou činnost počítala PPM samostatně a výsledek sečetla, ale PPM je určitě vyšší jenž jenom na základě jedné pojištěné činnosti.

 • Custom avatar Kateřina

  Dobrý den, děkuji moc za odpověď. Ještě jsem se chtěla zeptat, pokud bych chtěla mateřskou využít na přítele, který má také HPP a zároveň je OSVČ, ale neplatí si nemocenské připojištění. Sčítá se společný základ obou činností nebo se vypočítává pouze z HPP, když si neplatí nemocenské? Děkuji Katka

  • Mateřská.org

   Pokud si jako OSVČ neplatí nemocenské pojištění, pak mu na základě OSVČ nemůže vzniknout nárok na PPM, měl by případně jen nárok na základě HPP, v zaměstnání by si nahlásil mateřskou dovolenou od začátku 7 týdne po porodu + vyřídil by si PPM. Má nárok jen na 22 týdnů PPM + 1 týden otcovské …

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna