Kolik je placená otcovská dovolená v roce 2021?

Otcovská dovolená je 7 denní placené volno pro tatínky (otce dítěte). Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu.

Otcovská dovolená je 7 denní placené volno pro tatínky (otce dítěte). Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu.

Výpočet otcovské se provádí podobně, jako výpočet mateřské. Otcovská, stejně jako PPM (peněžitá pomoc v mateřství), spadá mezi nemocenské dávky.

U zaměstnance je otcovská ve výši 70% z denního vyměřovacího základu (z redukovaného). Pokud to bude zaměstnanec s průměrnou hrubou mzdou do 36 000 Kč měsíčně, pak jeho otcovská bude 70% z hrubé mzdy.

Při hrubé mzdě 35 000 Kč by výpočet otcovské vypadal takto:

Denní vyměřovací základ u hrubé mzdy bude 1150,80 Kč (nepodléhá tedy redukci). Otcovská za jeden kalendářní den bude 70% = 806 Kč. Za 7 dní placené otcovské bude nárok na 5 642 Kč

U OSVČ se při výpočtu otcovská vychází z toho, jaký je jejich vyměřovací základ (kolik si platí nemocenské pojištění). Pokud si živnostník platí jen minimální nemocenské pojištění (147 Kč měsíčně), pak je jeho vyměřovací základ 7000 Kč měsíčně.

Otcovská by mu tedy vycházela stejně, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 7000 Kč měsíčně. Otcovská by pak byla jen minimální. Vycházelo by to na 162 Kč za jeden den, tedy 1134 Kč za 7 dní.

Mohlo by vás zajímat: Kdy je nárok na otcovskou dovolenou?, Kalkulačka mateřská pro OSVČ 2021

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Na delší otcovskou, mají nárok i ti, komu se dítě narodí před koncem roku 2021.
Od 1. 1. 2021 platí nové podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Doba v pracovní neschopnosti (nemocenská) nebo doba na rodičovské dovolené, se může počítat pro nárok na dovolenou – maximálně 20 týdnů, pokud je v daném roce „odpracováno“ alespoň 12 týdnů.
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 7 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 36 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2021 stejné, jako v předchozích letech.
Pokud by si OSVČ platit jen minimální nemocenské pojištění, pak je i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), jen minimální. Při nemocenském pojištění 147 Kč měsíčně v roce 2021, by mateřská byla 31 752 Kč za 28 týdnů (196 dní)
Od 1.7.2021 se zvýší přídavky na dítě o 26 - 38%. Tedy o 130 až 380 Kč, podle věku dítěte. Současně se mění podmínky – nárok na přídavky bude do průměrného příjmu ve výši 3,4 násobku životního minima.
Ošetřovné je za běžných podmínek 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Během epidemie koronaviru COVID (až do 30. 6. 2021), může být ošetřovné zvýšené na 70% (minimálně 400 Kč na den). Platí i odlišné podmínky.
Od 1. 1. 2021 se mění pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude dovolená započítávat za každý odpracovaný týden. Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.