Kolik je placená otcovská dovolená v roce 2023?

Otcovská dovolená je 14 denní placené volno pro tatínky (otce dítěte). Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu.

Otcovská dovolená je 14 denní placené volno pro tatínky (otce dítěte). Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu.

V roce 2022 se placená otcovská dovolená prodlužuje na 14 dní (2 týdny). Do konce roku 2021, to bylo jen 7 dní (1 týden).

Výpočet otcovské se provádí podobně, jako výpočet mateřské. Otcovská, stejně jako PPM (peněžitá pomoc v mateřství), spadá mezi nemocenské dávky.

U zaměstnance je otcovská ve výši 70% z denního vyměřovacího základu (z redukovaného). Pokud to bude zaměstnanec s průměrnou hrubou mzdou do 40 900 Kč měsíčně, pak jeho otcovská bude 70% z hrubé mzdy.

Při hrubé mzdě 35 000 Kč by výpočet otcovské vypadal takto:

Denní vyměřovací základ u hrubé mzdy bude 1150,80 Kč (nepodléhá tedy redukci). Otcovská za jeden kalendářní den bude 70% = 806 Kč. Za 14 dní placené otcovské bude nárok na 11 284 Kč

Viz: kalkulačka pro výpočet otcovské dovolené v roce 2023

U OSVČ se při výpočtu otcovská vychází z toho, jaký je jejich vyměřovací základ (kolik si platí nemocenské pojištění). Pokud si živnostník platí jen minimální nemocenské pojištění (168 Kč měsíčně), pak je jeho vyměřovací základ 8000 Kč měsíčně.

Otcovská by mu tedy vycházela stejně, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 8000 Kč měsíčně. Otcovská by pak byla jen minimální. Vycházelo by to na 185 Kč za jeden den, tedy 2590 Kč za 14 dní.

Mohlo by vás zajímat: Kdy je nárok na otcovskou dovolenou?, Kalkulačka mateřská pro OSVČ 2023

Otec dítěte má po porodu nárok na 14 dní placené otcovské dovolené (během prvních 6 týdnů po porodu). Od 7 týdne po porodu může mít nárok i na „mateřskou“ (PPM – peněžitou pomoc v mateřství). Žena může mít nárok na nemocenskou (6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu), nebo následně na podporu v nezaměstnanosti.
Na otcovskou dovolenou, mají nárok zaměstnanci, nebo případně i podnikatelé (pokud si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění). Na otcovskou je nárok 2 týdny (14 kalendářních dní), během prvních 6 týdnů od narození dítěte.
Po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené, máte nárok si vybrat řádnou dovolenou. Nárok na dovolenou vzniká za dobu na mateřské (v celém rozsahu), za dobu na rodičovské (maximálně 20/týdnů za rok), za dobu na neschopence (maximálně 20 týdnů za rok), za dobu práce v zaměstnání i za dobu čerpání řádné dovolené.
V minulém roce, se otcovská dovolená prodloužila na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské, je podobný jako výpočet mateřské (PPM) - i zde je to 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).
V roce 2021, se změnila pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. I v roce 2023 tedy platí, že se dovolená vypočítá za každý odpracovaný týden (minimálně 4). Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Pokud by si OSVČ platit jen minimální nemocenské pojištění, pak je i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), jen minimální. Při nemocenském pojištění 168 Kč měsíčně v roce 2023, by mateřská byla 36 260 Kč za 28 týdnů (196 dní).
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 40 900 Kč je to 70% z hrubé mzdy.
Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2023, dochází od začátku ledna (od 1. 1. 2023), ke zvýšení životního a existenčního minima. Na přídavky bude mít nátok více dětí. A dostanou i více peněz - přídavky se zvýšily o 200 Kč měsíčně.