Kolik je placená otcovská dovolená v roce 2020?

Otcovská dovolená je 7 denní placené volno pro tatínky (otce dítěte). Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu.

Otcovská dovolená je 7 denní placené volno pro tatínky (otce dítěte). Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu.

Výpočet otcovské se provádí podobně, jako výpočet mateřské. Otcovská, stejně jako PPM (peněžitá pomoc v mateřství), spadá mezi nemocenské dávky.

U zaměstnance je otcovská ve výši 70% z denního vyměřovacího základu (z redukovaného). Pokud to bude zaměstnanec s průměrnou hrubou mzdou do 35 000 Kč měsíčně, pak jeho otcovská bude 70% z hrubé mzdy.

Při hrubé mzdě 35 000 Kč by výpočet otcovské vypadal takto:

  • Denní vyměřovací základ u hrubé mzdy bude 1150,80 Kč (nepodléhá tedy redukci)
  • Otcovská za jeden kalendářní den bude 70% = 806 Kč
  • Za 7 dní placené otcovské bude nárok na 5642 Kč

U OSVČ se při výpočtu otcovská vychází z toho, jaký je jejich vyměřovací základ (kolik si platí nemocenské pojištění). Pokud si živnostník platí jen minimální nemocenské pojištění (126 Kč měsíčně), pak je jeho vyměřovací základ 6000 Kč měsíčně.

Otcovská by mu tedy vycházela stejně, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 6000 Kč měsíčně. Otcovská by pak byla jen minimální. Vycházelo by to na 139 Kč za jeden den, tedy 973 Kč za 7 dní.

Mohlo by vás zajímat: Kdy je nárok na otcovskou dovolenou?, Kalkulačka mateřská pro OSVČ 2020

Od 1. 1. 2021 se mění pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude dovolená započítávat za každý odpracovaný týden. Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 7 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.
Pokud by si OSVČ platit jen minimální nemocenské pojištění, pak je i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), jen minimální. Při nemocenském pojištění 126 Kč měsíčně by mateřská byla 27 244 Kč za 28 týdnů (196 dní)
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem.
Od 1. 4. 2020 se zvýšilo životní minimum. Díky tomu má v roce 2020 nárok na přídavky více rodin, než v předchozím období.
Ošetřovné je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Můžete ho dostávat po dobu 9 dní (nebo až 16 dní pokud jste samoživitel nebo samoživitelka).