Kolik je placená otcovská dovolená v roce 2023?

Otcovská dovolená je 14 denní placené volno pro tatínky (otce dítěte). Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu.

Otcovská dovolená je 14 denní placené volno pro tatínky (otce dítěte). Nárok na otcovskou je během prvních 6 týdnů po porodu.

Od 1. 1. 2022 se placená otcovská dovolená prodlužuje na 14 dní (2 týdny). Do konce roku 2021, to bylo jen 7 dní (1 týden). Na prodlouženou otcovskou dovolenou, mají nárok i ti, komu se dítě narodí ještě během posledních 6 týdnů v roce 2021.

Výpočet otcovské se provádí podobně, jako výpočet mateřské. Otcovská, stejně jako PPM (peněžitá pomoc v mateřství), spadá mezi nemocenské dávky.

U zaměstnance je otcovská ve výši 70% z denního vyměřovacího základu (z redukovaného). Pokud to bude zaměstnanec s průměrnou hrubou mzdou do 39 500 Kč měsíčně, pak jeho otcovská bude 70% z hrubé mzdy.

Při hrubé mzdě 35 000 Kč by výpočet otcovské vypadal takto:

Denní vyměřovací základ u hrubé mzdy bude 1150,80 Kč (nepodléhá tedy redukci). Otcovská za jeden kalendářní den bude 70% = 806 Kč. Za 14 dní placené otcovské bude nárok na 11 284 Kč

Viz: kalkulačka pro výpočet otcovské dovolené v roce 2022

U OSVČ se při výpočtu otcovská vychází z toho, jaký je jejich vyměřovací základ (kolik si platí nemocenské pojištění). Pokud si živnostník platí jen minimální nemocenské pojištění (147 Kč měsíčně), pak je jeho vyměřovací základ 7000 Kč měsíčně.

Otcovská by mu tedy vycházela stejně, jako u zaměstnance s hrubou mzdou 7000 Kč měsíčně. Otcovská by pak byla jen minimální. Vycházelo by to na 162 Kč za jeden den, tedy 2268 Kč za 14 dní.

Mohlo by vás zajímat: Kdy je nárok na otcovskou dovolenou?, Kalkulačka mateřská pro OSVČ 2022

Po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené, máte nárok si vybrat řádnou dovolenou. Nárok na dovolenou vzniká za dobu na mateřské (v celém rozsahu), za dobu na rodičovské (maximálně 20/týdnů za rok), za dobu na neschopence (maximálně 20 týdnů za rok), za dobu práce v zaměstnání i za dobu čerpání řádné dovolené.
V roce 2021, se změnila pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. I v roce 2023 tedy platí, že se dovolená vypočítá za každý odpracovaný týden (minimálně 4). Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Nárok na dovolenou, vzniká i v době, kdy máte mateřskou dovolenou (započítává se jako „výkon práce“) nebo kdy čerpáte řádnou dovolenou. Rodičovská dovolená nebo neschopenka, se pro nárok na dovolenou, započítává jen částečně (maximálně 20 týdnů).
Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2022, dochází od začátku dubna (od 1. 4. 2022), ke zvýšení životního a existenčního minima. Na přídavky bude mít nátok více dětí.
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2022 stejné, jako v předchozích letech.
Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Na delší otcovskou, mají nárok i ti, komu se dítě narodí před koncem roku 2021.
Od 1. 1. 2021 platí nové podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Doba v pracovní neschopnosti (nemocenská) nebo doba na rodičovské dovolené, se může počítat pro nárok na dovolenou – maximálně 20 týdnů, pokud je v daném roce „odpracováno“ alespoň 12 týdnů.
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 39 500 Kč je to 70% z hrubé mzdy.