Kdy je nárok na otcovskou dovolenou v roce 2024?

Na otcovskou dovolenou má nárok muž (tatínek), po narození dítěte. Otcovská dovolená je placené volno, v délce 14 kalendářních dní.

Na otcovskou dovolenou má nárok muž (tatínek), po narození dítěte. Otcovská dovolená je placené volno, v délce 14 kalendářních dní.

Otcovskou dovolenou je možné čerpat hned po porodu. A to i v době, kdy je žena ještě v nemocnici. Otcovská musí být vyčerpána nejpozději do konce 6 týdne po porodu. Pak už na ni nárok není.

Na placenou otcovskou mohou mít nárok zaměstnanci, nebo i živnostníci (OSVČ).

U zaměstnanců je podmínkou, aby pracovali v zaměstnání, kde jim vzniká účast na nemocenském pojištění. Nesmí to tedy být práce na dohodu o provedení práce (DPP), kde by byl příjem nižší než 10 000 Kč měsíčně. Nebo to nesmí být ani práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud by byl sjednán příjmem nižší, než 4000 Kč měsíčně.

U živnostníků (OSVČ) je podmínkou to, aby si alespoň 3 měsíce před otcovskou platili dobrovolné nemocenské pojištění. To je v roce 2024 ve výši 216 Kč měsíčně.

Nárok na otcovskou může být i po skončení zaměstnání (nebo podnikání), ale maximálně do 7 dní od ukončení pracovního poměru.

Otcovská se vypočítá podobně, jako mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). I otcovská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Při hrubé mzdě do cca 44 700 Kč je to tedy 70% z hrubé mzdy.

Mohlo by vás zajímat: Kolik je placená otcovská dovolená v roce 2024?, Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2024, Kde a kdy žádat o porodné?

Otcovská dovolená je aktuálně na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské, je podobný jako výpočet mateřské (PPM) - i zde je to 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).
V této kalkulačce, pro výpočet exekuce na plat, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2024. Od začátku roku (do 1. 1. 2024) dochází ke snížení nezabavitelné částky (díky změně u normativních nákladů na bydlení). Exekuce je možná i u rodičovské nebo mateřské.
Na mateřskou dovolenou, můžete mít nárok i ve více zaměstnáních. Může být nárok i na peněžitou pomoc v mateřství, pokud jsou zaměstnání vykonávána souběžně, a pokud jsou v obou zaměstnáních splněny požadované podmínky. Během mateřské dovolené není možné pracovat v zaměstnání. Práce je možná až během rodičovské dovolené.
Otec dítěte má po porodu nárok na 14 dní placené otcovské dovolené (během prvních 6 týdnů po porodu). Od 7 týdne po porodu může mít nárok i na „mateřskou“ (PPM – peněžitou pomoc v mateřství). Žena může mít nárok na nemocenskou (6 týdnů před porodem a 6 týdnů po porodu), nebo následně na podporu v nezaměstnanosti.
Pokud by si OSVČ platit jen minimální nemocenské pojištění, pak je i mateřská (peněžitá pomoc v mateřství), jen minimální. Při nemocenském pojištění 216 Kč měsíčně v roce 2024, by mateřská byla 36 260 Kč za 28 týdnů (196 dní).
Na otcovskou dovolenou, mají nárok zaměstnanci, nebo případně i podnikatelé (pokud si OSVČ platí dobrovolné nemocenské pojištění). Na otcovskou je nárok 2 týdny (14 kalendářních dní), během prvních 6 týdnů od narození dítěte.
Po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené, máte nárok si vybrat řádnou dovolenou. Nárok na dovolenou vzniká za dobu na mateřské (v celém rozsahu), za dobu na rodičovské (maximálně 20/týdnů za rok), za dobu na neschopence (maximálně 20 týdnů za rok), za dobu práce v zaměstnání i za dobu čerpání řádné dovolené.
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 45 000 Kč je to 70% z hrubé mzdy.