Kdy je nárok na otcovskou dovolenou v roce 2023?

Na otcovskou dovolenou má nárok muž (tatínek), po narození dítěte. Otcovská dovolená je placené volno, v délce 14 kalendářních dní.

Na otcovskou dovolenou má nárok muž (tatínek), po narození dítěte. Otcovská dovolená je placené volno, v délce 14 kalendářních dní (do konce roku 2021 to bylo jen 7 dní, od 1. 1. 2022 se otcovská prodloužila na 14 dní).

Otcovskou dovolenou je možné čerpat hned po porodu. A to i v době, kdy je žena ještě v nemocnici. Otcovská musí být vyčerpána nejpozději do konce 6 týdne po porodu. Pak už na ni nárok není.

Na placenou otcovskou mohou mít nárok zaměstnanci, nebo i živnostníci (OSVČ).

U zaměstnanců je podmínkou, aby pracovali v zaměstnání, kde jim vzniká účast na nemocenském pojištění. Nesmí to tedy být práce na dohodu o provedení práce (DPP), kde by byl příjem nižší než 10 000 Kč měsíčně. Nebo to nesmí být ani práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), pokud by byl sjednán příjmem nižší, než 3500 Kč měsíčně.

U živnostníků (OSVČ) je podmínkou to, aby si alespoň 3 měsíce před otcovskou platili dobrovolné nemocenské pojištění. To je v roce 2022 ve výši 147 Kč měsíčně.

Nárok na otcovskou může být i po skončení zaměstnání (nebo podnikání), ale maximálně do 7 dní od ukončení pracovního poměru.

Otcovská se vypočítá podobně, jako mateřská (peněžitá pomoc v mateřství). I otcovská je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. Při hrubé mzdě do cca 39 500 Kč je to tedy 70% z hrubé mzdy.

Mohlo by vás zajímat: Kolik je placená otcovská dovolená v roce 2022?, Kdo má nárok na rodičovský příspěvek v roce 2022, Kde a kdy žádat o porodné?

Po skončení mateřské dovolené, před začátkem rodičovské dovolené, máte nárok si vybrat řádnou dovolenou. Nárok na dovolenou vzniká za dobu na mateřské (v celém rozsahu), za dobu na rodičovské (maximálně 20/týdnů za rok), za dobu na neschopence (maximálně 20 týdnů za rok), za dobu práce v zaměstnání i za dobu čerpání řádné dovolené.
Nárok na dovolenou, vzniká i v době, kdy máte mateřskou dovolenou (započítává se jako „výkon práce“) nebo kdy čerpáte řádnou dovolenou. Rodičovská dovolená nebo neschopenka, se pro nárok na dovolenou, započítává jen částečně (maximálně 20 týdnů).
V této kalkulačce, pro výpočet exekuce na plat, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2022. Od začátku roku (do 1. 2. 2022) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky (díky zvýšení normativních nákladů na bydlení). Od 1. 4. 2022 a od 1. 7. 2022, se nezabavitelná částka zvyšuje, díky zvýšení životního minima.
Mateřská dovolená na 1 dítě je 28 týdnů (196 dní). Mateřská dovolená na dvojčata je 37 týdnů (259 dní). Žena, která je těhotná může na mateřskou nastoupit už v době 6 – 8 týdnů před porodem. Podmínky pro výpočet PPM, jsou v roce 2022 stejné, jako v předchozích letech.
Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se prodlužuje otcovská dovolená na 2 týdny (14 kalendářních dní). Na otcovskou mají nárok především zaměstnanci, nebo případně i OSVČ. Otcovská, musí být vyčerpána, během prvních 6 týdnů po porodu. Na delší otcovskou, mají nárok i ti, komu se dítě narodí před koncem roku 2021.
Pokud nemáte nárok na mateřskou (PPM) a jste dlouhodobě nezaměstnaná, pak si můžete zvolit výši rodičovského příspěvku do 10 000 Kč měsíčně. Vyšší částku je možné zvolit jen na základě doložení příjmu od otce dítěte. Rodičovský příspěvek se vyřizuje na Úřadu práce, nárok je od narození dítěte.
Od 1. 1. 2021 platí nové podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Doba v pracovní neschopnosti (nemocenská) nebo doba na rodičovské dovolené, se může počítat pro nárok na dovolenou – maximálně 20 týdnů, pokud je v daném roce „odpracováno“ alespoň 12 týdnů.
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 39 500 Kč je to 70% z hrubé mzdy.