Kalkulačka: Zvýšení nezabavitelné částky a výpočet srážek při exekuci na plat (od 1. 7. 2020)

<span>V této kalkulačce, pro výpočet exekuce na plat, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2020. Od začátku července (do 1. 7. 2020) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky o 864 Kč. </span> V této kalkulačce, pro výpočet exekuce na plat, si můžete spočítat, kolik peněz vám zůstane při exekuci v roce 2020. Od začátku července (do 1. 7. 2020) dochází ke zvýšení nezabavitelné částky o 864 Kč.

Od začátku července 2020 (od 1. 7. 2020) dojde k jedné podstatné změně v oblasti exekuce na plat, která jistě potěší všechny, kdo se potýkají s exekutorem. Dojde ke zvýšení nezabavitelné částky. A to o 864 Kč, což je poměrně hodně.

Nezabavitelná částka se v posledních letech zvyšuje skoro každý rok (minimálně jednou). Ale takto velké navýšení je výjimečné. Nemění se totiž jen základní nezabavitelná částka, ale poměrně významně se zvyšují i částky za manželku a děti.

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci na plat od 1. 7. 2020

Při exekuci na plat, nebo při exekuci na jakýkoliv jiný příjem, vám zůstává nezabavitelné minimum a určitá část ze zbytku mzdy.

Týká se to všech příjmů – mzdy, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), rodičovský příspěvek (rodičovská), nemocenské dávky, starobní důchod, invalidní důchod, příjem z brigády (práce na DPP nebo DPČ) a další.

Do konce června 2020 se základní nezabavitelné minimum se vypočítá jako dvě třetiny ze součtu nákladů na bydlení a životního minima. Náklady na bydlení jsou aktuálně (od 1. 1. 2020) ve výši 6 502 Kč. Životní minimum se zvýšilo od 1. 4. 2020 na 3 860 Kč (to se také drobně zvýšila nezabavitelná částka).

Od začátku července se nezabavitelná částka spočítá, jako tři čtvrtiny ze součtu životního minima a nákladů na bydlení:

 • Nezabavitelná částka do 30. 6. 2020 = 6 908 Kč
 • Zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2020 = 7 771,50 Kč

Kromě základní částky, se u zaměstnance s exekucí na plat, může zohlednit i to, zda má manželku nebo manžela. Nebo zda má vyživovací povinnost na dítě (započítávají se nezaopatřené děti do 18 roků, u studentů až do 26 roků). Za každé dítě/manželka/manželku se tak připočte:

 • Nezabavitelné minimum za dítě (nebo manžela/manželku) do 30. 6. 2020 = 1 727 Kč
 • Nezabavitelná částka za dítě (nebo manžela/manželku) od 1. 7. 2020 = 2 590,50 Kč

Při výpočtu exekuce na plat, u zaměstnance, který má jedno dítě a manželku, by se celkové nezabavitelné minimum spočítalo, jako součet 7 771,50 + 2590,50 + 2590,50  =  12 592,50 Kč. Při dvou dětech by to bylo o 2 590,50 více, tedy 15 543 Kč.

Výpočet exekuce na plat v roce 2020

Výpočet exekuce na plat se provádí na základě čisté mzdy (nebo jiného příjmu). Z čisté výplaty se odečte nezabavitelná částka. To co zbude, se rozdělí na třetiny:

 • Pokud je zbytek vyšší než 20 724, pak se na třetiny rozdělí jen tato suma
 • Vše, co je nad 20 724 Kč, se strhne na úhradu exekuce
 • Zbytek čisté mzdy se zaokrouhluje na částku dělitelnou třemi směrem dolů (případný rozdíl dostává zaměstnanec)

Rozdělení zbytku čisté mzdy závisí na typu exekuce:

 • U nepřednostní exekuce dostává exekutor první třetinu mzdy
 • U přednostní pohledávky dostává exekutor druhou třetinu, a pokud to nestačí tak i první třetinu ze zbytku mzdy
 • Při souběhu přednostní a nepřednostní exekuce se zabavuje první a druhá třetina
 • Poslední třetinu ze zbytku čisté mzdy dostává vždy zaměstnanec
 • Pokud má zaměstnanec jenom nepřednostní pohledávky, pak dostává dvě třetiny ze zbytku mzdy (druhou a třetí)

Kalkulačka – výpočet exekuce na plat od 1. 7. 2020

Pro výpočet v této kalkulačce, zadejte svoji čistou mzdu. A také zadejte počet dětí a to zda máte manželku/manžela (stačí celkový počet osob):

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2020
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Kolik mi zůstane při exekuci na mzdu v roce 2020?

To, kolik peněz vám zůstane při exekuci (nebo i insolvenci), tak závisí na tom, kolik je vaše čistá mzda, kolik máte dětí, jestli máte manžela/manželku a o jaké dluhy se jedná. Zůstává vám vždy nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbytku platu (přednostní exekuce). Nebo to jsou dvě třetiny ze zbytku platu (nepřednostní exekuce) a nezabavitelné minimum.

Exekuce na mateřskou v roce 2020

Podobně, jako exekuce na plat, by se spočítala i exekuce na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Ta patří mezi příjmy, které může exekutor „zabavit“. Platí zde identická pravidla pro výpočet nezabavitelné částky a srážek.

Výše srážek z mateřské by se pak lišila v době před porodem, a po porodu. Po porodu, by se při výpočtu exekuce z mateřské mělo zohlednit i nově narozené dítě, mělo by se zvýšit nezabavitelné minimum o dalších 2590,50 Kč.

Exekuce na rodičovský příspěvek v roce 2020

Exekuce je možná i na rodičovský příspěvek (rodičovskou). Vzhledem k tomu, že je ale rodičovský příspěvek často vyplácen v maximální částce do 10 000 Kč, pak je poměrně vysoká pravděpodobnost, že se z rodičovské nebudou moci provést srážky.  Tedy že nezabavitelná částka bude vyšší, než příjem.

Nezabavitelné minimum pro matku a jedno dítě je od 1. 7. 2020 ve výši 10 362 Kč. Pokud by žena na rodičovské měla ještě manžela, nebo třeba dvě děti, pak je to ještě více.

U exekuce na rodičovskou, tedy může exekutor mnohem snadněji narazit na limit toho, co už zabavit nemůže. Jen málokdo má rodičovskou vyšší než 10  – 15 tisíc korun měsíčně, aby zde mohly proběhnout srážky (v nějaké významnější částce).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Zvýšení nezabavitelné částky a výpočet srážek při exekuci na plat (od 1. 7. 2020)

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna