Jak požádat o ošetřovné pro OSVČ

O ošetřovné si OSVČ může požádat na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

O ošetřovné si OSVČ může požádat na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Online formulář, pro žádost o ošetřovné je možné najít zde.

OSVČ může žádat o ošetřovné za celý měsíc, kdy se starala o dítě, nebo jen za jednotlivé dny. Třeba pokud přeruší nebo obnoví podnikání, pak má nárok jen za ty dny, kdy podnikal.

Vyplněnou žádost o ošetřovné je následně nutné odeslat:

  • Přes datovou schránku na adresu „wnswemb“ (datová schránka ministerstva). Do předmětu datové zprávy je nutné uvést „fpmpo20“
  • Emailem s elektronickým podpisem na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20
  • Poslat poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 obálka musí být označena „fpmpo20“. (nezapomeňte na podpis)

Nezapomeňte na přílohy! K žádosti o ošetřovné je nutné doplnit potvrzení ze školy, do které děti chodí. Bez potvrzení ze školy, by se vyřízení žádosti o ošetřovné zbytečně prodloužilo.

Také pozor na to, že o ošetřovné můžete žádat emailem, ale jen s elektronickým podpisem. Není to jako u žádosti o kompenzační bonus (podporu 25 tisíc korun). Tam je schválena výjimka a elektronický podpis nepotřebuje.

U ošetřovného potřebujete elektronický podpis, nebo datovou schránku nebo poslat žádost poštou (podepsaný originál žádosti).

Mohlo by vás zajímat: Jak vyplnit žádost o kompenzační bonus 25 tisíc, Nárok na ošetřovné pro OSVČ

Nárok na ošetřovné (OČR) pro zaměstnance nebo OSVČ bude až dokonce školního roku (do 30. 6. 2020). Pokud se rodiče rozhodnou ponechat si dítě doma, budou muset vyplnit zvláštní formulář, kde budou muset uvést své důvody, pro toto rozhodnutí
Vláda již schválila, že na zvýšené ošetřovné (OČR) ve výši 80% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu) bude nárok až do konce června.
OSVČ má nárok na ošetřovné na dítě, pokud se stará alespoň o jedno dítě, které má maximálně 13 roků. A které je doma z důvodu uzavřené školy nebo školky. Nárok je i v dalších případech.
Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus (podpora 25 tisíc korun) mají rozdílné podmínky. V obou případech ale může být nárok na podporu pro OSVČ i po přerušení nebo obnovení (znovuzahájení) podnikání. Máte nárok na ošetřovné/bonus za konkrétní dny.
OSVČ mají nově nárok na ošetřovné 424 Kč za den (cca 13 000 Kč měsíc). Další podpora (cca 30 000 Kč) formou odpuštění záloh na sociální a zdravotní.
Vláda schválila změny, které mění podmínky pro ošetřovné během epidemie koronaviru v roce 2020. Nárok by měl být po celou dobu, i pro děti do 13 roků a bude i ošetřovné pro OSVČ.
Ošetřovné je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Můžete ho dostávat po dobu 9 dní (nebo až 16 dní pokud jste samoživitel nebo samoživitelka).