Nárok na ošetřovné pro OSVČ 2023

Za běžných podmínek OSVČ na ošetřovné nárok nemá. Během epidemie je ale nárok na kompenzační bonus, pokud OSVČ musí pečovat o dítě, a poklesnou mu příjmy.

Pokud zaměstnanci onemocní dítě a on s ním musí doma zůstat na ošetřovačce (neboli „paragraf na dítě“), pak má nárok na ošetřovné. To není příliš vysoké. Je to jen 60% z hrubé mzdy.

V souvislosti s epidemií koronaviru COVID, je nárok na zvýšené ošetřovné 80% (minimálně 400 Kč za den). A to od 22. 11. 2021 do 28. 2. 2022 (může být případně i prodlouženo).

Jak je na tom ale OSVČ, pokud se musí starat o nemocné dítě a díky tomu nemůže vykonávat svoje podnikání?

Podobně, jako i u jiných finančních dávek, je na tom živnostník (OSVČ) hůře než zaměstnanec. Zatímco zaměstnanec dostane alespoň něco, když nemůže pracovat, OSVČ na ošetřovné nárok nemá.

Dobře jsou na tom snad jen ti OSVČ, kteří pracují z domu, a tak se tedy mohou o nemocné dítě postarat a při tom současně i pracovat. Ostatní mají smůlu. Musí si vybrat, jestli na několik dní omezí práci a budou tak bez příjmu, nebo jestli péči o nemocné dítě vyřeší jinak.

Trochu jiná situace je ale v případě uzavření škol, během epidemie koronaviru.

Podnikatelé, ale mohou mít nárok na kompenzační bonus, až 1000 Kč za jeden den (od 22. 1. 2021 do konce roku, a následně i v roce 2022). Jednám z možných důvodů, pro nárok na kompenzaci, je právě nutnost pečovat o dítě při karanténě, izolaci nebo zavřené škole či školce. Současně ale musí dojít i k poklesu příjmu (tržeb), alespoň o 30%.

O tento nový kompenzační bonus pro rok 2022, je možné žádat prostřednictvím webu Finanční správy. Podrobnější informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ v roce 2022, je možné najít zde.

Mohlo by vás zajímat: Jak dlouho je nárok na ošetřovné?, Kolik je ošetřovné 2022?, Z čeho se počítá PPM 2022

V roce 2023 platí jen standardní podmínky pro nárok na OČR (epidemie COVID již dávno skončila). Ošetřovné je pouze 60% a jenom po dobu 9 dní (popř. 16 dní u samoživitelek). Od roku 2024, by měli mít na ošetřovná nárok i lidé s dohodou DPP a DPČ.
Během OČR (nebo ani během neschopenky) vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď (paragraf 53, ZP). Ukončení pracovního poměru ve zkušební době, je ale možné i během OČR. Na ošetřovné je nárok i po skončení zaměstnání (celkem 9 nebo 16 dní, popř. až 90 dní u dlouhodobého ošetřovného).
I podnikatelky (OSVČ), mají nárok na mateřskou. Nejedná se ale o mateřskou dovolenou, nárok je pouze na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínky pro výpočet PPM, se od 1. 1. 2023 mírně změnily (zvýšení redukčních hranic). V roce 2023, se také mluví o možném zvýšení rodičovské o 50 tisíc korun.
Na ošetřovné (OČR) může mít nárok i babička na vnuka nebo vnučku. A to, i když nebydlí ve společné domácnosti. Podmínky jsou stejné (maximálně 9 dní, 60% z redukovaného vyměřovacího základu). Na OČR ale není nárok v době, kdy je na dítě čerpán rodičovský příspěvek (to může mít nárok jenom žena, pokud už pracuje).
Na začátku roku - pouze do konce února 2022 - byl nárok na krizové ošetřovné (80%). Od začátku března 2022, je nárok již jen na běžné ošetřovné. Jedná se o 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní. Od začátku roku se také zvýšily redukční hranice, nebo se rozšířil okruh možných příjemců OČR.
Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2022, dochází od začátku dubna (od 1. 4. 2022), ke zvýšení životního a existenčního minima. Na přídavky bude mít nátok více dětí.
V první části roku 2022 (minimálně od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022), by měl být nárok na ošetřovné ve výši 80% (a minimálně 400 Kč za den). Ke zvýšení OČR, dochází opět v souvislosti s epidemií COVID-19. Na začátku roku 2022, tak platí obdobné podmínky, jako během předchozího školního roku.
Na kompenzační bonus v roce 2021, mohou mít nárok i OSVČ vedlejší. To, že máte příjem z mateřské (PPM) nebo z rodičovské (rodičovský příspěvek), nemusí ničemu vadit. Podstatné je, aby došlo k poklesu příjmu o 50%. A aby příjem z podnikání, byl vaším převažujícím příjmem (v rozhodném nebo srovnávacím období).