Jak dlouho je nárok na ošetřovné?

Na ošetřovné je nárok po dobu 9 kalendářních dní.

Ošetřovné je dávka, na kterou mají nárok především zaměstnanci, kteří musí zůstat doma s nemocným dítětem (nebo pečují o jiného člena rodiny). Ošetřovné tedy slouží jako určitá „náhrada“ mzdy podobně jako nemocenské dávky během pracovní neschopnosti.

Na ošetřovné je nárok po dobu 9 kalendářních dní. Alternativně, pokud se jedná o osamělého rodiče (matka samoživitelka nebo otec samoživitel), který se stará alespoň o jedno dítě, které neukončilo povinnou školní docházku do 16 roků, pak má nárok na ošetřovné po dobu 16 dní.

Kromě tohoto krátkodobého ošetřovného ještě existuje dlouhodobé ošetřovné, při kterém může být podpora vyplácena až po dobu 90 dní. Jedná se ale o jinou dávku než klasické OČR a platí pro něj jiné podmínky.

Mohlo by vás zajímat: Kolik je ošetřovné v roce 2020?, Ošetřovné pro OSVČ, Z čeho se počítá PPM

Nárok na ošetřovné (OČR) pro zaměstnance nebo OSVČ bude až dokonce školního roku (do 30. 6. 2020). Pokud se rodiče rozhodnou ponechat si dítě doma, budou muset vyplnit zvláštní formulář, kde budou muset uvést své důvody, pro toto rozhodnutí
Vláda již schválila, že na zvýšené ošetřovné (OČR) ve výši 80% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu) bude nárok až do konce června.
Ošetřovné pro OSVČ a kompenzační bonus (podpora 25 tisíc korun) mají rozdílné podmínky. V obou případech ale může být nárok na podporu pro OSVČ i po přerušení nebo obnovení (znovuzahájení) podnikání. Máte nárok na ošetřovné/bonus za konkrétní dny.
Od 1. 4. 2020 se zvýšilo životní minimum. Díky tomu má v roce 2020 nárok na přídavky více rodin, než v předchozím období.
OSVČ mají nově nárok na ošetřovné 424 Kč za den (cca 13 000 Kč měsíc). Další podpora (cca 30 000 Kč) formou odpuštění záloh na sociální a zdravotní.
Vláda schválila změny, které mění podmínky pro ošetřovné během epidemie koronaviru v roce 2020. Nárok by měl být po celou dobu, i pro děti do 13 roků a bude i ošetřovné pro OSVČ.
Ošetřovné je pak 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Můžete ho dostávat po dobu 9 dní (nebo až 16 dní pokud jste samoživitel nebo samoživitelka).