Jak dlouho je nárok na ošetřovné v roce 2024?

Na ošetřovné je nárok po dobu 9 kalendářních dní (nebo 16 dní). Ošetřovné je 60% z hrubé mzdy.

Během předchozích 3 roků (2020 – 2022), se průběžně měnily podmínky pro nárok na ošetřovné, kvůli epidemii COVID. Během epidemie, byl nárok na ošetřovné i několik měsíců, a platily odlišné podmínky (ošetřovné bylo i 70% nebo 80%).

V roce 2024, už ale platí jen běžné podmínky. Ošetřovné je pouze 60% a pouze po dobu 9 nebo 16 kalendářních dní.

Viz aktuální kalkulačka: Výpočet ošetřovné (OČR) v roce 2024

Ošetřovné je dávka, na kterou mají nárok především zaměstnanci, kteří musí zůstat doma s nemocným dítětem (nebo pečují o jiného člena rodiny). Ošetřovné tedy slouží jako určitá „náhrada“ mzdy podobně jako nemocenské dávky během pracovní neschopnosti.

Na ošetřovné je nárok po dobu 9 kalendářních dní. Alternativně, pokud se jedná o osamělého rodiče (matka samoživitelka nebo otec samoživitel), který se stará alespoň o jedno dítě, které neukončilo povinnou školní docházku do 16 roků, pak má nárok na ošetřovné po dobu 16 dní.

Kromě tohoto krátkodobého ošetřovného ještě existuje dlouhodobé ošetřovné, při kterém může být podpora vyplácena až po dobu 90 dní. Jedná se ale o jinou dávku než klasické OČR a platí pro něj jiné podmínky.

Mohlo by vás zajímat: Kolik je ošetřovné v roce 2024?, Ošetřovné pro OSVČ, Z čeho se počítá PPM

V roce 2024 platí jen standardní podmínky pro nárok na OČR (epidemie COVID již dávno skončila). Ošetřovné je pouze 60% a jenom po dobu 9 dní (popř. 16 dní u samoživitelek). Od roku 2025, by měli mít na ošetřovná nárok i lidé s dohodou DPP a DPČ.
Na ošetřovné na dítě může být nárok, i když je s ním manželka doma na mateřské (nebo rodičovské) dovolené. Platí to pro případ, kdy je manželka hospitalizovaná v nemocnici (nebo i v případě pobytu v porodnici). Na OČR je ale nárok jenom 9 kalendářních dní.
Dítě má právo, aby s ním v nemocnici byl jeho rodič. Toto právo ale není absolutní. Záleží i na omezeních v konkrétní nemocnici. Během hospitalizace dítěte v nemocnici, není nárok na ošetřovné (OČR). Může být ale nárok na neschopenku (pokud je rodič hospitalizován společně s dítětem).
Na ošetřovné je nárok u dětí do 10 roků, i když jsou zdravé. A to v případech, kdy je neplánovaně nebo z neočekávaných důvodů zavřená škola nebo mateřská školka. Na OČR ale není nárok o prázdninách, nebo když je ve škole ředitelské volno. Na paragraf na dítě tedy může být nárok i během stávky učitelů.
Na rodičovskou dovolenou je nárok až do 3 narozenin dítěte. Je možné i prodloužení rodičovské nebo obnovení již ukončení mateřské. Rodiče malých dětí, také mají nárok požadovat zkrácení úvazku nebo možnost pracovat z domu (home-office). Vláda chce prosadit i nárok na školku (povinnost vzít 3 leté dítě do školky).
Během OČR (nebo ani během neschopenky) vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď (paragraf 53, ZP). Ukončení pracovního poměru ve zkušební době, je ale možné i během OČR. Na ošetřovné je nárok i po skončení zaměstnání (celkem 9 nebo 16 dní, popř. až 90 dní u dlouhodobého ošetřovného).
V roce 2024, je nárok jen na běžné ošetřovné. To znamená, že u nemocného dítěte (nebo jiného člena rodiny/společné domácnosti), bude nárok na OČR pouze po dobu 9 kalendářních dní (pouze u osamělých rodičů je to až 16 kalendářních dní).
Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2024 se životní a existenční minimum nemění. Nemění se ani podmínky pro nárok na tuto sociální dávku. Kdo měl nárok na dětské přídavky v minulém roce, ten na ně pravděpodobně bude mít nárok i v roce 2024.