Jak dlouho je nárok na ošetřovné v roce 2022?

Na ošetřovné je nárok po dobu 9 kalendářních dní (nebo 16 dní). Během epidemie COVID jsou podmínky jiné.

Ošetřovné je dávka, na kterou mají nárok především zaměstnanci, kteří musí zůstat doma s nemocným dítětem (nebo pečují o jiného člena rodiny). Ošetřovné tedy slouží jako určitá „náhrada“ mzdy podobně jako nemocenské dávky během pracovní neschopnosti.

Na ošetřovné je nárok po dobu 9 kalendářních dní. Alternativně, pokud se jedná o osamělého rodiče (matka samoživitelka nebo otec samoživitel), který se stará alespoň o jedno dítě, které neukončilo povinnou školní docházku do 16 roků, pak má nárok na ošetřovné po dobu 16 dní.

Kromě tohoto krátkodobého ošetřovného ještě existuje dlouhodobé ošetřovné, při kterém může být podpora vyplácena až po dobu 90 dní. Jedná se ale o jinou dávku než klasické OČR a platí pro něj jiné podmínky.

Ošetřovné (OČR) během epidemie COVID-19 v roce 2022

Na konci roku 2021, došlo opět v souvislosti s epidemií COVID, k obnovení krizového ošetřovného. Od začátku listopadu 2021 až do konce února 2022, je opět nárok na prodloužené a zvýšené ošetřovné.

Minimálně do 28. 2. 2022 je ošetřovné zvýšeno na 80% (minimálně 400 Kč). Na OČR je nárok po celou dobu karantény, izolace, omezení výuky ve třídě, škole, školce, apod.

V závislosti na vývoji epidemie COVID, se pak v roce 2022, dají očekávat případně i další změny podmínek pro ošetřovné.

Mohlo by vás zajímat: Kolik je ošetřovné v roce 2022?, Ošetřovné pro OSVČ, Z čeho se počítá PPM

Na ošetřovné (OČR) může mít nárok i babička na vnuka nebo vnučku. A to, i když nebydlí ve společné domácnosti. Podmínky jsou stejné (maximálně 9 dní, 60% z redukovaného vyměřovacího základu). Na OČR ale není nárok v době, kdy je na dítě čerpán rodičovský příspěvek (to může mít nárok jenom žena, pokud už pracuje).
Na začátku roku - pouze do konce února 2022 - byl nárok na krizové ošetřovné (80%). Od začátku března 2022, je nárok již jen na běžné ošetřovné. Jedná se o 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní. Od začátku roku se také zvýšily redukční hranice, nebo se rozšířil okruh možných příjemců OČR.
Nárok na dávku vzniká, pokud průměrný měsíční příjem nepřesahuje 3,4 násobek životního minima. V roce 2022, dochází od začátku dubna (od 1. 4. 2022), ke zvýšení životního a existenčního minima. Na přídavky bude mít nátok více dětí.
V první části roku 2022 (minimálně od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022), by měl být nárok na ošetřovné ve výši 80% (a minimálně 400 Kč za den). Ke zvýšení OČR, dochází opět v souvislosti s epidemií COVID-19. Na začátku roku 2022, tak platí obdobné podmínky, jako během předchozího školního roku.
Vláda navrhuje zvýšení ošetřovného na 80%, během epidemie koronaviru COVID-19. Ošetřovné by se zvýšilo zpětně od začátku března (od 1. 3. 2021). Ostatní podmínky pro nárok na OČR během epidemie, by se ale měnit neměly. I nadále bude nárok jen u dětí, mladších než 10 roků.
Ošetřovné je za běžných podmínek 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Během epidemie koronaviru COVID (až do 30. 6. 2021), může být ošetřovné zvýšené na 70% (minimálně 400 Kč na den). Platí i odlišné podmínky.
Na ošetřovné není nárok během podzimních prázdnin. V roce 2020 tedy není nárok na ošetřovné za dny od 26. 10. 2020 do konce měsíce. Na ošetřovní při zavřené škole je tak nárok od 14. 10. 2020 do 25. 10. 2020, a následně případně od 2. 11. 2020.
Během podzimu se změní podmínky pro nárok na ošetřovné (OČR). Ošetřovné bude prodlouženo na celou dobu, co budou zavřené školy. Nárok je ale jen u dětí, mladších než 10 roků. Ošetřovné bude také zvýšené na 70%. Nárok na ošetřovné budou mít OSVČ (400 Kč na den), nebo ti kdo pracují na DPP či DPČ.