Kalkulačka OČR: Ošetřovné na dítě od 1. 1. 2024 – nárok a podmínky

<span>V roce 2024, je nárok jen na běžné ošetřovné. To znamená, že u nemocného dítěte (nebo jiného člena rodiny/společné domácnosti), bude nárok na OČR pouze po dobu 9 kalendářních dní (pouze u osamělých rodičů je to až 16 kalendářních dní).</span> V roce 2024, je nárok jen na běžné ošetřovné. To znamená, že u nemocného dítěte (nebo jiného člena rodiny/společné domácnosti), bude nárok na OČR pouze po dobu 9 kalendářních dní (pouze u osamělých rodičů je to až 16 kalendářních dní).

V předchozích dvou letech, se podmínky pro nárok na ošetřovné průběžně měnily. Hlavním důvodem byla epidemie COVID, která již ale skončila. Během roku 2024, se tak nedají očekávat nějaké speciální podmínky nebo výjimky. Měly by platit pouze standardní podmínky, podle zákona o nemocenském pojištění.

Kolik je ošetřovné (během OČR) od 1. 1. 2024

V roce 2024, bude nárok jen na „běžné“ ošetřovné. To znamená, že u nemocného dítěte (nebo jiného člena rodiny/společné domácnosti), bude nárok na OČR pouze po dobu 9 kalendářních dní (pouze u osamělých rodičů je to až 16 kalendářních dní).

Ošetřovné je pouze 60% z hrubé mzdy (resp. z redukovaného vyměřovacího základu). Ošetřovné tedy vychází podobně, jako nemocenská (nemocenské dávky od 15 dne).

Na ošetřovné, mohou mít v roce 2024 nárok pouze zaměstnanci. Podnikatelé (OSVČ), nebo ti kdo pracují na dohodu DPP a DPČ, podle aktuálních podmínek nemají nárok na ošetřovné (nárok byl jen v době epidemie).

Kalkulačka OČR: Výpočet, kolik je ošetřovné v roce 2024

V roce 2024, platí jen běžné podmínky pro výpočet OČR (není již žádné zvýšené ošetřovné na 70% nebo 80%, jako v době epidemie COVID):

  • Ošetřovné ve výši 60% – na to je nárok za běžných podmínek (maximálně po dobu 9 nebo 16 dní)

Výpočet ošetřovného vychází z hrubé mzdy (vyměřovacího základu). Z ošetřovného se už ale neplatí sociální, zdravotní pojištění nebo daně – je to „čistý“ příjem zaměstnance.

Kalkulačka ošetřovné 2024
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny.
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Jaké jsou aktuální podmínky pro nárok na ošetřovné v roce 2024?

V době, kdy neplatí nějaké mimořádné opatření kvůli epidemii, jsou podmínky pro nárok na ošetřovné odlišné:

  • Ošetřovné je ve výši pouze 60% z redukovaného vyměřovacího základu
  • Pro OČR není stanovena žádná minimální částka – vychází se jen ze skutečných příjmů (vyměřovacího základu)
  • Na OČR je nárok pouze po dobu 9 kalendářních dní (popř. 16 kalendářních dní u samoživitelů/samoživitelek)
  • Na OČR nemají nárok OSVČ nebo ti, kdo pracují na DPP či DPČ
  • Na OČR mají nárok i další příbuzní, kteří nesdílí s dítětem společnou domácnost (babičky, dědečkové, tety, ….)

Zvýšení ošetřovného během OČR od 1. 1. 2024

V roce 2024, mohou mít někteří zaměstnanci nárok na vyšší ošetřovné. Od 1. 1. 2024, se zvyšují i redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek – týká se to nejenom ošetřovného, ale i nemocenské při neschopence, nebo mateřské či otcovské.

Zvýšení redukčních hranic, které se používají při výpočtu dávek, se ale projeví jen u zaměstnanců, s vyšší než průměrnou mzdou. U těch, kdo mají nižší nebo průměrnou mzdu, bude ošetřovné vycházet stejně, jako v minulém roce.

Nové redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek v roce 2024:

  • 1 redukční hranice 2024 = 1 466 Kč (pro ošetřovné a nemocenskou se započítá 90%, pro mateřskou a otcovskou se započítává 100%)
  • 2 redukční hranice 2024 = 2 199 Kč (započítává se 60%)
  • 3 redukční hranice 2024 = 4 397 Kč (započítává se 30%)

Zvýšení redukčních hranic, se projeví u těch zaměstnanců, kteří mají hrubou mzdu vyšší než  cca 40 000 Kč. Jim by se oproti minulému roku, mohlo o něco málo zvýšit ošetřovné. Případný rozdíl, je ale pouze poměrně hodně malý (jednotky či nízké desítky korun za jeden kalendářní den).

Kdo má nárok na ošetřovné? Nárok mají i babičky, dědečkové, …

V minulém roce se změnily podmínky, kdo může čerpat ošetřovné (nejenom to na dítě, ale na jakéhokoliv člena rodiny).

Poměrně dlouho platilo, že osoba, která chtěla čerpat ošetřovné, musela sdílet společnou domácnost s ošetřovanou osobou. To v případě dětí, například diskvalifikovalo babičky, které ještě chodí do zaměstnání (ty si nemohly vzít OČR na vnuka/vnučku, pokud s nimi společně nebydlely).

Aktuálně je nárok na ošetřovné i u širší rodiny – bez omezující podmínky sdílení spolčené domácnosti. Nárok tak budou mít jak babičky na vnuky/vnučky, tak ale i obráceně. I vnuk/vnučka, bude moci pečovat o nemohoucí babičku/dědečka.

Nově jsou podmínky pro nárok na ošetřovné mezi členy rodiny definovány takto:

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka OČR: Ošetřovné na dítě od 1. 1. 2024 – nárok a podmínky

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna