Kalkulačka OČR: Ošetřovné na dítě od 1. 1. 2022 – nárok a podmínky

<span>V první části roku 2022 (minimálně od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022), by měl být nárok na ošetřovné ve výši 80% (a minimálně 400 Kč za den). Ke zvýšení OČR, dochází opět v souvislosti s epidemií COVID-19. Na začátku roku 2022, tak platí obdobné podmínky, jako během předchozího školního roku. </span> V první části roku 2022 (minimálně od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022), by měl být nárok na ošetřovné ve výši 80% (a minimálně 400 Kč za den). Ke zvýšení OČR, dochází opět v souvislosti s epidemií COVID-19. Na začátku roku 2022, tak platí obdobné podmínky, jako během předchozího školního roku.

Podmínky, za kterých je poskytováno ošetřovné (při OČR), se v posledních dvou letech neustále mění. Je to především z důvodu probíhající epidemie koronaviru COVID-19. Skoro při každé vlně, se provede nějaká změna v podmínkách nebo výši ošetřovného.

Chvíli je ošetřovné 70%, chvíli 80%, pak je zase na nějakou dobu „normální“ ošetřovné ve výši 60%. Průběžně jsou měněny i podmínky, které je nutné splnit (za poslední dva roky, to byly minimálně 3 různé speciální zákony).

Kolik je ošetřovné (během OČR) od 1. 1. 2022

Na začátku roku 2022, by měl platit právě jeden ze zmíněných speciálních zákonů. Ošetřovné by mělo být zvýšeno na 80% v souvislosti s další probíhající vlnou epidemie. Na toto zvýšené ošetřovné, by měl být nárok od začátku listopadu 2021 až do konce února 2022.

Jak to bude s výší ošetřovného, během dalších měsíců roku 2022, je značně nejisté. Bude záležet především na vývoji epidemie COVID-19. Je možné, že se zvýšené ošetřovné (80%, minimálně 400 Kč), prodlouží na celou zbývající část školního roku 2021/2022 (jako tomu bylo i v předešlém školním roce).

Nebo je také možné, že od března 2022, už budou dále platit zase jen běžné podmínky pro ošetřovné (60% po dobu maximálně 9 nebo 16 dní). A co pak bude na podzim 2022, to nikdo netuší.

Nárok na zvýšené ošetřovné jen do 28. 2. 2022 – epidemie COVID

Na začátku roku 2022, byl v souvislosti s pokračující epidemií COVID, nárok na zvýšené (a případně i prodloužené) ošetřovné. Podobně, jako již několikrát před tím, bylo ošetřovné zvýšeno na 80% a nárok byl po celou dobu karantény, izolace nebo omezení výuky ve třídě, škole či školce (a v dalších podobných případech).

Na „krizové“ ošetřovné byl nárok pouze do 28. 2. 2022. Od začátku března 2022, je aktuálně nárok pouze na standardní OČR, ve výši 60%, po dobu maximálně 9 nebo 16 dní.

Od 1. 3. 2022 je nárok na ošetřovné pouze podle běžných podmínek (60%) – viz Kalkulačka OČR od 1. 3. 2022

Kalkulačka OČR: Výpočet, kolik je ošetřovné v roce 2022

V této kalkulačce si můžete spočítat několik různých variant výše ošetřovného:

 • Ošetřovné ve výši 60% – na to je nárok za běžných podmínek (maximálně po dobu 9 nebo 16 dní)
 • Zvýšené ošetřovné 80% a minimálně 400 Kč za den – na to, by měl být v roce 2022 nárok, minimálně v období od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022

Výpočet ošetřovného vychází z hrubé mzdy (vyměřovacího základu). Z ošetřovného se už ale neplatí sociální, zdravotní pojištění nebo daně – je to „čistý“ příjem zaměstnance.

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2022
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Jaké jsou aktuální podmínky pro nárok na ošetřovné během epidemie COVID-19

Již na konci listopadu 2021, rozhodla vláda o znovuzavedení „krizového“ zvýšeného ošetřovného. To má stejné parametry, jaké platily na jaře 2021 (do konce školního roku, tj. do 30. 6. 2021):

 • Ošetřovné je zvýšené na 80% z redukovaného vyměřovacího základu
 • Je nárok na OČR v minimální výši 400 Kč za den (týká se především zaměstnanců s nízkou hrubou mzdou)
 • Na ošetřovné mají nárok i ti, kdo pracují na DPP nebo DPČ
 • Nárok na ošetřovné je nejenom u dětí do 10 roků, ale v některých případech i u starších dětí (které jsou závislé na pomoci jiné osoby nebo mají například speciální vzdělávací potřeby,…)
 • Pokud je ošetřovné čerpáno v souvislosti s epidemií COVID-19, není zde limit 9/16 dní, ale nárok je po celou dobu karantény či izolace, nebo při omezení výuky ve škole, školce, …
 • Na OČR mají nárok i další příbuzní, kteří nesdílí s dítětem společnou domácnost (babičky, dědečkové, tety, ….)

Jaké jsou běžné podmínky pro nárok na ošetřovné v roce 2022?

V době, kdy neplatí nějaké mimořádné opatření kvůli epidemii, jsou podmínky pro nárok na ošetřovné odlišné:

 • Ošetřovné je ve výši pouze 60% z redukovaného vyměřovacího základu
 • Pro OČR není stanovena žádná minimální částka – vychází se jen ze skutečných příjmů (vyměřovacího základu)
 • Na OČR je nárok pouze po dobu 9 kalendářních dní (popř. 16 kalendářních dní u samoživitelů/samoživitelek)
 • Na OČR nemají nárok OSVČ nebo ti, kdo pracují na DPP či DPČ
 • Na OČR mají nárok i další příbuzní, kteří nesdílí s dítětem společnou domácnost (babičky, dědečkové, tety, ….)

Zvýšení ošetřovného během OČR od 1. 1. 2022

V roce 2022, mohou mít někteří zaměstnanci nárok na vyšší ošetřovné. To je dáno nejenom tím, že na přelomu roku 2021/2022, se ošetřovné kvůli epidemii COVID-19, opět zvyšuje na 80% z redukovaného vyměřovacího základu.

Od 1. 1. 2022, se zvyšují i redukční hranice pro výpočet všech nemocenských dávek – týká se to nejenom ošetřovného, ale i nemocenské při neschopence, nebo mateřské či otcovské.

Zvýšení redukčních hranic, které se používají při výpočtu dávek, se ale projeví jen u zaměstnanců, s vyšší než průměrnou mzdou. U těch, kdo mají nižší nebo průměrnou mzdu, bude ošetřovné vycházet stejně, jako v roce 2021.

Nové redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek v roce 2022:

 • 1 redukční hranice 2022 = 1 298 Kč (pro ošetřovné a nemocenskou se započítá 90%, pro mateřskou a otcovskou se započítává 100%)
 • 2 redukční hranice 2022 = 1 946 Kč (započítává se 60%)
 • 3 redukční hranice 2022 = 3 892 Kč (započítává se 30%)

Zvýšení redukčních hranic, se projeví u těch zaměstnanců, kteří mají hrubou mzdu vyšší než 36 000 Kč. Jim by se oproti roku 2021, mohlo o něco málo zvýšit ošetřovné. Případný rozdíl, je ale pouze poměrně hodně malý (jednotky či nízké desítky korun za jeden kalendářní den).

Kdo má nárok na ošetřovné? V roce 2022 bude mít nárok více osob

Bez ohledu na probíhající epidemii COVID-19, se od 1. 1. 2022 mění podmínky toho, kdo může čerpat ošetřovné (nejenom to na dítě, ale na jakéhokoliv člena rodiny).

Poměrně dlouho platilo, že osoba, která chtěla čerpat ošetřovné, musela sdílet společnou domácnost s ošetřovanou osobou. To v případě dětí, například diskvalifikovalo babičky, které ještě chodí do zaměstnání (ty si nemohly vzít OČR na vnuka/vnučku, pokud s nimi společně nebydlely).

Od 1. 1. 2022, ale bude nárok na ošetřovné i u širší rodiny – bez omezující podmínky sdílení spolčené domácnosti. Nárok tak budou mít jak babičky na vnuky/vnučky, tak ale i obráceně. I vnuk/vnučka, bude moci pečovat o nemohoucí babičku/dědečka.

Nově jsou podmínky pro nárok na ošetřovné mezi členy rodiny definovány takto:

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o příbuzného v linii přímé a sourozence zaměstnance nebo ošetřování manžela (manželky) zaměstnance, registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance, rodičů manžela (manželky) nebo registrovaného partnera (registrované partnerky) zaměstnance.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka OČR: Ošetřovné na dítě od 1. 1. 2022 – nárok a podmínky

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna