Kalkulačka mateřská dovolená (PPM) pro rok 2024

<span>Na mateřskou dovolenou, je nárok 28 týdnů nebo 37 týdnů (pro muže jen 22 týdnů). Mateřská začíná 6 – 8 týdnů před porodem. Během mateřské dostáváte peněžitou pomoc v mateřství. Od 1. 1. 2024 se mateřská zvyšuje (jen pro někoho). V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je mateřská (PPM) v roce 2024.</span> Na mateřskou dovolenou, je nárok 28 týdnů nebo 37 týdnů (pro muže jen 22 týdnů). Mateřská začíná 6 – 8 týdnů před porodem. Během mateřské dostáváte peněžitou pomoc v mateřství. Od 1. 1. 2024 se mateřská zvyšuje (jen pro někoho). V této kalkulačce, si můžete spočítat, kolik je mateřská (PPM) v roce 2024.

Během mateřské dovolené, dostáváte peněžitý příspěvek od státu. Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se vyplácí po dobu 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata nebo vícerčata).

To, kolik je mateřská, je závislé na vašem příjmu v zaměstnání (odvíjí se od hrubé mzdy). Čím jsou vyšší vaše příjmy, tím vyšší mateřskou dostanete (platí to ale jen do určité výše mzdy). U OSVČ se výše mateřské odvíjí od vyměřovacího základu a toho, kolik si platí nemocenské pojištění.

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik by byla vaše mateřská (PPM) v roce 2024. Od 1. 1. 2024, se zvyšují redukční hranice, což je určitý parametr, který se používá pro výpočet nemocenských dávek (kam spadá i peněžitá pomoc v mateřství).

Díky zvýšení redukčních hranic od ledna 2024, mohou mít některé maminky nárok na vyšší mateřskou, než v minulém roce (týká se zaměstnanců s průměrnou a nadprůměrnou mzdou).

Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené (PPM) od 1. 1. 2024

Pro výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) u zaměstnanců, je rozhodující jejich hrubá mzda (plat). U podnikatelek (OSVČ) se výpočet mateřské provádí trochu jinak (viz například zde – kalkulačka pro výpočet PPM u OSVČ).

V naší kalkulačce pro výpočet mateřské dovolené, si můžete PPM spočítat na základě průměrné hrubé mzdy, kterou jste měla v posledním zaměstnání. Výpočet platí od 1. 1. 2024.

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Další kalkulačky:

Co je to mateřská dovolená?

Mateřská dovolená, je pracovní volno bez náhrady mzdy, které vám poskytuje zaměstnavatel. Délka mateřské dovolené je maximálně 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata).

Zákoník práce stanovuje i minimální délku mateřské dovolené, která nesmí být kratší než 14 týdnů. A nesmí skončit dříve, než po 6 týdnech od porodu.

Co je to peněžitá pomoc v mateřství (PPM)?

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je peněžní dávka, která je placená na základě nemocenského pojištění. Na tuto dávku, mohou mít nárok jak zaměstnané ženy (nebo i muži), tak případně i podnikatelé (OSVČ, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění).

Při splnění příslušných podmínek, může mít na peněžitou pomoc v mateřství nárok i nezaměstnaná žena (viz dále), ten kdo pracuje na dohodu (DPP či DPČ) a v některých případech je nárok i pro studenty (resp. po ukončení studia).

Jak dlouho můžu dostávat mateřskou?

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena po dobu:

 • 28 týdnů při narození jedno dítěte
 • 37 týdnů pokud se narodí dvojčata nebo vícerčata
 • 22 týdnů při převzetí dítěte do péče
 • 22 týdnů, pokud je na „mateřské“ muž

Začátek čerpání peněžité pomoci v mateřství, je už před porodem. Těhotná žena, může nastoupit na mateřskou už v době 6 až 8 týdnů před porodem. Pokud by byl na mateřské muž, pak je to možné až od začátku 7 týdne po porodu (po skončení šestinedělí).

Kolik dostanu během mateřské dovolené – kolik je PPM v roce 2024?

Pokud jsou splněny příslušné podmínky (viz dále), pak máte v souvislosti s porodem nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Kolik dostanete, se odvíjí od vašeho příjmu v zaměstnání (z hrubé mzdy/platu).

Čím máte vyšší hrubou mzdu (plat), tím více během mateřské dostanete. Má to ale určitá omezení. Mateřská se nezvyšuje lineárně s rostoucí výplatou. Jsou aplikovány redukční hranice.

Takže zatímco u zaměstnanců s průměrnou (nebo nižší) hrubou mzdou, je mateřská 70% z jejich hrubé mzdy, u těch kdo mají nadprůměrnou výplatu, je to třeba jen 50%, nebo i méně.

V následující tabulce se můžete podívat, kolik je mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) od 1. 1. 2024. V tabulce je vidět, že pro zaměstnance s vyšší hrubou mzdou se mateřská o něco málo zvyšuje

Tabulka: Zvýšení mateřské v roce 2024

V této tabulce můžete vidět, kolik je mateřská za měsíc (30 kalendářních dní) v roce 2024, a o kolik se zvyšuje oproti roku 2023:

Hrubá mzda Mateřská 2023 Mateřská 2024 Zvýšení
20 000 Kč 13 830 Kč 13 830 Kč +0 Kč
30 000 Kč 20 730 Kč 20 730 Kč +0 Kč
40 000 Kč 27 660 Kč 27 660 Kč +0 Kč
50 000 Kč 32 040 Kč 33 060 Kč +1020 Kč
60 000 Kč 36 180 Kč 37 170 Kč +990 Kč
70 000 Kč 38 520 Kč 40 680 Kč +2160 Kč

Kolik je minimální mateřská v roce 2024?

Nic, jako minimální výše mateřské, není v příslušných zákonech stanoveno. Není tedy žádná „garantovaná“ minimální mateřská.

Mateřská se počítá na základě hrubé mzdy (resp., z vyměřovacího základu, který se odvíjí od hrubé mzdy). U OSVČ se vychází z vyměřovacího základu (a toho, jaké si platí nemocenské pojištění)

Pokud byste například pracovali za minimální mzdu, což je roce 2024 částka 18 900 Kč, pak by vám vycházela mateřská na 13 080 Kč měsíčně.

Pokud by ale někdo pracoval za méně, než je minimální mzda (měl by zkrácený pracovní úvazek, nebo by se například jednalo o dohodu DPČ), pak může mateřská vycházet i méně.

Kolik je maximální mateřská v roce 2024?

Zatímco minimální výše PPM, není explicitně stanovena, ta maximální vyplývá z toho, jak jsou nastaveny redukční hranice, pro výpočet mateřské.

Vzhledem k tomu, že od určité výše mzdy (resp. od určité výše denního vyměřovacího základu), se už mateřská dále nezvyšuje, pak je možné stanovit i maximální mateřskou.

Maximální teoreticky možná mateřská v roce 2024, může být 53 910 Kč měsíčně (za 30 dní). Takto vysokou mateřskou, ale mohou mít pouze ti, kdo mají opravdu vysokou výplatu (cca 123 000 Kč měsíčně, nebo vyšší hrubá mzda).

Jaké jsou podmínky, pro nárok na mateřskou v roce 2024?

Podmínky, za kterých máte nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, jsou stanoveny v zákoně o nemocenském pojištění.

Základní podmínky, pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), jsou stejné, jako v předchozích letech:

1) Pro nárok na PPM, musíte být účastníkem nemocenského pojištění, alespoň po dobu 270 kalendářních dní, za poslední dva roky (posledních 24 měsíců, před nástupem na PPM).

 • Účast na nemocenském pojištění, vzniká zaměstnancům, při zahájení pracovního (služebního) poměru (již od prvního dne, a trvá do jeho skončení)
 • Účast na nemocenském pojištění, může vznikat i OSVČ, pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění (i v roce 2024, je to minimálně 216 Kč měsíčně)
 • Účast na nemocenském pojištění, může vznikat i u práce na dohodu (u DPP je to při příjmu od 10 000 Kč hrubého měsíčně, u DPČ je to od 4000 Kč měsíčně)
 • Účastníkem nemocenského pojištění, nejsou nezaměstnaní (nárok na PPM by byl jen v ochranné době), nebo studenti (po úspěšném dokončení studia, a vzniku účasti na pojištění, ale může být nárok na PPM)
 • Do zmíněných 270 dní, se započítává nejenom doba v posledním zaměstnání, ale případně i v předchozích
 • Pro OSVČ je doplňující podmínka, že nejméně 180 dní účasti na nemocenském pojištění, musí být v posledním roce

2) Pro nárok na PPM, musíte být účastníkem nemocenského pojištění, v době nástupu na PPM, nebo musíte být alespoň v ochranné době

 • Nástup na PPM je nejdříve od začátku 8 týdne před porodem a nejpozději od začátku 6 týdne před porodem
 • Ochranná doba, může být až 180 kalendářních dní, od skončení posledního zaměstnání (poslední nemocensky pojištěné činnosti)

Pokud jsou splněny obě podmínky, pak je nárok na PPM.

Nárok na mateřskou (PPM) z více zaměstnání

Nárok na PPM, vám může vzniknout i z víc zaměstnání, nebo i ze zaměstnání a podnikání současně. Podmínky ale musí být v každém zaměstnání/podnikání splněny samostatně.

Kde se vyřizuje mateřská (PPM)?

PPM se vyřizuje u ČSSZ (resp. u místní OSSZ). Zaměstnancům vystaví žádost o mateřskou jejich lékař/lékařka. A oni ji pak předají svému zaměstnavateli, který ji posílá na ČSSZ. OSVČ se s žádostí o PPM, musí na OSSZ obracet sami.

Peněžitá pomoc v mateřství, je vyplácena měsíčně (vždy zpětně, za předchozí měsíc), buď na účet v bance, nebo případně i v hotovosti (složenkou na poštu).

Po skončení mateřské dovolené je rodičovská (a rodičovský příspěvek)

Po skončení výplaty mateřské, máte obvykle nárok na rodičovský příspěvek. Ten se vyřizuje na Úřadu práce. V roce 2024, je rodičovský příspěvek ve výši 350 000 Kč na jedno dítě, nebo případně 525 000 Kč na dvojčata.

Na rodičovský příspěvek, mají nárok i ti, kdo nemají nárok na PPM. Tj. i nezaměstnané ženy, studenti, nebo ti kdo pracují v zaměstnání jen krátkou dobu (a nesplňují tak minimální dobu nemocenského pojištění).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka mateřská dovolená (PPM) pro rok 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna