Daňová sleva na manželku 2024 – jak se mění podmínky pro uplatnění slevy?

<span>Na daňovou slevu za manželku (nebo za manžela) je nárok, pokud má příjmy za rok do 68 000 Kč. Daňová sleva na manželku je 24 840 Kč (u ZTP/P je to dvojnásobek). Od roku 2024 se mění podmínky, na daňovou slevu bude nárok jenom během rodičovské (manžel/manželka musí pečovat o dítě do 3 roků).</span> Na daňovou slevu za manželku (nebo za manžela) je nárok, pokud má příjmy za rok do 68 000 Kč. Daňová sleva na manželku je 24 840 Kč (u ZTP/P je to dvojnásobek). Od roku 2024 se mění podmínky, na daňovou slevu bude nárok jenom během rodičovské (manžel/manželka musí pečovat o dítě do 3 roků).

Pokud má manželka (nebo případně manžel), příjem do 68 tisíc korun za rok, tak je možné uplatnit daňovou slevu ve výši 24 840 Kč. Od začátku roku 2024, by se měly změnit podmínky, kdy je na tuto daňovou slevu nárok.

Daňové změny v roce 2024

Během roku 2023, připravila vláda velký konsolidační balíček („úsporná opatření“), kterými chce zvýšit příjmy a snížit výdaje státního rozpočtu. Cílem vlády, je ušetřit alespoň 100 miliard korun. Většina změn, by měla platit už od 1. 1. 2024.

Konsolidační balíček, obsahuje i několik daňových změn. Budou se měnit sazby DPH, zvýší se daň z nemovitostí. Budou se zvyšovat daně pro firmy, nebo měnit podmínky i pro daň z příjmu fyzických osob. Ruší se i některé daňové slevy (školkovné a sleva na studenta), nebo se mění jejich podmínky (daňová sleva na manželku).

Daňová sleva za manželku v roce 2024 – daňové přiznání za rok 2023

V roce 2024, se bude podávat daňové přiznání za rok 2023. V tomto daňovém přiznání, je možné daňovou slevu na manželku (nebo manžela) s nízkými příjmy, uplatňovat ještě podle původních podmínek:

 • Daňovou slevu je možné uplatnit jenom na manžela nebo manželku, nebo na registrovaného partnera/partnerku
 • Daňová sleva se uplatňuje pouze ročně (v daňovém přiznání nebo při roční zúčtování)
 • Manžel/manželka může mít celkový příjem za rok 2023 do 68 000 Kč
 • Daňová sleva je 24 840 Kč
 • Pro ZTP/P je daňová sleva dvojnásobná = 49 680 Kč

Daňové zvýhodnění na dítě (a daňový bonus) v roce 2024

Podmínky pro nárok na daňové zvýhodnění na dítě (nebo pro nárok na daňový bonus) se v roce 2024 nijak významně nemění. Výše daňové slevy zůstává stejná.

Dojde pouze ke zvýšení limitu (minimální příjem), při kterém je nárok na daňový bonus (od 1. 1. 2024 se bude zvyšovat minimální mzda, pro nárok na daňový bonus, je nutné mít příjem za rok alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy).

Viz: Daňová sleva na dítě (daňový bonus na děti) 2024

Jaké příjmy se započítají do celkového příjmu pro nárok na daňovou slevu?

Aby bylo možné uplatnit daňovou slevu na manžela nebo manželku, pak celkové příjmy za předchozí rok (2023) nesmí překročit 68 000 Kč.

Příjmy, které rozhodují o nároku na tuto daňovou slevu, se počítají za celé předchozí období, aktuálně tedy příjmy od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Se započítáním příjmů, je to ale složitější. Například výplata za prosinec 2023 (která přijde na účet až v lednu 2024), se započítá do příjmů v roce 2023.

Peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), nemocenská, ošetřovné nebo například i důchod, se započítá do příjmů v tom měsíci, kdy vám přišly na účet (tj. mateřská přijatá v lednu 2024, což je fakticky mateřská za prosinec 2023, se už do příjmů za rok 2023 nepočítá a bude se počítat do příjmů za rok 2024).

Do příjmů (do max. 68 tisíc) se POČÍTÁ:

 • Hrubá mzda v zaměstnání
 • Hrubý příjem z práce na dohodu DPP nebo DPČ
 • Příjmy z podnikání OSVČ
 • Příjmy z pronájmu
 • Důchod (invalidní nebo starobní)
 • Nemocenské dávky (nemocenská, ošetřovné, apod.)
 • Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství)
 • Podpora v nezaměstnanosti (nebo podpora při rekvalifikaci)
 • Přijaté dary nebo další příjmy podléhající srážkové dani

Mezi příjmy (do max. 68 tisíc) se NEPOČÍTÁ:

Změna podmínek pro nárok na daňovou slevu na manželku v roce 2024

Od 1. 1. 2024 budou platit nové podmínky, pro nárok na daňovou slevu na manželku. Tyto nové podmínky, se ale budou týkat až zdaňovacího období 2024. Projeví se tedy až u daňového přiznání, které se bude podávat v roce 2025 (příjmy za 2024).

Vláda schválila poměrně výrazné omezení daňové slevy na manželku. Nárok bude mít podstatně méně rodin:

 • Na daňovou slevu na manželka/manželku bude nárok, jenom pokud tato osoba pečuje o dítě do 3 roků
 • Výše daňové slevy se nemění, i nadále to bude 24 840 Kč (u ZTP/P dvojnásobek)
 • Nemění se ani limit pro příjmy, i nadále to bude 68 000 Kč

Podle nových podmínek, bude nárok na daňovou slevu na manželku, v podstatě jen v případě, že je na rodičovské (podmínkou je ale jenom péče o dítě do 3 roků, nemusí se fakticky jednat o rodičovskou dovolenou, nemusí být nárok na rodičovský příspěvek).

Dříve byl nárok na tuto slevu i v případech, kdy se jednalo o ženu v domácnosti (např. péče o dítě do 7 roků, nebo o dvě děti do 15 roků). Nebo i v případech, kdy byl druhý z manželů dlouhodobě nezaměstnaný, osobou pečující, student/studentka, apod.

Daňová sleva na manželku a svatba v průběhu roku

Pokud dojde k uzavření manželství (nebo registrovaného partnerství) během roku, tak se kvůli tomu krátí tato daňová sleva (to samé platí i pro rozvod).

Daňovou slevu je možné uplatnit jenom za ty měsíce, kdy už/ještě byli manželé.

Pokud by byla svatba například během června, pak je nárok na poloviční slevu na manželku (pouze za 6 měsíců – nárok na slevu vzniká od 1 dne následujícího měsíce po svatbě, za každý měsíc je pak nárok na 2070 Kč, tj. od července do prosince je to 6 měsíců a je nárok na slevu 12 420 Kč).

Daňová sleva na manželku u OSVČ

Na daňovou slevu na manželku (nebo na manžela), může mít nárok i podnikatel (OSVČ). Tuto daňovou slevu je možné uplatnit i v případě, že OSVČ využívá výdajový paušál (30%, 40%. 60% nebo 80%).

Na tuto daňovou slevu (a ani na žádné jiné daňové slevy nebo daňové zvýhodnění), ale není nárok, pokud OSVČ využívá paušální daň (jedna platba státu, která zahrnuje daň, sociální a zdravotní pojištění).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Daňová sleva na manželku 2024 – jak se mění podmínky pro uplatnění slevy?

Diskuse: 2
 • Custom avatar Jan

  Dobrý den,

  všude dokola čtu, že sleva na manželku je pouze při péči o dítě do 3 let věku. Nikde nejsem schopný vyčíst, jak to je při dovršení 3 let. Synovi oslaví třetí narozeniny 31. 1. 2024. Bude nárok na slevu za 2024? Nebo dostaneme 1/12? Nebo nic? Není mi to jasné.. díky

  • Mateřská.org

   V daňovém přiznání, které bude podávat v roce 2024 (příjmy za rok 2023), je na tuto daňovou slevu nárok, ještě podle původních podmínek (tj. neplatí omezení jenom na péči o dítě do 3 roků).

   V daňovém přiznání, které budete podávat v roce 2025 (příjmy za rok 2024), budete moci uplatnit daňovou slevu jen za poměrnou část roku, kdy byly splněny podmínky. Tj. na začátku ledna 2024, ještě byla splněna podmínka péče od dítě do 3 roků, takže je nárok na 1/12 z celkové roční slevy (pokud jsou splněny i další podmínky). Na začátku února 2024 už podmínka péče o dítě splněna nebude, tj. od února dále už nemůže být uplatněna tato daňová sleva.

   Je to stejné, jako když se jedná o svatbu nebo rozvod. Vždy je nárok jen na poměrnou část daňové slevy za období roku, kdy jsou splněny požadované podmínky.

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna