Nárok na řádnou dovolenou v zaměstnání po mateřské nebo rodičovské v roce 2021

<span>Od 1. 1. 2021 se mění pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude dovolená započítávat za každý odpracovaný týden. Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.</span> Od 1. 1. 2021 se mění pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. Nově se bude dovolená započítávat za každý odpracovaný týden. Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.

Od 1. 1. 2021 dochází ke změnám ve způsobu výpočtu řádné dovolené ze zaměstnání. To má pak následně i vliv na výpočet dovolené, na kterou vám případně vzniká nárok po mateřské nebo rodičovské dovolené.

Od ledna 2021 budete mít po skončení rodičovské nárok na delší řádnou dovolenou. Naopak čerpání řádné dovolené, ihned po skončení mateřské, již nemusí být tak výhodné, jako dříve.

Zatímco v předchozích letech, vám čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské, zpravidla zajistilo nárok na delší dovolenou (dovolená čerpaná před rodičovskou se nekrátila), nyní už to nemusí platit ve všech případech.

Dobrá zpráva ale je, že i po změně podmínek od 1. 1. 2021, by rozhodně nemělo docházet k nějakému omezení nároku na dovolenou, v souvislosti s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Jak se mění výpočet dovolené od zaměstnavatele v roce 2021?

Od 1. 1. 2021 vstoupí v platnost novela zákoníku práce. Ta přináší řadu změn. Jednou z těchto změn, je i změna ve způsobu výpočtu dovolené. Nově se dovolená bude počítat za odpracované týdny (resp. násobky odpracované týdenní doby).

Velmi zjednodušeně je možné říci, že za každý odpracovaný týden (např. za každých 40 hodin), máte nárok na 1/52 (jednu dvaapadesátinu) dovolené.

  • Pokud vám zaměstnavatel poskytuje 4 týdny řádné dovolené (tj. 160 hodin, při týdenní pracovní době 40 hodin), pak za jeden odpracovaný týden máte nárok na 3,07 hodiny dovolené.
  • Pokud vám zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů řádné dovolené (tj. 200 hodin, při týdenní pracovní době 40 hodin), pak za jeden odpracovaný týden máte nárok na 3,84 hodiny dovolené.

Mateřská a rodičovská dovolená a nárok na dovolenou

Mateřská a rodičovská dovolená se liší v tom, jak se započítávají z pohledu nároku na řádnou dovolenou v zaměstnání.

Mateřská dovolená se pro výpočet nároku na dovolenou započítává celá. Tedy celých 28 týdnů (1120 hodin, při týdenní pracovní době 40 hodin) se vám započítá jako odpracovaných.

Rodičovská dovolená se pro výpočet nároku na dovolenou započítává jen částečně. A to maximálně ve výši 20ti násobku týdenní pracovní doby. Tedy, i když bude žena celý rok na rodičovské dovolené, jako „odpracovaná doba“, pro nárok na řádnou dovolenou, se jí započítá maximálně 20 týdnů (tj. 800 hodin při pracovní době 40 hodin).

Do limitu 20ti násobku týdenní pracovní doby, se započítává nejenom rodičovská dovolená, ale i dočasná pracovní neschopnost, karanténa, ošetřovné na dítě apod.

Výpočet dovolené – mateřská a rodičovská v roce 2021

Pokud by žena byla v jednom kalendářním roce nejprve 28 týdnů na mateřské dovolené a následně na rodičovské dovolené, pak by se jí jako výkon práce nezapočítalo 52 týdnů (počet týdnů v roce,) ale jenom 48 týdnů – 28 týdnů mateřské dovolené a následně 20 týdnů rodičovské dovolené.

V takovém roce by jí vznikl nárok na 147,36 hodin dovolené, tedy po zaokrouhlení na 148 hodin dovolené (tedy pokud má u zaměstnavatele 4 týdny dovolené, pokud jich má pět, pak by měla nárok na 184,32 hodiny, tj. na 185 hodin).

Čerpání dovolené ihned po skončení mateřské dovolené v roce 2021

Novela zákoníku práce, která začne platit od 1. 1. 2021, nijak nemění to, že zaměstnavatel vám musí i nadále umožnit čerpání řádné dovolené, ihned po skončení mateřské dovolené (tedy ještě před začátkem rodičovské dovolené). To platí i nadále.

Doba čerpání řádné dovolené se pak započítává jako „odpracovaná doba“. Takže v případě, že by žena nejprve první část roku čerpala mateřskou dovolenou, následně řádnou dovolenou a následně po zbytek roku rodičovskou dovolenou, pak by jí vznikal nárok téměř na celou dovolenou za kalendářní rok.

V takovém případě by se jí dovolená počítala z doby 28 týdnů mateřská + 20 týdnů rodičovská + 3 nebo 4 týdny řádná dovolená).

  • V případě nároku na 4 týdny dovolené by tak vznikl nárok na 157 hodin dovolené (19 dní 5 hodin, a žena by přišla jen 3 hodiny dovolené)
  • V případě nároku na 5 týdnů dovolené by měla nárok na celých 200 hodin (25 dní).

Výpočet dovolené v roce 2021 – jiné příklady

Situací, které mohou nastat v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou, je celá řada. Pokud žena porodí dvojčata, a má tak nárok na 37 týdnů mateřské dovolené, tak i když bude následně po zbytek roku na rodičovské dovolené, bude mít nárok na celou dovolenou za kalendářní rok (160 nebo 200 hodin).

Pokud by žena byla před mateřskou dovolenou v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství), tak by to z pohledu nároku na dovolenou nemělo žádný velký vliv.

Například, kdyby žena byla nejprve 8 týdnů v pracovní neschopnosti, následně 28 týdnů na mateřské dovolené a následně 16 týdnů na rodičovské dovolené, pak je jí jako odpracovaná doba pro nárok na dovolenou započítá opět jen 48 týdnů (8 týdnů nemocenské, 28 týdnů mateřské a 12 týdnů rodičovské dovolené). Nemocenská (neschopenka) se započítává do stejného limitu 20ti násobku týdenní pracovní doby, jako rodičovská.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Nárok na řádnou dovolenou v zaměstnání po mateřské nebo rodičovské v roce 2021

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna