Nárok na řádnou dovolenou v zaměstnání po mateřské nebo rodičovské v roce 2024

<span>Před třemi roky, se změnila pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. I v roce 2024 tedy platí, že se dovolená vypočítá za každý odpracovaný týden (minimálně 4). Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.</span> Před třemi roky, se změnila pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. I v roce 2024 tedy platí, že se dovolená vypočítá za každý odpracovaný týden (minimálně 4). Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.

Před třemi roky, došlo ke změnám ve způsobu výpočtu řádné dovolené ze zaměstnání.  Tyto změny, mají  vliv i na výpočet dovolené, na kterou vám případně vzniká nárok po mateřské nebo rodičovské dovolené. Tyto změny platí i v roce 2024. Od ledna 2024, také mají nárok na dovolenou i ti, kdo pracují na dohodu DPP a DPČ.

I v roce 2024 můžete mít po skončení rodičovské, nárok na delší řádnou dovolenou. Naopak čerpání řádné dovolené, ihned po skončení mateřské, již nemusí být tak výhodné, jako dříve. Je to ale individuální – záleží na konkrétních podmínkách.

Zatímco v minulosti (před rokem 2021), vám čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské, zpravidla zajistilo nárok na delší dovolenou (dovolená čerpaná před rodičovskou se nekrátila), nyní už to nemusí platit ve všech případech.

Dobrá zpráva ale je, že i po změně podmínek (které platí od 1. 1. 2021), by rozhodně nemělo docházet k nějakému omezení nároku na dovolenou, v souvislosti s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Výpočet dovolené od zaměstnavatele v roce 2024

V roce 2021, vstoupila v platnost novela zákoníku práce. Ta přinesla řadu změn. Jednou z těchto změn, byla i změna ve způsobu výpočtu dovolené. Nově se dovolená vypočítá za odpracované týdny (resp. násobky odpracované týdenní doby).

Velmi zjednodušeně je možné říci, že za každý odpracovaný týden (např. za každých 40 hodin), máte nárok na 1/52 (jednu dvaapadesátinu) dovolené.

 • Pokud vám zaměstnavatel poskytuje 4 týdny řádné dovolené (tj. 160 hodin, při týdenní pracovní době 40 hodin), pak za jeden odpracovaný týden máte nárok na 3,07 hodiny dovolené.
 • Pokud vám zaměstnavatel poskytuje 5 týdnů řádné dovolené (tj. 200 hodin, při týdenní pracovní době 40 hodin), pak za jeden odpracovaný týden máte nárok na 3,84 hodiny dovolené.

Kalkulačka: Výpočet dovolené v zaměstnání v roce 2024

Od ledna 2024, mají nárok na dovolenou i ti, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ. Podmínkou je odpracování minimálně 80 hodin (4 týdny). Viz Kalkulačka: Výpočet dovolené u dohody DPP a DPČ od roku 2024

Kalkulačka dovolená 2024
Základní roční dovolená:
Počet hodin odpracovaných za týden:

Počet odpracovaných týdnů v roce:
Dočasná pracovní neschopnost, čerpání ošetřovného, rodičovská dovolená a jiné důležité osobní překážky v práci, se započítají, jako "odpracovaná" doba maximálně v rozsahu dvacetinásobku stanovené týdenní pracovní doby.
Nárok na dodatkovou dovolenou:
Na dodatkovou dovolenou mají nárok zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, kteří po celý kalendářní rok konají zvlášť obtížné práce.
Výpočet

Mateřská a rodičovská dovolená a nárok na dovolenou v roce 2024

Mateřská a rodičovská dovolená se liší v tom, jak se započítávají z pohledu nároku na řádnou dovolenou v zaměstnání.

Mateřská dovolená se pro výpočet nároku na dovolenou započítává celá. Tedy celých 28 týdnů (1120 hodin, při týdenní pracovní době 40 hodin) se vám započítá jako odpracovaných.

Rodičovská dovolená se pro výpočet nároku na dovolenou započítává jen částečně. A to maximálně ve výši 20ti násobku týdenní pracovní doby. Tedy, i když bude žena celý rok na rodičovské dovolené, jako „odpracovaná doba“, pro nárok na řádnou dovolenou, se jí započítá maximálně 20 týdnů (tj. 800 hodin při pracovní době 40 hodin týdně).

Do limitu 20ti násobku týdenní pracovní doby, se započítává nejenom rodičovská dovolená, ale i dočasná pracovní neschopnost, karanténa, ošetřovné na dítě apod.

Výpočet dovolené – mateřská a rodičovská v roce 2024

Pokud by žena byla v jednom kalendářním roce nejprve 28 týdnů na mateřské dovolené a následně na rodičovské dovolené, pak by se jí jako výkon práce nezapočítalo 52 týdnů (počet týdnů v roce,) ale jenom 48 týdnů – 28 týdnů mateřské dovolené a následně 20 týdnů rodičovské dovolené.

V takovém roce by jí vznikl nárok na 147,36 hodin dovolené, tedy po zaokrouhlení na 148 hodin dovolené (tedy pokud má u zaměstnavatele 4 týdny dovolené, pokud jich má pět, pak by měla nárok na 184,32 hodiny, tj. na 185 hodin).

Čerpání dovolené ihned po skončení mateřské dovolené v roce 2024

Novela zákoníku práce (která platí od 1. 1. 2021), nijak nezměnila to, že zaměstnavatel vám musí i nadále umožnit čerpání řádné dovolené, ihned po skončení mateřské dovolené (tedy ještě před začátkem rodičovské dovolené). To platí i nadále.

Doba čerpání řádné dovolené se pak započítává jako „odpracovaná doba“. Takže v případě, že by žena nejprve první část roku čerpala mateřskou dovolenou, následně řádnou dovolenou a následně po zbytek roku rodičovskou dovolenou, pak by jí vznikal nárok téměř na celou dovolenou za kalendářní rok.

V takovém případě by se jí dovolená počítala z doby 28 týdnů mateřská + 20 týdnů rodičovská + 3 nebo 4 týdny řádná dovolená).

 • V případě nároku na 4 týdny dovolené by tak vznikl nárok na 157 hodin dovolené (19 dní 5 hodin, a žena by přišla jen 3 hodiny dovolené)
 • V případě nároku na 5 týdnů dovolené by měla nárok na celých 200 hodin (25 dní).

Výpočet dovolené v roce 2024 – jiné příklady

Situací, které mohou nastat v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou, je celá řada. Pokud žena porodí dvojčata, a má tak nárok na 37 týdnů mateřské dovolené, tak i když bude následně po zbytek roku na rodičovské dovolené, bude mít nárok na celou dovolenou za kalendářní rok (160 nebo 200 hodin).

Pokud by žena byla před mateřskou dovolenou v pracovní neschopnosti (rizikové těhotenství), tak by to z pohledu nároku na dovolenou nemělo žádný velký vliv.

Například, kdyby žena byla nejprve 8 týdnů v pracovní neschopnosti, následně 28 týdnů na mateřské dovolené a následně 16 týdnů na rodičovské dovolené, pak je jí jako odpracovaná doba pro nárok na dovolenou započítá opět jen 48 týdnů (8 týdnů nemocenské, 28 týdnů mateřské a 12 týdnů rodičovské dovolené). Nemocenská (neschopenka) se započítává do stejného limitu 20ti násobku týdenní pracovní doby, jako rodičovská.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Nárok na řádnou dovolenou v zaměstnání po mateřské nebo rodičovské v roce 2024

Diskuse: 4
 • Custom avatar Iveta L.

  Dobrý den,
  chtěla bych poprosit o výpočet nároku na dovolenou po skončení mateřské dovolené. Zkoušela jsem to podle nových „pravidel“ sama, ale moc si nejsem jistá. Základní výměru roční dovolené máme 4 týdny, tj. 160 hodin.
  Naše zaměstnankyně byla od 13.10.2021 do 26.4.2022 na mateřské dovolené. Poté si požádala o vyčerpání dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou.
  Postupovala jsem takto:
  mateřská dovolená 1.1. – 26.4.2022 se považuje za odpracovanou dobu, tj. 17 týdnů,
  rodičovská dovolená se započte maximum 20 týdnů,
  zatím to je celkem 37 týdnů x 3,07 hod/týden = 113,59 = 114 hodin
  Jak je to s dny, kdy bude čerpat dovolenou? To se tam také nějak zohledňuje?
  Děkuji za objasnění.
  Iveta L.

  • Mateřská.org

   Viz paragraf 348, zákoník práce:

   § 348

   (1) Za výkon práce se považuje doba
   a) kdy zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance, bylo-li předem sjednáno jeho napracování, a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy,
   b) dovolené,
   c) kdy si zaměstnanec vybírá náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek,
   d) kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popřípadě za který se mu jeho mzda nebo plat nekrátí.

 • Custom avatar Helena

  Dobrý den,
  zaměstnankyně je na RD od 23.12.2021 a opětovně otěhotněla a 5.11.2023 by měla nastoupit na MD. Jak mám vypočítat dovolenou (týdny -40hodin), když si před MD chce nárokovat řádnou dovolenou a nenastoupí vůbec do práce.
  Budu pro nárok počítat RD 20 týdnů + 8 týdnů MD (28×3,07=86 hodin? Není mi zcela jasné, na jaké období jí dovolenu navrhnout, aby mi to evidenčně vše souhlasilo. V evidenci bude tedy od 1.1.2023 na RD a do kdy?
  – dovolená od 23.10.-3.11.2023???nebo RD do 4.11.(sobota) a pak čerpat 10 dnů dovolené a MD až následně posunout po vyčerpání dovolenou. od 6.11.-17.11.??

  Helena

 • Custom avatar Hana

  zaměstnankyně byla od 10.11.2022 do 2.10.2023 na rodičovském dovolené, otěhotněna a od 3.10.2023 do 15.4.2024 na mateřské dovolené. Jak mám vypočítat nárok řádné dovolené, kterou si zaměstnankyně chce nárokovat před nástupem rodičovské dovolené. Dovolená je 20 týdnů – 160 hod. ročně.
  Děkuji.
  Hanka

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna