Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené pro OSVČ v roce 2023

<span>I podnikatelky (OSVČ), mají nárok na mateřskou. Nejedná se ale o mateřskou dovolenou, nárok je pouze na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínky pro výpočet PPM, se od 1. 1. 2023 mírně změnily (zvýšení redukčních hranic). V roce 2023, se také mluví o možném zvýšení rodičovské o 50 tisíc korun.</span> I podnikatelky (OSVČ), mají nárok na mateřskou. Nejedná se ale o mateřskou dovolenou, nárok je pouze na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínky pro výpočet PPM, se od 1. 1. 2023 mírně změnily (zvýšení redukčních hranic). V roce 2023, se také mluví o možném zvýšení rodičovské o 50 tisíc korun.

Na mateřskou při narození dítěte (na peněžitou pomoc v mateřství), mohou mít nárok i podnikatelky (OSVČ). Musí ale splnit několik podmínek (především se jedná o placení nemocenského pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné).

Výpočet mateřské pro OSVČ, ale vychází obvykle jen velmi nízký (alespoň tedy ve srovnání s tím, jaká je obvykle PPM u žen, které jsou na mateřskou ze zaměstnání).

Pokud by si podnikatelka neplatila nemocenské pojištění, pak má nárok na rodičovský příspěvek, ihned po narození dítěte. Rodičovská je v roce 2023 zatím stále jen 300 tisíc korun na jedno dítě. U rodičovské se plánuje několik změn, které se týkají i OSVČ.

Kalkulačka: Výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ od 1. 1. 2023

Výpočet PPM pro OSVČ se provádí z  vyměřovacího základu (ten vám přesně spočítají na ČSSZ, odvíjí se od přehledu o příjmech z podnikání).

Ve zjednodušené formě, se dá výpočet provést i jen na základě toho, kolik si platíte nemocenské pojištění (aktuální minimální nemocenské pojištění v roce 2023, které je 168 Kč měsíčně, odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu 8000 Kč; minulý rok to bylo 147 Kč měsíčně, tj. vyměřovací základ 7000 Kč).

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2023
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Výpočet mateřské (PPM) v roce 2024

Od začátku roku 2024, budou platit zvýšené redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM). Některé maminky, díky tomu mohou mít v roce 2024, nárok na vyšší mateřskou:

Od začátku roku 2024, by se také měla zvyšovat rodičovská o 50 000 Kč (na 350 000 Kč u jednoho dítěte nebo 525 000 Kč u dvojčat).

Může mít OSVČ nárok na mateřskou dovolenou?

Podnikatelky (OSVČ), nemají nárok na mateřskou dovolenou v pravém slova smyslu. Mateřskou dovolenou definuje zákoník práce, jako pracovní volno, pro zaměstnané ženy.

Délka mateřské dovolené je 28 nebo 37 týdnů. Termín nástupu na mateřskou dovolenou, je v době 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Mateřská dovolená, poté pokračuje i po porodu.

Po skončení mateřské dovolené, si může žena v zaměstnání požádat o čerpání řádné dovolené a/nebo rovnou pokračovat rodičovskou dovolenou.

Ani rodičovská dovolená se netýká OSVČ. Rodičovská dovolená, je opět jen mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanci mohou mít v zaměstnání rodičovskou dovolenou, až do 3 roků dítěte (rodičovská dovolená končí v den 3 narozenin dítěte; následuje návrat do zaměstnání nebo např. neplacen volno).

I když tedy OSVČ nemá nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou (podnikatelé vlastně nemají nárok na žádnou dovolenou, jen na takovou, co si sami udělají), může mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (podpora od státu na základě nemocenského pojištění) nebo i na rodičovský příspěvek (sociální dávka od Úřadu práce).

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM pro OSVČ v roce 2023?

Základní podmínky, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jsou pro OSVČ podobné, jako pro zaměstnance:

 • OSVČ musí splnit minimální dobu účasti na nemocenském pojištění, alespoň 270 dní za poslední 2 roky
 • OSVČ musí splnit minimální dobu účasti na nemocenském pojištění, alespoň 180 dní za poslední rok
 • OSVČ musí být účastníkem nemocenského pojištění, v době termínu nástupu na PPM (v době 6 – 8 týdnů před porodem)
 • Na PPM je nárok i případě, že od skončení účasti na pojištění, ještě neuplynula ochranná doba (až 180 kalendářních dní)
 • Po dobu „mateřské“ (čerpání PPM), by OSVČ neměla osobně vykonávat podnikatelskou činnost (na jejímž základě vznikla účast na nemocenském pojištění)

I ostatní podmínky pro peněžitou pomoc v mateřství, jsou u OSVČ stejné, jako u zaměstnanců:

 • Na PPM je nárok po dobu 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata, trojčata, atd.)
 • Začátek PPM je 6 – 8 týdnů před porodem
 • Výše PPM je 70% z redukovaného vyměřovacího základu
 • Na PPM má nárok i muž (otec dítěte, manžel) – maximálně 22 týdnů; až od 7 týdne po porodu

Výpočet mateřské v roce 2023 – zvýšení redukčních hranic

Výpočet peněžité pomoci v mateřství, se provádí z denního vyměřovacího základu:

 • U zaměstnanců se vyměřovací základ stanoví na základě jejich hrubé mzdy za posledních 12 měsíců
 • U OSVČ se vyměřovací základ odvíjí od příjmu z podnikání v minulém roce
 • OSVČ si může vyměřovací základ i dobrovolně zvýšit – pak se ale platí vyšší pojištění

Vypočítaný vyměřovací základ (výpočet provádí ČSSZ) se následně redukuje. Redukce se týká až zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou (u OSVČ by se to projevilo jen při vysokém zisku z podnikání – čistý zisk z podnikání cca 1 milión korun a více a adekvátní platba NP).

Redukční hranice pro výpočet mateřské, se pravidelně valorizují. Od 1. 1. 2023, došlo ke zvýšení:

 • 1 redukční hranice 2023 = 1 345 Kč (započítá se 100%)
 • 2 redukční hranice 2023 = 2 017 Kč (započítá se 60%)
 • 3 redukční hranice 2023 = 4 033 Kč (započítá se 30%)
 • Nad 4 033 Kč se v roce 2023 již nezapočítá nic

Výsledná mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. PPM je vyplácena za jednotlivé kalendářní dny (stejně jako i ostatní dávky nemocenského pojištění).

Kolik je maximální mateřská pro OSVČ v roce 2023?

Z toho, kolik jsou redukční hranice v roce 2023, se dá odvodit i maximální možná mateřská (nebo i rodičovská).

V roce 2023 by maximální mateřská vycházela na 1 648 Kč za jeden den. Tedy na 49 440 Kč za měsíc (za 30 kalendářních dní; obdobně i rodičovský příspěvek může být v roce 2023, maximálně 49 440 Kč za měsíc). Za celou dobu na mateřské, je v roce 2023 možné dostat až 323 008 Kč (u dvojčat až 426 832 Kč).

Takto vysoká mateřská, se ale týká jen mizivého procenta zaměstnanců, s vysoce nadprůměrnou mzdou.  Pro OSVČ je to téměř „nedosažitelné“ (byl by nutný vysoký zisk z podnikání cca 3 milióny korun (tj. roční vyměřovací základ cca 1,5 miliónu korun a adekvátně vysoké odvody na pojištěná).

Kolik je minimální mateřská pro OSVČ v roce 2023?

Minimální mateřská, na jakou by mohla mít podnikatelka nárok, při narození dítěte, se dá vypočítat z toho, kolik je minimální vyměřovací základ.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ:

 • V roce 2022 byl minimální vyměřovací základ 7 000 Kč měsíčně
 • Minimální nemocenské pojištění tedy bylo 147 Kč měsíčně
 • V roce 2023 je minimální vyměřovací základ zvýšený na 8 000 Kč
 • Minimální nemocenské pojištění se zvýšilo na 168 Kč měsíčně

Výpočet mateřské pro OSVČ, na základě minimálního vyměřovacího základu (v roce 2023 je to 8000 Kč), vychází identicky, jako výpočet mateřské pro zaměstnance, který má hrubou mzdu 8000 Kč měsíčně (což není ani polovina minimální mzdy; minimální mzda v roce 2023 se zvýšila na 17 300 Kč).

Výpočet minimální peněžité pomoci v mateřství:

 • Vyměřovací základ 8000 Kč (nemocenské pojištění 168 Kč)
 • Redukovaný vyměřovací základ bude 264 Kč
 • Mateřská v roce 2023 bude 185 Kč za jeden kalendářní den
 • Mateřská za měsíc vyjde na 5 550 Kč (30 kalendářní dní)
 • Za celou dobu na mateřské to bude 36 260 Kč

Rodičovský příspěvek pro OSVČ v roce 2023

Po skončení čerpání PPM, nebo ihned po porodu (pokud není nárok na PPM), mají i podnikatelky nárok na rodičovský příspěvek.

V roce 2023, je rodičovský příspěvek zatím stále jen 300 000 Kč na jedno dítě (MPSV ale údajně připravuje zvýšení o 50 tisíc korun, které by začalo platit již během roku 2023, nebo nejpozději od 1. 1. 2024).

U rodičovské, je nárok až na 13 000 Kč měsíčně (až 19 500 Kč u dvojčat), nebo případně i více (pokud byl adekvátně vysoký vyměřovací základ, nebo pokud je doložen příjem druhého rodiče).

Na rodičovský příspěvek, je aktuálně nárok až do 4 roků dítěte (nebo do vyčerpání celé částky 300 tisíc korun). Po dobu, kdy OSVČ dostává rodičovský příspěvek, se považuje za OSVČ vedlejší. Což znamená, že minimální zdravotní pojištění za OSVČ platí stát.

MPSV nyní připravuje novelu zákona, která by nově umožnila, aby se OSVČ považovaly za vedlejší až do 4 roků dítěte, i když už nebudou čerpat rodičovský příspěvek.

Tj. první 4 roky po narození dítěte, by OSVČ byla „automaticky“ považována za vedlejší, s adekvátně nižšími odvody na pojištění (minimum u zdravotního by 4 roky platil stát).

Žádost o PPM pro OSVČ – jak vyřídit mateřskou?

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ (aktuálně není elektronická verze formuláře pro běžné použití).

Pro OSVČ vyplní tento formulář její ošetřující lékař, a podnikatelka si jej pak sama předá na svou místně příslušnou OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení).

Naopak žádost o rodičovský příspěvek, je od minulého roku možné vyřídit kompletně i jenom přes internet. Na webu MPSV je nový formulář pro rodičovský příspěvek.

Rodičovskou je možné i nadále požádat osobně, na Úřadu práce, nebo vyplnit klasické tištěné/elektronické formuláře a řešit to poštou nebo třeba přes datovou schránku. Obdobně jde řešit i všechny změny (zkrácení a zvýšení RP, nebo prodloužení a snížení měsíční částky RP).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené pro OSVČ v roce 2023

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna