Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené pro OSVČ v roce 2024

<span>I podnikatelky (OSVČ), mají nárok na mateřskou. Nejedná se ale o mateřskou dovolenou, nárok je pouze na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínky pro výpočet PPM, se od 1. 1. 2024 mírně změnily (zvýšení redukčních hranic). V roce 2024 se zvyšuje minimální nemocenské pojištění na 216 Kč měsíčně.</span> I podnikatelky (OSVČ), mají nárok na mateřskou. Nejedná se ale o mateřskou dovolenou, nárok je pouze na peněžitou pomoc v mateřství. Podmínky pro výpočet PPM, se od 1. 1. 2024 mírně změnily (zvýšení redukčních hranic). V roce 2024 se zvyšuje minimální nemocenské pojištění na 216 Kč měsíčně.

Na mateřskou při narození dítěte (na peněžitou pomoc v mateřství), mohou mít nárok i podnikatelky (OSVČ). Musí ale splnit několik podmínek (především se jedná o placení nemocenského pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné).

Výpočet mateřské pro OSVČ, ale vychází obvykle jen velmi nízký (alespoň tedy ve srovnání s tím, jaká je obvykle PPM u žen, které jsou na mateřskou ze zaměstnání).

Pokud by si podnikatelka neplatila nemocenské pojištění, pak má nárok na rodičovský příspěvek, ihned po narození dítěte. Rodičovská se v roce 2024 zvyšuje na 350 tisíc korun na jedno dítě. U rodičovské se plánuje několik změn, které se týkají i OSVČ.

Kalkulačka: Výpočet peněžité pomoci v mateřství pro OSVČ od 1. 1. 2024

Výpočet PPM pro OSVČ se provádí z  vyměřovacího základu (ten vám přesně spočítají na ČSSZ, odvíjí se od přehledu o příjmech z podnikání).

Ve zjednodušené formě, se dá výpočet provést i jen na základě toho, kolik si platíte nemocenské pojištění (aktuální minimální nemocenské pojištění v roce 2024, které je 216 Kč měsíčně, odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu 8000 Kč; minulý rok to bylo 168 Kč měsíčně, tj. vyměřovací základ 8000 Kč; od 1. 1. 2024 se nemocenské pojištění zvýšilo z 2,1% na 2,7%).

Kalkulačka mateřská pro OSVČ v roce 2024
Kolik platíte na nemocenské pojištění
(měsíční platba)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Může mít OSVČ nárok na mateřskou dovolenou?

Podnikatelky (OSVČ), nemají nárok na mateřskou dovolenou v pravém slova smyslu. Mateřskou dovolenou definuje zákoník práce, jako pracovní volno, pro zaměstnané ženy.

Délka mateřské dovolené je 28 nebo 37 týdnů. Termín nástupu na mateřskou dovolenou, je v době 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Mateřská dovolená, poté pokračuje i po porodu.

Po skončení mateřské dovolené, si může žena v zaměstnání požádat o čerpání řádné dovolené a/nebo rovnou pokračovat rodičovskou dovolenou.

Ani rodičovská dovolená se netýká OSVČ. Rodičovská dovolená, je opět jen mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanci mohou mít v zaměstnání rodičovskou dovolenou, až do 3 roků dítěte (rodičovská dovolená končí v den 3 narozenin dítěte; následuje návrat do zaměstnání nebo např. neplacen volno).

I když tedy OSVČ nemá nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou (podnikatelé vlastně nemají nárok na žádnou dovolenou, jen na takovou, co si sami udělají), může mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství (podpora od státu na základě nemocenského pojištění) nebo i na rodičovský příspěvek (sociální dávka od Úřadu práce).

Výpočet mateřské (PPM) v roce 2024

Od začátku roku 2024, budou platit zvýšené redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci v mateřství (PPM). Některé maminky, díky tomu mohou mít v roce 2024, nárok na vyšší mateřskou:

Od začátku roku 2024, by se také měla zvyšovat rodičovská o 50 000 Kč (na 350 000 Kč u jednoho dítěte nebo 525 000 Kč u dvojčat).

Jaké jsou podmínky pro nárok na PPM pro OSVČ v roce 2024?

Základní podmínky, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství, jsou pro OSVČ podobné, jako pro zaměstnance:

 • OSVČ musí splnit minimální dobu účasti na nemocenském pojištění, alespoň 270 dní za poslední 2 roky
 • OSVČ musí splnit minimální dobu účasti na nemocenském pojištění, alespoň 180 dní za poslední rok
 • OSVČ musí být účastníkem nemocenského pojištění, v době termínu nástupu na PPM (v době 6 – 8 týdnů před porodem)
 • Na PPM je nárok i případě, že od skončení účasti na pojištění, ještě neuplynula ochranná doba (až 180 kalendářních dní)
 • Po dobu „mateřské“ (čerpání PPM), by OSVČ neměla osobně vykonávat podnikatelskou činnost (na jejímž základě vznikla účast na nemocenském pojištění)

I ostatní podmínky pro peněžitou pomoc v mateřství, jsou u OSVČ stejné, jako u zaměstnanců:

 • Na PPM je nárok po dobu 28 týdnů (jedno dítě) nebo 37 týdnů (dvojčata, trojčata, atd.)
 • Začátek PPM je 6 – 8 týdnů před porodem
 • Výše PPM je 70% z redukovaného vyměřovacího základu
 • Na PPM má nárok i muž (otec dítěte, manžel) – maximálně 22 týdnů; až od 7 týdne po porodu

Výpočet mateřské v roce 2024 – zvýšení redukčních hranic

Výpočet peněžité pomoci v mateřství, se provádí z denního vyměřovacího základu:

 • U zaměstnanců se vyměřovací základ stanoví na základě jejich hrubé mzdy za posledních 12 měsíců
 • U OSVČ se vyměřovací základ odvíjí od příjmu z podnikání v minulém roce
 • OSVČ si může vyměřovací základ i dobrovolně zvýšit – pak se ale platí vyšší pojištění

Vypočítaný vyměřovací základ (výpočet provádí ČSSZ) se následně redukuje. Redukce se týká až zaměstnanců s nadprůměrnou mzdou (u OSVČ by se to projevilo jen při vysokém zisku z podnikání – čistý zisk z podnikání cca 1 milión korun a více a adekvátní platba NP).

Redukční hranice pro výpočet mateřské, se pravidelně valorizují. Od 1. 1. 2024, došlo ke zvýšení:

 • 1 redukční hranice 2024 = 1 466 Kč (započítá se 100%)
 • 2 redukční hranice 2024 = 2 199 Kč (započítá se 60%)
 • 3 redukční hranice 2024 = 4 397 Kč (započítá se 30%)
 • Nad 4 397 Kč se v roce 2024 již nezapočítá nic

Výsledná mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) je 70% z redukovaného vyměřovacího základu. PPM je vyplácena za jednotlivé kalendářní dny (stejně jako i ostatní dávky nemocenského pojištění).

Kolik je maximální mateřská pro OSVČ v roce 2024?

Z toho, kolik jsou redukční hranice v roce 2024, se dá odvodit i maximální možná mateřská (nebo i rodičovská).

V roce 2024 by maximální mateřská vycházela na 1 797 Kč za jeden den. Tedy na 53 910 Kč za měsíc (za 30 kalendářních dní; obdobně i rodičovský příspěvek může být v roce 2024, maximálně 53 910 Kč za měsíc). Za celou dobu na mateřské, je v roce 2024 možné dostat až 352 212 Kč (u dvojčat až 465 423 Kč).

Takto vysoká mateřská, se ale týká jen mizivého procenta zaměstnanců, s vysoce nadprůměrnou mzdou.  Pro OSVČ je to téměř „nedosažitelné“ (byl by nutný vysoký zisk z podnikání cca 3 milióny korun (tj. roční vyměřovací základ cca 1,5 miliónu korun a adekvátně vysoké odvody na pojištěná).

Kolik je minimální mateřská pro OSVČ v roce 2024?

Minimální mateřská, na jakou by mohla mít podnikatelka nárok, při narození dítěte, se dá vypočítat z toho, kolik je minimální vyměřovací základ.

Minimální nemocenské pojištění pro OSVČ:

 • V roce 2023 byl minimální vyměřovací základ 8 000 Kč měsíčně a nemocenské pojištění 2,1%
 • Minimální nemocenské pojištění tedy bylo 168 Kč měsíčně
 • V roce 2024 je minimální vyměřovací základ 8 000 Kč a nemocenské pojištění 2,7%
 • Minimální nemocenské pojištění se zvýšilo na 216 Kč měsíčně

Výpočet mateřské pro OSVČ, na základě minimálního vyměřovacího základu (v roce 2024 je to 8000 Kč), vychází identicky, jako výpočet mateřské pro zaměstnance, který má hrubou mzdu 8000 Kč měsíčně (což není ani polovina minimální mzdy; minimální mzda v roce 2024 se zvýšila na 18 900 Kč).

Výpočet minimální peněžité pomoci v mateřství:

 • Vyměřovací základ 8000 Kč (nemocenské pojištění 216 Kč)
 • Redukovaný vyměřovací základ bude 264 Kč
 • Mateřská v roce 2024 bude 185 Kč za jeden kalendářní den
 • Mateřská za měsíc vyjde na 5 550 Kč (30 kalendářní dní)
 • Za celou dobu na mateřské to bude 36 260 Kč

Rodičovský příspěvek pro OSVČ v roce 2024

Po skončení čerpání PPM, nebo ihned po porodu (pokud není nárok na PPM), mají i podnikatelky nárok na rodičovský příspěvek.

V roce 2024, se bude zvyšovat rodičovská. Platí to i pro podnikatelky. Rodičovský příspěvek, se od 1. 1. 2024 zvýší na 350 000 Kč pro jedno dítě (zvýšení o 50 tisíc korun) nebo na 525 000 Kč pro dvojčata (zvýšení o 75 000 Kč).

Na zvýšenou rodičovskou ale bude nárok jenom u dětí, které se narodí až v roce 2024 (od 1. ledna 2024).

Pokud se dítě narodilo ještě v roce 2023 (do 31. 12. 2023 včetně), tak je nárok jenom na „původní“ rodičovskou ve výši 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč a na dvojčata.

MPSV nyní připravilo novelu zákona, která by nově umožnila, aby se OSVČ považovaly za vedlejší až do 4 roků dítěte, i když už nebudou čerpat rodičovský příspěvek.

Tj. první 4 roky po narození dítěte, by OSVČ byla „automaticky“ považována za vedlejší, s adekvátně nižšími odvody na pojištění (minimum u zdravotního by 4 roky platil stát).

Žádost o PPM pro OSVČ – jak vyřídit mateřskou?

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ (aktuálně není elektronická verze formuláře pro běžné použití).

Pro OSVČ vyplní tento formulář její ošetřující lékař, a podnikatelka si jej pak sama předá na svou místně příslušnou OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení).

Naopak žádost o rodičovský příspěvek, je od minulého roku možné vyřídit kompletně i jenom přes internet. Na webu MPSV je nový formulář pro rodičovský příspěvek.

Rodičovskou je možné i nadále požádat osobně, na Úřadu práce, nebo vyplnit klasické tištěné/elektronické formuláře a řešit to poštou nebo třeba přes datovou schránku. Obdobně jde řešit i všechny změny (zkrácení a zvýšení RP, nebo prodloužení a snížení měsíční částky RP).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené pro OSVČ v roce 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna