Kalkulačka: Přídavky na dítě po zvýšení životního minima od 1. 1. 2023

<span>Od začátku roku 2023 se zvýšilo životní a existenční minimum (zvýšení o 5,2% ). Od ledna 2023, se také zvyšují dětské přídavky o 200 Kč. Nově je u dětí do 6 roků nárok na 1330 Kč, u dětí 6 - 15 roků je to 1470 Kč a u dětí do 26 roků je to 1580 Kč měsíčně.</span> Od začátku roku 2023 se zvýšilo životní a existenční minimum (zvýšení o 5,2% ). Od ledna 2023, se také zvyšují dětské přídavky o 200 Kč. Nově je u dětí do 6 roků nárok na 1330 Kč, u dětí 6 - 15 roků je to 1470 Kč a u dětí do 26 roků je to 1580 Kč měsíčně.

Od začátku roku, platí zvýšení životního a existenčního minima. Od 1. ledna 2023 se zvyšuje o cca 5,2%. Současně s tím, se zvyšují i dětské přídavky o 200 Kč měsíčně.

Zvýšení životního minima, má velký dopad na celou oblast sociálních dávek. Podle toho, kolik je životní minimum (pro jednotlivce nebo pro rodinu), se posuzuje, kdo má nárok na různé sociální dávky.

Od toho, kolik je aktuální životní minimum, se odvíjí výše některých sociálních dávek (kolik můžete dostat peněz – týká se jen některých, jinde je to pevně dáno, nebo se to vypočítá jinak).

Zvýšení životního minima od 1. 1. 2023 a příspěvek na dítě

Jednou ze sociálních dávek, kde hraje roli zvýšení životního minima, je i příspěvek na dítě.

Na příspěvek mají nárok nezaopatřené děti (případně až do 26 roků) z rodin, kde je celkový průměrný měsíční příjem, do 3,4 násobku životního minima.

Díky zvýšení životního minima, bude mít nově nárok na přídavky více dětí (více rodin). Nárok na dětské přídavky, totiž bude i při vyšším příjmu.

Můžeme si to ukázat na konkrétních příkladech. V následující tabulce máte dva modelové příklady, kdy je nárok na dětské přídavky.

V jednom případě, budeme uvažovat rodinu, kde jsou dva dospělí a jedno dítě do 6 roků. Ve druhém případě to bude rodina, kde jsou dva dospělí a dvě děti do 15 roků.

Příspěvek na dítě 2023 Rodina – dítě do 6 roků Rodina- 2 děti do 15 roků
Nárok od 1. 1. 2022 29 648 Kč 39 406 Kč
Nárok od 1. 4. 2022 32 674 Kč 43 452 Kč
Nárok od 1. 7. 2022 35 530 Kč 47 226 Kč
Nárok od 1. 1. 2023 37 366 Kč 49 674 Kč

V tabulce je vidět, že díky zvýšení životního minima v minulém roce (zvyšovalo se 2x) a díky letošnímu zvýšení (zvýšilo se od ledna 2023), se poměrně výrazně zvýšil příjem, při kterém je ještě nárok na přídavky na dítě.

Kalkulačka: Výpočet, kdo má nárok na dětské přídavky od 1. 1. 2023

V následující kalkulačce si můžete spočítat, kdo má nárok na dětské přídavky od začátku roku 2023, a kolik je možné dostat.

Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, jsou rozhodující průměrné čisté měsíční příjmy všech osob v rodině (ve společné domácnosti) – průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí (v červenci je to průměr za duben – červen, v říjnu to bude průměr za červenec – září, atd.).

Při výpočtu dále hraje roli počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Nehraje roli, jestli má rodiny nějaký majetek (úspory, apod. – nehodnotí se celková majetková situace, pouze měsíční příjem).

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 1. 2023
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Kolik jsou přídavky na dítě v roce 2023

To, kolik peněz je možné dostat od Úřadu práce (kde se vyřizují přídavky na dítě, jakož i další sociální dávky), závisí na počtu dětí a jejich věku.

Roli také hraje to, zda má někdo v rodině příjem za zaměstnání (nebo z podnikání, apod.), nebo jestli rodina „žije jen ze sociálních dávek“ (pak mají nárok jen na nižší dávky).

Na zvýšené přídavky (o 500 Kč více na každé dítě), je nárok v případě, že alespoň jedna osob v rodině, bude mít příjem ve výši životního minima jednotlivce (od 1. 1. 2023 je to 4 860 Kč), ze zaměstnání (HPP, DPP, DPČ, apod.), z podnikání, z nemocenské, z mateřské nebo rodičovské, z důchodu, atd.

Od 1. ledna 2023, se všechny dětské přídavky zvyšují o 200 Kč (zvýšení je stejné pro všechny děti, bez ohledu na věk). U rodiny, která má dvě děti, to tedy znamená, že od ledna dostanou o 400 Kč vyšší přídavky na dítě, než v minulém roce.

Přídavky na dítě 2023 Základní Zvýšené
Dítě do 6 roků 830 Kč 1 330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč 1 470 Kč
Dítě do 26 roků 1080 Kč 1 580 Kč

Kde se vyřizují přídavky na dítě a co je potřeba?

Příspěvek na dítě (stejně jako i další sociální dávky), je možné vyřídit na Úřadu práce. Žádost se podává jednou a následně je nutné 4x za rok dokládat výši příjmu (u studentů se pak opakovaně, jednou za rok, dokládá potvrzení o studiu).

Pro vyřízení příspěvku na dítě, je nutné vyplnit poměrně hodně formulářů. Ty je možné najít na webu Ministerstva práce a sociálních věcí – viz zde. Kromě formulářů, potvrzení a dalších dokumentů, jsou potřeba i osobní doklady všech osob, uvedených v žádosti.

Během minulého roku, se vyřízení příspěvku na dítě poměrně výrazně zjednodušilo. MPSV připravilo nový online formulář (online aplikaci), kde je možné vyřídit přídavky na dítě jen přes internet:

Přídavky na dítě, je nově možné vyřídit jen přes internet, bez chození na Úřad práce. Není také nutné dokládat nějaká papírová potvrzení (vše potřebné by si měl být Úřad práce schopný ověřit sám, z různých databází). Podobně, je možné přes internet vyřídit i rodičovský příspěvek nebo přídavky na bydlení.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Přídavky na dítě po zvýšení životního minima od 1. 1. 2023

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna