Výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2023 – kdo má nárok a kolik dostane?

<span>V roce 2023, dochází ke zvýšení příspěvku na bydlení (změna podmínek od 1. 1. 2023, zvýšení normativních nákladů na bydlení, atd.). Na přídavky, je nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, nebo při bydlení ve vlastním (včetně věcného břemene).</span> V roce 2023, dochází ke zvýšení příspěvku na bydlení (změna podmínek od 1. 1. 2023, zvýšení normativních nákladů na bydlení, atd.). Na přídavky, je nárok při bydlení v nájmu, v podnájmu, v družstevním bytě, nebo při bydlení ve vlastním (včetně věcného břemene).

I v roce 2023, nás čeká vysoká inflace (minimálně v první polovině roku, pak by snad mohla začít klesat). Podobně, jako v minulém roce, se dá očekávat zdražování všech základních životních potřeb, vysoké ceny energií nebo zdražování nájmů.

To vše staví řadu rodin do nelehké situace. Platy se zvyšují minimálně a vše je dražší a draží. Jednou z možností, jak ulevit rodinnému rozpočtu, nabízí příspěvek na bydlení.

Na příspěvek na bydlení může mít v roce 2023 nárok mnoho domácností

Příspěvek na bydlení, spadá pod sociální dávky (řeší se na Úřadu práce, nově je možné vyřídit i jen online, přes internet – viz nový formulář pro žádost o dávky na bydlení).

Příspěvek na bydlení, není určen jenom pro lidi bez příjmů nebo s nízkými příjmy (jako některé jiné sociální dávky). Vzhledem k aktuální situace (vysoká inflace, vysoké ceny nájmů a energií), jsou přídavky na bydlení dostupné i pro středně příjmové domácnosti.

Vyřízení příspěvku, už také není tak velké „byrokratické peklo“ jako dříve (kdysi bylo nutné dokládat až 20 různých formulářů a potvrzení, nyní ve většině případů stačí jen jedna, poměrně jednoduchá online žádost).

Podle dlouhodobých statistik Úřadu práce, má na přídavky na bydlení nárok několik stovek tisíc domácností. Velká většina, si ale o tuto podporu od státu nepožádá. Přitom to není až tak složité.

Kalkulačka: Výpočet nároku na příspěvek na bydlení – kolik jsou přídavky od ledna 2023?

Pro příspěvek na bydlení, není na rozdíl od některých jiných sociálních dávek (jako jsou například přídavky na dítě), stanovena nějaká pevná měsíční částka.

Výše příspěvku na bydlení, se vždy vypočítá individuálně – podle skutečných nákladů na bydlení a podle toho, jaké jsou průměrné (čisté) příjmy v rodině (u osob ve společné domácnosti).

Pro přídavky na bydlení, je pouze stanovena maximální částka (není možné dostat více, než jsou normativní náklady na bydlení pro konkrétní lokalitu, typ bydlení a počet osob v domácnosti).

Současně jsou stanoveny podmínky, kdy je a kdy není nárok na tuto podporu od státu (viz dále).

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2023
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení 2023?

Od začátku roku 2023, se mírně změnily podmínky pro nárok na přídavky na bydlení. I nadále, ale záleží především na výši příjmu a na tom, jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

Na příspěvek na bydlení je nárok u domácností, kde jsou náklady na bydlení vyšší než 30% jejich průměrného čistého měsíčního příjmu (dříve to bývalo pro Prahu 35%, nyní je stejné pro celou ČR).

Příspěvek na bydlení, je následně vyplácen jako to, co je nad oněch 30% příjmu (až do výše skutečných nákladů nebo do výše stanovených normativních nákladů).

Těchto 30% příjmu, současně nesmí být více, než stanovené normativní náklady na bydlení (liší se podle počtu osob, podle lokality a podle typu bydlení).

Nárok na příspěvek na bydlení může být:

 • Při bydlení v nájmu nebo podnájmu (u podnájmu se musí jednat o podnájem celého bytu)
 • Při bydlení ve vlastním (dům, byt nebo i některé rekreační objekty typu chata/chalupa)
 • Při bydlení v družstevním bytě
 • Při užívání bytu/domu na základě věcného břemene

Nárok na příspěvek na bydlení není:

 • Při bydlení na ubytovně (u nízkopříjmových osob, může vznikat nárok na doplatek na bydlení (hmotná nouze))
 • Při bydlení v podnájmu (jen část bytu – např. samostatný pokoj, nárok je pouze u celého bytu; opět může být případně nárok na doplatek na bydlení)
 • Při bydlení v nezkolaudované jednotce (resp. v objektu/v souboru místností, které nejsou určeny pro trvalé užívání)

Zvýšení normativních nákladů na bydlení 2023 – vyšší příspěvky, nárok má více rodin

Od začátku roku 2023, platí nové tabulky normativních nákladů na bydlení. Došlo k výraznému zvýšení (bylo schváleno i mimořádné navýšení pro rok 2023). Tabulky byly přepracovány.

Na změnách mohou „vydělat“ všichni. Hlavní pomoc je to ale především pro ty, kdo bydlí sami (např. osamělý důchodce).

Tabulky dříve rozlišovaly bydlení jednu nebo pro dvě osoby, nově už je to jen jedna kategorie (pro ty kdo bydlí sami, dochází k výraznému zvýšení).

Změnilo se i posuzování lokalit – dříve bylo 5 různých lokalit (podle počtu obyvatel), nově jsou už jenom 3 lokality (Praha a Brno, města od 70 tisíc obyvatel a vše ostatní (obce do 69 999 obyvatel).

Došlo k výraznému zvýšení normativů – jak pro bydlení v nájmu, tak i pro bydlení ve vlastním, nebo v družstevním bytě.

Zvýšily se i paušální náklady, které se započítávají při topení pevnými palivy (dřevo, uhlí, pletky, …). Nebo i paušální náklady, které se započítají při bydlení ve vlastním nebo družstevním bytě (kde se neplatí nájem).

Co se počítá do nákladů na bydlení?

U příspěvku na bydlení, se musí minimálně 2x za rok dokládat náklady na bydlení. Dokládají se buď skutečné náklady (zaplacený nájem, zaplacené platby za energie nebo služby), nebo se započítají paušální částky (vychází se z příslušných tabulek – týká se topení pevnými palivy a nákladů na bydlení ve vlastním či družstevním bytě).

Mezi náklady na bydlení patří:

 • Zaplacený nájem (při bydlení ve vlastním a družstevním bytě se automaticky započítají příslušné tabulkové hodnoty)
 • Zaplacené platby za energie (plyn, elektřina, voda, dálkové topení, apod.)
 • Zaplacené platby za služby (odvoz odpadů, úklid sopečných prostor, výtah, osvětlení společných prostor, společná televizní a rozhlasová anténa, apod.).
 • Platby za služby a energie mohou zahrnovat i případné nedoplatky za předchozí období

Mezi náklady na bydlení nepatří:

 • Náklady na údržbu nemovitosti (platba do fondu oprav, náklady na běžnou údržbu či na rekonstrukci – u vlastního bydlení a u družstevních bytů se započítává paušálem)
 • Splátky hypotéky či jiného úvěru na bydlení
 • Zaplacená kauce u nájmu
 • Platby za internet, telefon, kabelovou nebo satelitní televizi
 • Platby za televizní a rozhlasový poplatek
 • Úklid bytu, platby za běžné vybavení bytu, atp.

Jak se posuzují příjmy, pro nárok na příspěvek na bydlení?

U příspěvku na bydlení se posuzují všechny osoby, které v bytě bydlí (u některých to zákon předpokládá automaticky – například manželé nebo rodiče + nezletilé/nezaopatřené děti, atd.).

Rozhodujícím faktorem není trvalé bydliště (nehraje žádnou roli), ale skutečnost (případně je možné žádat o vyloučení nějaké osoby z posuzování – například pokud již spolu manželé/partneři prokazatelně alespoň 3 měsíce nebydlí a nijak se nepodílí na společných nákladech na živobytí).

Příjmy se posuzují za všechny osoby (výjimkou jsou například příjmy dětí z letní brigády nebo z placené praxe). Vychází se z průměrného čistého měsíčního příjmu za předchozí kalendářní čtvrtletí (opět se musí dokládat minimálně 2x za rok).

Mezi příjmy patří především:

 • Čistá výplata ze zaměstnání (včetně příjmu z brigády DPP nebo DPČ)
 • Příjmy z podnikání OSVČ (1/12 ze skutečných příjmů, pokud není možné doložit/zjistit, tak se započítá 18 900 Kč měsíčně pro OSVČ hlavní nebo 9 400 Kč měsíčně pro OSVČ vedlejší)
 • Důchod (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, …)
 • Podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci
 • Nemocenská (nemocenské dávky nebo náhrada mzdy za nemoc)
 • Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) nebo rodičovská (rodičovský příspěvek)
 • Přídavky na dítě (na děti)
 • Přeplatky za energie nebo služby za předchozí období
 • … a další

Vyřízení příspěvku na bydlení i bez návštěvy na Úřadu práce

V médiích je v poslední době hodně slyšet o tom, jak Úřady práce nestíhají. Dlouhé fronty, zpožděná výplata dávek, dlouhé čekací lhůty na vyřízení žádosti o dávky, atd.

I to může být jedním z důvodu, proč nechodit na Úřad práce, ale vyřídit si vše jen přes internet. Od poloviny minulého roku, je pro přídavky na bydlení k dispozici zjednodušená online žádost:

Ve většině případů, je možné vše vyřídit jen přes internet (Úřad by si měl sám vše ověřit z dostupných databází). Pouze v případě nejasností, se nevyhnete návštěvě na ÚP.

O přídavky na bydlení, se dá požádat i prostřednictvím „starých“ formulářů (najdete je zde). Ty je možné vyplnit v počítači (nebo vytisknout a vyplnit ručně). A následně poslat na ÚP poštou, datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, apod. Jediné co není možné, je „obyčejný“ email.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Výpočet příspěvku na bydlení od ledna 2023 – kdo má nárok a kolik dostane?

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna