Otec dítěte a mateřská dovolená

Otec dítěte, také během čerpání peněžité pomoci v mateřství nesmí vykonávat stejné zaměstnání.

Při splnění podmínek (které jsou v zásadě stejné jako u matky dítěte), může mít na mateřskou nárok, i otec dítěte.

Rodiče se klidně mohou dohodnout, že část doby mateřské dovolené vyčerpá matka dítěte (u té musí být doba na mateřské dovolené minimálně 6 týdnů), a zbytek doby pak otec dítěte. Zaměstnavatel má totiž povinnost umožnit i otci dítěte čerpat mateřskou dovolenou.

Co se týká nároku na PPM (Peněžitá Pomoc v Mateřství) u otce dítěte) tak zde platí, že i on může mít nárok na tuto dávku. Také musí splnit podmínku minimální doby účasti na nemocenském pojištění a další podmínky.

Na rozdíl od ženy (která může na mateřskou nastoupit již 6 – 8 týdnů před porodem), otec dítěte má nárok na PPM až po skončení 6 týdne po porodu (šestinedělí).

Pak stačí, když uzavře s matkou dítěte dohodu o svěření dítěte do péče a u příslušné OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) si vyřídí PPM.

Otec dítěte, také během čerpání peněžité pomoci v mateřství nesmí vykonávat stejné zaměstnání. Sice může i během mateřské pracovat, ale jen pro jiného zaměstnavatele.

Nebo by případně se svým současným zaměstnavatelem musel uzavřít druhou pracovní smlouvu (třeba na DPP nebo DPČ), která by současně byla uzavřena na odlišnou pracovní činnost, než na jakou je uzavřen hlavní pracovní poměr.

Mohlo by vás zajímat: Nárok na porodné, otec neznámý, Peněžitá pomoc v mateřství OSVČ 2022, Těhotenská dieta

Nárok na dovolenou, vzniká i v době, kdy máte mateřskou dovolenou (započítává se jako „výkon práce“) nebo kdy čerpáte řádnou dovolenou. Rodičovská dovolená nebo neschopenka, se pro nárok na dovolenou, započítává jen částečně (maximálně 20 týdnů).
V minulém roce (2021), se změnila pravidla pro výpočet dovolené v zaměstnání. I v roce 2022 tedy platí, že se dovolená vypočítá za každý odpracovaný týden (minimálně 4). Mateřská dovolená (28 nebo 37 týdnů) se pro nárok na dovolenou započítává celá. Rodičovská dovolená se započítá maximálně jako 20 týdnů.
Podívejte se, na jaké sociální dávky a podporu od státu, může mít nárok matka samoživitelka s dítětem (dětmi) v roce 2022. Můžete mít nárok na mateřskou, rodičovskou, porodné, přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení).
Od 1. 1. 2021 platí nové podmínky pro výpočet dovolené v zaměstnání. Doba v pracovní neschopnosti (nemocenská) nebo doba na rodičovské dovolené, se může počítat pro nárok na dovolenou – maximálně 20 týdnů, pokud je v daném roce „odpracováno“ alespoň 12 týdnů.
Nárok na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), můžete být i po skončení studia na VŠ. Pouze ale za předpokladu, že nastoupíte do nějakého zaměstnání (kde vám bude vznikat účast na nemocenském pojištění). A v době začátku PPM, bude zaměstnaná nebo v ochranné době.
Po porodu, má muž (otec dítěte) nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok na dávku otcovské poporodní péče, je během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské je podobný, jako výpočet mateřské. U zaměstnance s hrubou mzdou do cca 39 500 Kč je to 70% z hrubé mzdy.
Nárok na porodné má žena, která porodní první nebo druhé dítě (na třetí a další dítě porodné není). Hodnotí se výše příjmu – ten nesmí být vyšší než 2,7 násobek životního minima. Příjem otce se započítává, pokud je uveden v rodném listě a sdílí s matkou společnou domácnost (trvalé bydliště nerozhoduje).
Otec dítěte (tatínek) má po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené. Nárok je na ni během prvních 6 týdnů po porodu. Výpočet otcovské dovolené je stejný, jako výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství). I otcovská je ve výši 70% z redukovaného denního vyměřovacího základu.