Kalkulačka rizikové těhotenství 2024 – neschopenka, nemocenská, vycházky, mateřská

<span>Neschopenka z důvodu rizikového těhotenství má stejné podmínky (a omezení), jak kterákoliv jiná neschopenka. Je nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní), i na nemocenské dávky (od 15 dne platí nemocenskou stát). Vycházky během rizikového těhotenství mohou být maximálně 6 hodin denně (od 7:00 do 19:00).</span> Neschopenka z důvodu rizikového těhotenství má stejné podmínky (a omezení), jak kterákoliv jiná neschopenka. Je nárok na náhradu mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní), i na nemocenské dávky (od 15 dne platí nemocenskou stát). Vycházky během rizikového těhotenství mohou být maximálně 6 hodin denně (od 7:00 do 19:00).

Rizikové těhotenství, je jedním z velmi častých důvodů, proč jsou některé maminky před porodem v pracovní neschopnosti. Důvody pro rizikové těhotenství mohou být různé. Vyšší věk maminky, vícečetné těhotenství, různé zdravotní komplikace, nebo jenom horší zdravotní anamnéza, apod.

Během rizikového těhotenství, je obvykle nárok na klasickou neschopenku, při které je nárok na nemocenské dávky. S neschopenkou jsou spojena i některá omezení, jako jsou například vycházky.

I delší doba na rizikovém těhotenství (neschopenka před porodem), ale ve výsledku nemá negativní vliv, pro následný výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství).

Kalkulačka pro výpočet nemocenské během rizikového těhotenství v roce 2024

Při rizikovém těhotenství, bývá vystavena standardní neschopenka. Pokud je nastávající maminka zaměstnaná, nebo pokud si jako OSVČ platila nemocenské pojištění, pak má nárok na nemocenské dávky (neplatí to v některých případech práce na dohodu DPP nebo DPČ, nebo u nezaměstnaných žen či u studentek).

Prvních 14 dní na neschopence, platí nemocenskou zaměstnavatel (náhrada mzdy za nemoc). Od 15 dne, platí nemocenskou stát (nemocenské dávky od ČSSZ).

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc, se používá průměrný (hrubý) měsíční výdělek, za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pro výpočet nemocenských dávek, se používá denní vyměřovací základ (stejný, jako pro výpočet mateřské – odvíjí se od hrubé mzdy, obvykle za posledních 12 měsíců).

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Kdy je nárok na neschopenku v těhotenství – rizikové těhotenství

O důvodech pro vystavení neschopenky během těhotenství rozhoduje lékař. Mezi obvyklé důvody pro rizikové těhotenství patří například:

  • Vyšší věk nastávající maminky
  • Cukrovka, zvýšený krevní tlak, obezita, srdeční onemocnění
  • Těhotenská cukrovka, preeklampsie
  • Zvýšené riziko předčasného porodu nebo potratu
  • Vícečetné těhotenství nebo nevýhodná poloha dítěte
  • Vrozené vývojové vady

Mezi důvody pro rizikové těhotenství, mohou ale patřit i různé „sociální“ důvody – nevyhovující bydlení, špatná výživa, zvýšená míra stresu v zaměstnání, práce na směny, práce v infekčním nebo jinak rizikovém prostředí, apod.

Nárok na nemocenskou během rizikového těhotenství

Podmínky pro nárok na nemocenskou během rizikového těhotenství, jsou identické, jako u jakékoliv jiné neschopenky. Pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství, se vůbec v ničem neliší od běžné neschopenky, na kterou je nárok při nějaké nemoci či úrazu.

Na „placenou neschopenku“ mají nárok především zaměstnané maminky, nebo podnikatelky, které si alespoň 3 měsíce před začátkem neschopenky platí nemocenské pojištění.

U maminek, které pracují na dohodu o provedení práce (DPP), může být nárok na nemocenskou, pokud mají příjem nad 10 000 Kč (podmínka případně musí být splněna alespoň v předchozích 3 měsících před začátkem neschopenky).

Při práci na dohodu o pracovní činnosti, je nárok na placenou neschopenku, pokud se nejedná o zaměstnání malého rozsahu, resp. pokud je příjem od 4000 Kč hrubého měsíčně, atd.

Výpočet nemocenské během rizikového těhotenství

Výpočet nemocenské při rizikovém těhotenství se v ničem neliší od výpočtu běžné neschopenky:

  • Prvních 14 dní platí nemocenskou zaměstnavatel = jedná se o náhradu mzdy za nemoc; výpočet vychází z průměrného hrubého hodinového výdělku (předchozí kalendářní čtvrtletí); náhrada mzdy za nemoc je 60%; jsou placeny pouze zameškané hodiny (směny)
  • Od 15 dne platí nemocenskou stát (ČSSZ) = jedná se o nemocenské dávky; výpočet vychází z redukovaného denního vyměřovacího základu (stejný jako u výpočtu PPM); nemocenské dávky jsou nejprve 60%, a od 31 dne se zvyšují na 66% a následně na 72% od 61 dne; nemocenské dávky jsou placeny za všechny kalendářní dny, včetně víkendu (sobota i neděle), nebo i za státní svátek

Vycházky během neschopenky na rizikovém těhotenství

I když je nastávající maminka v podstatě zdravá, a neschopenku pro rizikové těhotenství, má jen kvůli vyššímu riziku, i tak pro ni platí všechna omezení, která jsou obvykle spojena s neschopenkou.

I během rizikového těhotenství, je možné mít vycházky maximálně na 6 hodin denně (a pouze v době od 7:00 do 19:00). Neomezené vycházky (individuální režim vycházek) je možný jen ve výjimečných případech (a rizikové těhotenství mezi tyto výjimky obvykle nespadá).

Během rizikového těhotenství (během neschopenky), není možné pracovat v zaměstnání (pro které je vystavena neschopenka), nebo není možné osobně vykonávat podnikatelskou činnost.

V určitých případech je ale možná práce v jiném zaměstnání (nějaká brigáda či přivýdělek – pokud to není v rozporu s podmínkami a omezeními spojenými s neschopenkou).

Výpočet mateřské (peněžité pomoci v mateřství) po rizikovém těhotenství

I když bude nastávající maminka, třeba i delší dobu před porodem v pracovní neschopnosti, na výpočet následné PPM během mateřské dovolené, to nemusí mít žádný negativní vliv.

Snížený příjem (nemocenské dávky) nijak nevstupují do výpočtu vyměřovacího základu, ze kterého se následně vypočítá peněžitá pomoc v mateřství. Doba v pracovní neschopnosti, spadá pod vyloučené doby – vyměřovací základ se tedy nesnižuje (doba v pracovní neschopnosti se při výpočtu vyloučí).

Výpočet mateřské po rizikovém těhotenství, tedy vychází stejně (srovnatelně), jako by vycházel bez předcházející neschopenky. Rizikové těhotenství (neschopenka), se ukončuje v době 6 až 8 týdnů před porodem, a ihned začíná mateřská dovolená.

Zákaz výpovědi během rizikového těhotenství

I během neschopenky (z důvodu rizikového těhotenství, nebo i z jakéhokoliv jiného důvodu), platí zákaz výpovědi.

Během pracovní neschopnosti (stejně jako během celého těhotenství), je výpověď možná jen ve výjimečných případech (například při zániku firmy).

Pracovní poměr, ale může skončit i během neschopenky, pokud se například jedná o zaměstnání na dobu určitou. Nebo pokud je to rizikové těhotenství, ještě ve zkušební době (ve zkušební době, nesmí zaměstnavatel ukončit pracovní poměr, pouze během prvních 14 dní neschopenky).

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka rizikové těhotenství 2024 – neschopenka, nemocenská, vycházky, mateřská

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna