Kalkulačka: Rizikové těhotenství výpočet nemocenské 2024

<span>Během rizikového těhotenství (pracovní neschopnosti) je nárok na standardní nemocenskou. Za prvních 14 dní je to náhrada mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne jsou to nemocenské dávky. I během rizikového těhotenství platí běžné vycházky, maximálně 6 hodin v době 7:00 až 19:00.</span> Během rizikového těhotenství (pracovní neschopnosti) je nárok na standardní nemocenskou. Za prvních 14 dní je to náhrada mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne jsou to nemocenské dávky. I během rizikového těhotenství platí běžné vycházky, maximálně 6 hodin v době 7:00 až 19:00.

Řada nastávajících maminek musí trávit měsíce před porodem doma, v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. V takovém případě obvykle bývá nárok na placenou neschopenku (podobně, jako v případě jakékoliv jiné pracovní neschopnosti).

Podmínky pro nemocenskou a její výpočet, je při rizikovém těhotenství stejný, jako při jakékoliv jiné neschopence.

Za prvních 14 dní dostáváte náhradu mzdy od zaměstnavatele. Od 15 dne pak máte nárok na nemocenské dávky.

Platí zde i všechna omezení, která jsou spojená s neschopenkou, jako jsou například vycházky (ty mohou být maximálně a 6 hodin denně v době 7:00 – 19:00).

Kalkulačka: Výpočet nemocenské při rizikovém těhotenství 2024

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Kdo má nárok na placenou neschopenku při rizikovém těhotenství

Pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství je úplně „běžná“ neschopenka. Není zde žádný speciální rozdíl oproti neschopence z důvodu nějaké jiné nemoci nebo úrazu. Na nemocenskou tak mají nárok:

 • Zaměstnanci, kteří pracují v zaměstnání, kde za ně zaměstnavatel platí nemocenské pojištění
 • Nezaměstnaní po skončení zaměstnání, pokud je pracovní neschopnost zahájena do 7 dní od ukončení pracovního poměru
 • OSVČ mají na placenou neschopenku nárok, jen pokud si platí dobrovolné nemocenské pojištění minimálně 3 měsíce před začátkem neschopenky
 • Při práce na DPP (dohoda o provedení práce), je na nemocenskou nárok jen v případě, že je měsíční příjem vyšší než 10 000 Kč
 • Při práci na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), je na nemocenskou nárok jen pokud, je sjednán příjem od 4000 Kč měsíčně
 • Dlouhodobě nezaměstnaný na placenou neschopenku nárok nemá
 • Studentka na nemocenskou také nemá nárok

Kolik je nemocenská při rizikovém těhotenství v roce 2024?

Výpočet nemocenské je při rizikovém těhotenství stejný, jako při jakékoliv jiné pracovní neschopnosti:

 • Za prvních 14 dní je nárok na náhradu mzdy – ta se vypočítá jako 60% z redukované průměrné hrubé hodinové mzdy
 • Od 15 dne je nárok na nemocenské dávky – ty jsou 60 – 72% z redukovaného denního vyměřovacího základu (do cca 45 000 Kč měsíčně je to 90% z hrubé mzdy)

Během prvních 14 dnů dostáváte zaplaceny pouze skutečně neodpracované hodiny (směny). Od 15 dne je nemocenská vyplácena za každý kalendářní den.

Výše nemocenských dávek do 15 dne se postupně zvyšuje:

 • Od 15 do 30 dne je to 60%
 • Od 31 do 60 dne je to 66%
 • Od 61 dne je to 72%

Při výpočtu nemocenských dávek, se uplatňují redukční hranice – ty se od 1.1.2024 zvyšují:

 • 1 redukční hranice v roce 2024 = do 1466 Kč se započítá 90%
 • 2 redukční hranice v roce 2024 = od 1466 do 2199 Kč se započítá 60%
 • 3 redukční hranice v roce 2024 = od 2199 do 4397 Kč se započítá 30%
 • nad 4397 Kč se nezapočítá již nic

Rizikové těhotenství ve zkušební době

Pokud zjistíte, že jste těhotná ve zkušební době, a musíte jít na neschopenku z důvodu rizikového těhotenství, pak máte nárok na nemocenskou až do porodu (resp. do začátku mateřské).

Je zde ale riziko, že vás zaměstnavatel může propustit. Běžně platí, že v době, kdy je žena těhotná, nebo když je muž či žena v pracovní neschopnosti, tak jim zaměstnavatel nesmí dát výpověď.

Během zkušební doby ale pracovní poměr nebývá ukončen výpovědí. Jedná se o zrušení pracovního poměru ve zkušební době a není zde žádná speciální ochrana pro zaměstnance.

Během zkušební doby nesmí zaměstnavatel ukončit pracovní poměr pouze během prvních 14 dnů.

Může tak dojít k situaci, že jste v pracovní neschopnosti (na rizikovém těhotenství), ale zaměstnavatel vám pracovní smlouvu po 14 dnech ukončí. O nárok na nemocenskou tím nepřicházíte. Byla byste v pracovní neschopnosti dále, i po skončení zaměstnání.

Výpočet mateřské po rizikovém těhotenství

Pokud je žena nějakou dobu před porodem na rizikovém těhotenství, pak se nabízí otázka, jak je to s výpočtem mateřské?

Nemocenské dávky (které jsou podstatně nižší než běžný příjem ze zaměstnání), nemají žádný vliv na výpočet mateřské. Peněžitá pomoc v mateřství, by se po rizikovém těhotenství spočítala na základě příjmů (hrubé mzdy) z doby před začátkem neschopenky. Snížený příjem během neschopenky, se tedy nijak negativně neprojeví.

Jak dlouho mohu být na rizikovém těhotenství?

V případě, že lékař shledá nějaké důvody pro rizikové těhotenství, pak je těhotná žena v pracovní neschopnosti zpravidla až do porodu, resp. do začátku mateřské. Začátek mateřské je obvykle v době 6 – 8 týdnů před porodem.

Vycházky během rizikového těhotenství

Tím, že je rizikové těhotenství stejné jako jakákoliv jiná pracovní neschopnost, platí zde i stejný režim vycházek. I během rizikového těhotenství vám lékař nemůže dovolit vycházky delší, než 6 hodin denně. Vycházky jsou jen v době od 7:00 do 19:00 (mohou ale být rozděleny třeba na dvě části – část dopoledne a část odpoledne). Vycházky platí i o víkendu.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Kalkulačka: Rizikové těhotenství výpočet nemocenské 2024

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna