Návrat do zaměstnání po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené – změna podmínek od roku 2025

<span>Od 1. 1. 2025, by měla platit změna zákoníku práce – nově bude nárok na stejnou práci i po skončení rodičovské dovolené (nyní je nárok na stejnou práci jenom po skončení mateřské dovolené). Změna se ale bude týkat jen případů, kdy rodičovská skončí do 2 roků dítěte.</span> Od 1. 1. 2025, by měla platit změna zákoníku práce – nově bude nárok na stejnou práci i po skončení rodičovské dovolené (nyní je nárok na stejnou práci jenom po skončení mateřské dovolené). Změna se ale bude týkat jen případů, kdy rodičovská skončí do 2 roků dítěte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí, připravuje větší změnu zákoníku práce. Má se prodloužit zkušební doba, budou se měnit podmínky pro brigády u dětí, může se zkrátit výpovědní doba, nebo dokonce možná bude i výpověď bez uvedení důvodu (a různé další změny).

Součástí připravované novely zákoníku práce, jsou i změny pro rodiče dětí, kteří se vracejí do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené. Nově by měl být nárok na stejnou pracovní pozici, jak před rodičovskou.

Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené (platí nyní)

Po skončení mateřské dovolené, je v zaměstnání nárok na stejnou pracovní pozici, jako před mateřskou.

Zde jenom pozor, na rozdíl mezi mateřskou dovolenou (prvních 28 nebo 37 týdnů) a rodičovskou dovolenou (až do 3 roků dítěte).

Pokud by se maminka vracela do práce hned po mateřské, tak se vrací na úplně stejné pracovní místo, jako před porodem. Je to stejné, jako po skončení neschopenky, po skončení OČR, po skončení otcovské, a v jiných podobných případech.

Viz paragraf 47, zákoník práce:

Nastoupí-li zaměstnanec po skončení výkonu veřejné funkce nebo činnosti pro odborovou organizaci, pro kterou byl uvolněn v rozsahu pracovní doby, nebo po skončení vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nebo zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení otcovské dovolené nebo rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, nebo po skončení doby poskytování dlouhodobé péče v případech podle zákona o nemocenském pojištění, nebo po skončení doby ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiné fyzické osoby v případech podle zákona o nemocenském pojištění a doby péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených zákonem o nemocenském pojištění, do práce, anebo nastoupí-li do práce zaměstnanec po skončení dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy.

Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené (platí nyní)

Pokud se ale maminka (nebo otec dítěte), vrací do zaměstnání až po skončení rodičovské dovolené (typicky až po 3 narozeninách dítěte), tak už zaměstnavatel nemá povinnost, aby garantovat stejné pracovní místo.

Po rodičovské, má zaměstnavatel pouze povinnost, aby vám dal takovou práci, která odpovídá tomu, co máte sjednáno v pracovní smlouvě. Může to ale být i jiné pracoviště a trochu jiná práce. Není už nárok na úplně to samé, jako před porodem (jako při návratu po mateřské).

Po skončení rodičovské, ale zaměstnavatel určitě nesmí jednostranně změnit podmínky v pracovní smlouvě (nesmí vám zkrátit úvazek, snížit mzdu, nebo vás přesunout na jiné místo výkonu práce či vám dát odlišnou pracovní činnost, než jaká je uvedena ve smlouvě).

Pokud je ale například v pracovní smlouvě dojednána administrativní činnost, tak vám zaměstnavatel může dát po rodičovské nějakou jinou administrativní pozici, i na jiném oddělení, apod. Ale za stejnou mzdu, a se stejnou týdenní pracovní dobou.

Změna podmínek 2025  – nárok na stejnou pracovní pozici i po skončení rodičovské

Novela zákoníku práce, která se nyní připravuje, a která zřejmě bude platit od začátku roku 2025, by měla přinést garanci stejné pracovní pozice, i po skončení rodičovské dovolené.

I po návratu do zaměstnání po rodičovské, by byl nárok na identickou pracovní pozici, jako před porodem (platily by stejné podmínky, jako jsou uvedeny výše v paragrafu 47, který se nyní týká jenom mateřské).

Tato změna by se ale týkala jenom případů, kdy se někdo bude vracet do práce už do 2 roků dítěte.

Pokud by někdo byl doma standardní dobu – až do 3 roků dítěte, tak se nic nezmění (a nebude už nárok na identickou pracovní pozici).

Důvodem pro tuto změnu, je zvýšení motivace pro maminky (nebo tatínky), aby se z rodičovské vraceli do práce dříve, než až ve 3 letech dítěte.

Zkrácená rodičovská dovolená = garance stejné práce v zaměstnání

Pokud bude změna zákoníku schválena tak jak je nyní navrhována, tak bude mít zaměstnavatel od 1. 1. 2025 povinnost, aby umožnil návrat na stejnou pracovní pozici a stejné pracoviště.

Týkalo by se to jak práce na HPP (pracovní nebo služební poměr), tak i práce na dohodu. Ale jen za podmínky zkrácení rodičovské do 2 roků dítě.

Ostatní čtenáři si prohlédli:

Diskuse: Návrat do zaměstnání po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené – změna podmínek od roku 2025

Zapojte se do diskuse:

Jsme velmi rádi, že jste se rozhodli zapojit do naší diskuse. Mějte prosím na paměti, že všechny komentáře v diskusi podléhají kontrole a schválení administrátorem. Váš komentář se tedy zobrazí až s menším zpožděním. O zveřejnění nebo zamítnutí, a o reakcích na váš komentář Vás budeme informovat na zadanou emailovou adresu. Všechny komentáře, které nejsou v souladu se zákony ČR a obecně s dobrými mravy budou zamítnuty. Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.

Zvolte si svůj obrázek:

Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar Custom avatar

Těhotenství
Porod
Kalkulačky
Mateřská a peníze
Po porodu
Poradna