Nárok na neplacené volno po skončení rodičovské

V případě neplaceného volna po skončení rodičovské dovelené se tedy nedá hovořit o nějakém „nároku“. Zaměstnavatel ho může poskytnout, ale současně nemusí.

Žena (nebo i muž) mají v zaměstnání nárok na rodičovskou dovolenou v souvislosti s péčí o dítě do 3 roků. Rodičovská dovolená tedy může být sjednána i na kratší dobu, maximálně ale do 3 roků dítěte. Viz paragraf 196, zákoník práce:

196 Rodičovská dovolená

K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let.

Nastává ale řada situací, kdy žena (nebo muž) chtějí zůstat s dítětem delší dobu. Třeba kvůli tomu, že dítě zatím nevzali do školky, a není zajištěno hlídání.

Zde je nutné říci, že prodloužení rodičovské dovolené třeba na 4 roky není možné. I když rodičovský příspěvek může být vyplácen až do 4 roků dítěte, s rodičovskou dovolenou, kterou vám poskytuje zaměstnavatel, je to jiné. Ta je maximálně do 3 roků dítěte.

Potom je nutné se zaměstnavatelem řešit poskytnutí neplaceného volna. Zatímco na rodičovskou dovolenou máte nárok bez další diskuse se zaměstnavatelem, v případě neplaceného volna je to naopak. Zde je to čistě na rozhodnutí zaměstnavatele, zda vám neplacené volno poskytne nebo ne.

Žádný zákon neukládá povinnost zaměstnavateli poskytnout neplacené voleno po skončení rodičovské dovolené (nebo i v jiných podobných případech). V případě neplaceného volna po skončení rodičovské dovolené se tedy nedá hovořit o nějakém „nároku“. Zaměstnavatel ho může poskytnout, ale současně nemusí.

Mohlo by vás zajímat: Povinnost zaměstnat ženu po rodičovské, Potravinová alergie na mléko, Alergie u kojenců

Během těhotenství, nesmí těhotná žena dostat výpověď. Zakazuje to zákoník práce (paragraf 53). Pokud žena dostala výpověď ještě před začátkem těhotenství, pak se výpovědní doba, na dobu těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené, zastaví.
Během čerpání rodičovské dovolené není nárok na nemocenské dávky. Po skončení rodičovské, pokud pracujete, tak máte nárok na nemocenské dávky jako kterýkoliv běžný zaměstnanec. A to i v době, kdy ještě dobíráte rodičovský příspěvek.
Rodičovská dovolená končí nejpozději v den, kdy má dítě 3 narozeniny. Je ale možné se zaměstnavatelem domluvit i kratší délku rodičovské. Po rodičovské můžete požádat v zaměstnání o neplacené volno.
Na neplacené volno po skončení rodičovské nevzniká automatický nárok. Zaměstnavatel vám ho může poskytnout nebo nemusí. Nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) na druhé dítě, vzniká i při neplaceném volnu.
V této kalkulačce, pro výpočet rodičovské dovolené (rodičovského příspěvku v roce 2020), si můžete spočítat, kolik byste mohli každý měsíc dostat. Maximální výše rodičovské je v roce 2020 ve výši 42 720 Kč.
Po skončení rodičovské dovolené (po skončení pobírání rodičovského příspěvku), má žena, která bude nezaměstnaná, nárok na podporu.
Délka ochranné doby je minimálně stejně dlouhá, jako počet kalendářních dní v posledním zaměstnání a maximálně oněch 180 dní.
Žena v domácnosti, která pečuje o jedno dítě do 7 roků nebo o dvě děti do 15 roků, má možnost oznámit tuto skutečnost své zdravotní pojišťovně, a zdravotní pojištění za ni bude platit stát.