Kdy končí rodičovská dovolená

Nárok na rodičovský příspěvek také končí, pokud se v rodině narodí druhé dítě

Je nutné rozlišovat rodičovskou dovolenou a rodičovským příspěvkem. Jedná se totiž o dvě zcela různé věci, s odlišnými podmínkami.

Rodičovská dovolená je (jak již z názvu vyplývá), pracovní volno (dovolená), kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci (ženě nebo i muži), který pečuje o dítě. Délku rodičovské dovolené si může žena / muž zvolit sám/sama podle toho jak chce. Platí ale, že zaměstnavatel má povinnost poskytnou dovolenou jen do 3 let věku dítěte.

Rodičovská dovolená tedy končí v den, kdy má dítě 3 narozeniny. A následující den by měla žena nastoupit zpět do zaměstnání.

Pokud by někdo chtěl být doma s dítětem 4 roky, musí se buď domluvit se zaměstnavatelem  na neplaceném volnu. Na to už není ale automaticky nárok. Záleží to na souhlasu zaměstnavatele.

Něco jiného je pak rodičovský příspěvek. To je sociální dávka vyplácená tomu, kdo zajišťuje řádnou celodenní péči o dítě. Rodičovský příspěvek končí buď ve chvíli, kdy má dítě 4 roky, nebo ve chvíli, kdy je vyčerpána celá částka rodičovského příspěvku, což je 300 000 Kč (450 000 Kč na dvojčata).

Nárok na rodičovský příspěvek také končí, pokud se v rodině narodí druhé dítě – RP je totiž vždy vyplácen jen na nejmladší dítě. RP také končí, jakmile začne být čerpána mateřská na druhé dítě.

Mohlo by vás zajímat: Jednorázové čerpání rodičovského příspěvku, Změny rodičovského příspěvku

Během čerpání rodičovské dovolené není nárok na nemocenské dávky. Po skončení rodičovské, pokud pracujete, tak máte nárok na nemocenské dávky jako kterýkoliv běžný zaměstnanec. A to i v době, kdy ještě dobíráte rodičovský příspěvek.
Rodičovská dovolená končí nejpozději v den, kdy má dítě 3 narozeniny. Je ale možné se zaměstnavatelem domluvit i kratší délku rodičovské. Po rodičovské můžete požádat v zaměstnání o neplacené volno.
V této kalkulačce, pro výpočet rodičovské dovolené (rodičovského příspěvku v roce 2020), si můžete spočítat, kolik byste mohli každý měsíc dostat. Maximální výše rodičovské je v roce 2020 ve výši 42 720 Kč.
Pokud pracujete u stejného zaměstnavatele, a narodí se vám druhé dítě do věku 4 let toho prvního, pak se při výpočtu PPM vychází ze stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte.
Aby měla těhotná studentka nárok na PPM, pak by musela splňovat stejné podmínky jako ostatní zaměstnané ženy.
Podívejte se na jaké sociální dávky a jiné formy finanční podpory máte nárok jako rodina s dítětem.